Sözlü Bildiriler

Koahlı Hastalarda Uyku Bozukluklarının Değerlendirilmesi
 • Yesim Güzey Aras
 • Belma Dogan Güngen
 • Adil Can Güngen
 • Yusuf Aydemir
J Turk Sleep Med 2016; 3: 14-14

Özgün Makale

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Tanısı Olan Hastalarda Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Uyku Bozukluklarının GOLD Evrelemesine Göre Karşılaştırması
 • İlknur Kaya
 • Sibel Pekcan
 • Neşe Dursunoğlu
 • Hande Şenol
J Turk Sleep Med 2023; 10: 42-47 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.28190
OUAS’li ve KOAH’li Hastalarla Sağlıklı Kişiler Arasında Solunum Fonksiyonları, Fonksiyonel Kapasite ve Uyku Kalitesinin Karşılaştırılması
 • Ebru Çalık Kütükcü
 • Hakan Çalışkan
 • Kübra Kılıç
 • Naciye Vardar Yağlı
 • Nurel Ertürk
 • Melda Sağlam
 • Deniz İnal İnce
 • Hikmet Fırat
 • Sadık Ardıç
 • Melike Yüce Ege
 • Lütfi Çöplü
 • Sema Savcı
 • Hülya Arıkan
J Turk Sleep Med 2020; 7: 49-56 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.96268

Editöre Mektup

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Tanısı Olan Hastalarda Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
 • Serdar Kalemci
 • Gülistan Huriye Bozdağ
 • Arife Zeybek
J Turk Sleep Med 2024; 11: 68-68 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2023.46362

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler