Derleme

Vardiyalı Çalışma ve Vardiyalı Çalışma Sonucu Gelişen Uyku Bozuklukları: Tanısı, Bulguları ve Tedavisi
 • Duygu Kurt Gök
 • Mehmet Taylan Peköz
 • Kezban Aslan
J Turk Sleep Med 2017; 4: 30-34 DOI: 10.4274/jtsm.54264

Özgün Makale

Seçkin Kadın Futbol Oyuncularında Gece Uykusu Yoksunluğunun İştah ve Fiziksel Performans Üzerine Etkileri
 • Hamid Arazi
 • Javad Mehrabani
 • Mojdeh Irandoost
 • Eisa Khaleghimamaghani
J Turk Sleep Med 2019; 6: 93-96 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.19480
Genç Popülasyonda Sirkadiyen Ritim Uyku Bozuklukları ve Psikolojik Sıkıntı ve Engellilik ile İlişkisi
 • Habibolah Khazaie
 • Farid Najafi
 • Azita Chehri
 • Afarin Rahimi-Movaghar
 • Masoumeh Amin-Esmaeili
 • Mehdi Moradi-Nazar
 • Ali Zakiei
 • Yahya Pasdar
 • Alireza Ahmadi
 • Reza Mohammadi
J Turk Sleep Med 2023; 10: 199-205 DOI: 10.4274/tjsm.galenos.2023.22448
COVID-19 Pandemisinde Hemşirelik Öğrencilerinde Kronotip, Sosyal Jetlag, Dikkat Kontrolü ve Akademik Başarı İlişkisi
 • Nazmiye Çıray
 • Meltem Adaiçi
 • Aybüke Özcan
J Turk Sleep Med 2023; 10: 229-234 DOI: 10.4274/tjsm.galenos.2023.37980
Vardiyalı Çalışan Sağlık Çalışanlarının Beslenme Durumu ile Bilişsel İşlevleri Arasındaki İlişki
 • Aslı Yağmur Kulak
 • Esen Yeşil
J Turk Sleep Med 2022; 9: 269-277 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.48278

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler