Özgün Makale

GPX1 Pro198Leu ve MnSOD Ala16Val Varyantları ile Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu Arasındaki İlişki
 • Harun Soyalıç
 • Handan İnönü Köseoğlu
 • Duygu Zorlu
 • Arzu Ertürk
 • Akın Tekcan
 • Elvan Evrim Tuna
J Turk Sleep Med 2022; 9: 5-10 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.86580
Yetişkinlerin COVID-19 Pandemisi Nedeni ile Algıladıkları Stresin Uyku Kalitesine Etkisi
 • Sebahat Atalıkoğlu Başkan
 • Demet Güneş
J Turk Sleep Med 2021; 8: 57-66 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.02996
Bruksizmli Türk Üniversite Öğrencilerinde Stres Düzeyleri, Uyku Kaliteleri ve Ağız Sağlığına İlişkin Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişki
 • Hilal Ekşi Özsoy
 • Selin Gaş
 • Kader Cesur Aydın
J Turk Sleep Med 2022; 9: 64-72 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.32559
Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Kafein Kullanımıyla Depresyon, Anksiyete, Stres Düzeyi ve Uyku Kalitesi Arasındaki İlişki
 • İrem Akova
 • Elif Nur Duman
 • Ayça Elçim Sahar
 • Ergün Haldun Sümer
J Turk Sleep Med 2023; 10: 65-70 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.06078
Gece Bacak Krampları Olan Yaşlı Erişkinlerde, Gece Bacak Kramplarının Sıklığı ve Stres, Fiziksel Aktivite ve Uyku Bozukluklarının Cinsiyete Göre Karşılaştırılması
 • Sarah Khan
 • Sania Sohail
 • Hania Farheen
 • Tahir Ramzan
 • Iqra Imtiaz
 • Zoya Mehmood
J Turk Sleep Med 2022; 9: 199-203 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.59454
Sağlık Çalışanlarında Psikososyal Risklerin Uyku Bozukluğu ile İlişkisi
 • Ceyda Şahan
 • Mustafa Bamsı Tur
 • Yücel Demiral
J Turk Sleep Med 2020; 7: 201-206 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.83097
Gastritin Uyku ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisi: Hastane Temelli Kesitsel Bir Çalışma
 • Hasan Cantay
 • Ece Büyüksandalyacı Tunç
J Turk Sleep Med 2022; 9: 263-268 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.59244

Derleme

Obstrüktif Uyku Apnesi ve Kanser
 • Ceyda Erel Kırışoğlu Demir
J Turk Sleep Med 2016; 3: 26-33 DOI: 10.4274/jtsm.216

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler