Özgün Araştırma

Tıp Öğrencilerinde Huzursuz Bacak Sendromu ve İlişkili Kendilerinin Bildirdiği Uyku Sorunlarının Prevalansı ve Farkındalığı
 • Tuğba Yıldız
 • Didem Kafadar
 • Ayşen Kutan Fenercioglu
 • Gülçin Benbir Şenel
 • Nurver Turfaner Sipahioğlu
J Turk Sleep Med 0; 0: 0-0 [e-Pub] DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2023.78908

Derleme

Meme Kanseri Cerrahisi Sonrası Uyku Kalitesini Etkileyen Faktörler ve Hemşirelik Bakımı
 • Kıymet Öztepe Yeşilyurt
 • Neşe Ataman Bor
J Turk Sleep Med 2023; 10: 168-174 DOI: 10.4274/tjsm.galenos.2023.77699

Özgün Makale

Ebeveynler için Bebek Uyku Ölçeği’nin Kültürel Uyarlaması
 • Turgut Akyol
 • Arzu Sarıalioğlu
J Turk Sleep Med 2023; 10: 175-181 DOI: 10.4274/tjsm.galenos.2022.19971
Yatan COVID-19 Tedavisi Olan Hastaların Uyku Kalitesi, Gündüz Uykululuk Düzeyleri ile Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Oksijen İhtiyaçlarına Göre Değerlendirilmesi: Bir Olgu Kontrol Çalışması
 • Soner Kılıç
 • Güven Aslan
 • Büşra Eser
 • Yunus Hacımusalar
J Turk Sleep Med 2023; 10: 182-186 DOI: 10.4274/tjsm.galenos.2022.93585
Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Otonom Disfonksiyon ve Enflamasyon
 • Cem Bölük
 • Gülçin Benbir Şenel
 • Derya Karadeniz
J Turk Sleep Med 2023; 10: 187-191 DOI: 10.4274/tjsm.galenos.2023.97268
Non-spesifik Boyun Ağrısı Olan Genç Bireylerde Uyku Pozisyonunun Boyun Yeti Yitimi, Üst Ekstremite Fonksiyonu ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkileri
 • Rumeysa Ateş
 • Hasan Özbek
 • Ziya Yıldız
 • Zeliha Başkurt
J Turk Sleep Med 2023; 10: 192-198 DOI: 10.4274/tjsm.galenos.2023.40427
Genç Popülasyonda Sirkadiyen Ritim Uyku Bozuklukları ve Psikolojik Sıkıntı ve Engellilik ile İlişkisi
 • Habibolah Khazaie
 • Farid Najafi
 • Azita Chehri
 • Afarin Rahimi-Movaghar
 • Masoumeh Amin-Esmaeili
 • Mehdi Moradi-Nazar
 • Ali Zakiei
 • Yahya Pasdar
 • Alireza Ahmadi
 • Reza Mohammadi
J Turk Sleep Med 2023; 10: 199-205 DOI: 10.4274/tjsm.galenos.2023.22448
COVID-19 Yoğun Bakım Hastalarında Bilişsel Uyaran ve Uyku Hijyeninin Deliryumu Önleyici Etkisi
 • Döndü Şanlıtürk
 • Veysel Kaplan
 • Neslihan Dörtkardeş
J Turk Sleep Med 2023; 10: 206-215 DOI: 10.4274/tjsm.galenos.2023.52533
Sağlık Çalışanlarında 24 Saatlik Uyku Deprivasyonun Vizüel Reaktivite Üzerine Olan Etkisi
 • Nevroz Ünlü
 • Çiğdem Deniz
 • Talip Asil
J Turk Sleep Med 2023; 10: 216-220 DOI: 10.4274/tjsm.galenos.2023.95967
Altmış Yaş Üstü Yatan Hastalarda Gece Uykusunun Analizi ve Seçilmiş Prediktörlerin (Ağrı ve Deliryum) Uykunun Kalitesi Üzerindeki Etkisi
 • Hana Locihová
 • Karel Axmann
 • Pavlìna Štěpánová
 • Bohdana Břegová
 • Renata Zittová
 • Jana Hrušková
J Turk Sleep Med 2023; 10: 221-228 DOI: 10.4274/tjsm.galenos.2023.03016
COVID-19 Pandemisinde Hemşirelik Öğrencilerinde Kronotip, Sosyal Jetlag, Dikkat Kontrolü ve Akademik Başarı İlişkisi
 • Nazmiye Çıray
 • Meltem Adaiçi
 • Aybüke Özcan
J Turk Sleep Med 2023; 10: 229-234 DOI: 10.4274/tjsm.galenos.2023.37980
Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda D Vitamini Düzeylerinin Değerlendirilmesi
 • Utku Oğan Akyıldız
 • Aslı Akyol Gürses
J Turk Sleep Med 2023; 10: 235-239 DOI: 10.4274/tjsm.galenos.2023.94834
Pozitif Hava Yolu Basıncı Tedavisi Altındaki Obstrüktif Uyku Apnesi Hastalarında Basınç Değişim İhtiyacını Etkileyen Faktörler
 • Ersan Atahan
 • Ayşegül Gencer
 • Buket Çalışkaner Öztürk
J Turk Sleep Med 2023; 10: 240-249 DOI: 10.4274/tjsm.galenos.2023.71463

Diğer

2023 Hakem Dizini
J Turk Sleep Med 2023; 10: 0-0
2023 Yazar Dizini
J Turk Sleep Med 2023; 10: 0-0
2023 Konu Dizini
J Turk Sleep Med 2023; 10: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler