Yayın Kurulu

Türk Uyku Tıbbı Derneği Adına İmtiyaz Sahibi

Murat Aksu
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı İstanbul, Türkiye

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Ahmet Uğur Demir
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Ankara, Türkiye

Editör

Gülçin Benbir Şenel
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
ORCID ID: 0000-0003-4585-2840
E-posta: [email protected]

Yardımcı Editörler / Associate Editors

Kezban Aslan Kara
Çukuova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
ORCID ID: 0000-0002-3868-9814
E-posta: [email protected]

Mehmet Ali Habeşoğlu
Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Göğüs Hastaklıkları Birimi, Ankara, Türkiye
ORCID ID: 0000-0001-9136-355X
E-posta: [email protected]

Bülent Devrim Akçay
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye
ORCID ID: 0000-0002-6302-9327
E-posta: [email protected][email protected][email protected]

Danışman Editörler / Consulting Editors

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Duygu Gezen Ak
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Sinirbilimi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
ORCID ID: 0000-0001-7611-2111
E-posta: [email protected]

Emrah Yücesan
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Nörogenetik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
ORCID ID: 0000-0003-4512-8764
E-posta: [email protected]

Cem İsmail Küçükali
Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinir Bilimi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
ORCID ID: 0000-0001-9851-8577
E-posta: [email protected]

İstatistik

Yusuf Kemal Arslan
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Bölümü, Adana, Türkiye
ORCID ID: 0000-0003-1308-8569
E-posta: [email protected]

Türkçe ve İngilizce Dil Editörleri

Derya Karadeniz
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
ORCID ID: 0000-0003-2139-091X
E-mail: [email protected]

Fadime İrsel Filik Tezer
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
ORCID ID: 0000-0001-8575-9574
E-mail: [email protected]

Uluslararası Danışman Kurulu

Ambra Stefani, Massachusetts Genel Hastanesi, Uyku Tıbbı Kliniği, Boston, MA, ABD

Carlos H. Schenck, Minnesota Bölgesel Uyku Bozuklukları Merkezi, Hennepin County Tıp Merkezi, Minnesota Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Bölümü, Minneapolis, MN, ABD

Claudio LA Bassetti, Nöroloji Bölümü, Inselspital, Bern Üniversite Hastanesi, Bern Üniversitesi, Bern, İsviçre

Lourdes M. DelRosso, Klinik ve Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi, Washington Üniversitesi, Seattle Çocuk Hastanesi, Seattle, WA 98105, ABD

Panagiotis Bargiotas, Nöroloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Kıbrıs Üniversitesi, Lefkoşa, Kıbrıs

Ulusal Danışman Kurulu

Abdurrahman Neyal, Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Gaziantep, Türkiye

Adile Öniz Özgören, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Lefkoşa, Kıbrıs

Ahmet Uğur Demir, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Asuman Çelikbilek, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kırşehir, Türkiye

Aylin Bican Demir, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

Aylin Özsancak Uğurlu, Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı İstanbul, Türkiye

Ayşin Kısabay Ak, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Banu Salepçi, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Demet İlhan Algın, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

Derya Karadeniz, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Güray Koç, Ankara Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Hanife Kocakaya, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye

Hikmet Fırat, Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

Hikmet Yılmaz, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Kutluhan Yılmaz, Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye

Melike Yüceege, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Uyku Kliniği, Ankara, Türkiye

Metin Akgün, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Murat Özgören, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Kıbrıs, Türkiye

Nakşidil Yazıhan, Çankaya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Oğuz Osman Erdinç, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

Onur Durmaz, Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özen Kaçmaz Başoğlu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Sadık Ardıç, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kars, Türkiye (Emekli)

Semai Bek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Muğla, Türkiye

Tunay Karlıdere, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye

Geçmiş Editörler

Ahmet Uğur Demir, 2014-2015

Oya İtil, 2016

Hikmet Fırat, 2017

Murat Aksu, 2018-2020

Sevda İsmailoğulları, 2021-2022

Gülçin Benbir Şenel, 2023-

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler