Özgün Makale

Elektrokonvülsif Terapi için Sevk Edilen Tedaviye Dirençli Depresyonlu Hasta Örneğinde Uyku Apne
 • Caris T. Fitgerald
 • Erica Hiett
 • Daniel J. Buysee
 • Nejat Altintas
 • Grace Aikman
 • Hikmet Firat
J Turk Sleep Med 2015; 2: 7-10 DOI: 10.4274/jtsm.02.002
Hipnoterapinin Obezite Hastalarındaki Uyku Kalitesine Etkisi
 • Etem Erdal Erşan
J Turk Sleep Med 2020; 7: 16-22 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.87587
Obstrüktif Uyku Apnesinde Risk Faktörleri, Obstrüktif Uyku Apnesi ile Gündüz Uykululuğu, Obezite ve Komorbidite İlişkisi
 • Ersin Ersoy
 • Yeliz Mercan
J Turk Sleep Med 2021; 8: 20-27 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.02886
Huzursuz Bacaklar Sendromu ve Kardiyovasküler Risk Faktörleri İlişkisi
 • Şenay Aydın
 • Cengiz Özdemir
 • Sinem Nedime Sökücü
J Turk Sleep Med 2019; 6: 29-36 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.25733
Vardiyalı ve Vardiyasız Çalışanlarda Uyku Kalitesi, Bel Çevresi ve Beden Kitle İndeksinin Karşılaştırılması
 • Hazal Çatırtan
 • Binnur Okan Bakır
J Turk Sleep Med 2018; 5: 40-45 DOI: 10.4274/jtsm.33043
Migren ve Gerilim Tipi Baş Ağrısına Eşlik Eden Uyku Hastalıkları
 • Mehmet Hamamcı
 • Seyhan Dumanlıdağ
J Turk Sleep Med 2020; 7: 57-64 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.10820
Obezite Hipoventilasyon Sendromunda Ekokardiyografik Bulgular
 • Aylin Pıhtılı
 • Ekrem Karaayvaz
 • Züleyha Bingöl
 • Ahmet Kaya Bilge
 • Gülfer Okumuş
 • Esen Kıyan
J Turk Sleep Med 2017; 4: 65-70 DOI: 10.4274/jtsm.79188
Diyabet Olgusunun Horlama, Ailede Diyabet Öyküsü ve Obezite Arasındaki Sinerjik Etkileri
 • Yoo-Jeong Jeon
 • Seung Ku Lee
 • Jin-Young Kim
 • Chol Shin
J Turk Sleep Med 2021; 8: 126-135 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.60783

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler