Özgün Makale

Mekanik Ventilasyon Uygulanan Yoğun Bakım Hastalarında Uyku
 • Ebru Ortaç Ersoy
 • Serpil Öcal
 • Atila Kara
 • Sadik Ardiç
 • Arzu Topeli
J Turk Sleep Med 2016; 3: 10-13 DOI: 10.4274/jtsm.2016.167
Kalp Seslerinden Uyku Apnesi Tespit Edilebilir mi?
 • Metin Yildiz
 • Zeynep Tabak
 • Sinan Yetkin
J Turk Sleep Med 2017; 4: 16-21 DOI: 10.4274/jtsm.07108
Obstrüktif Uyku Apne ve Uykuyla İlişkili Hipoksemi-Hipoventilasyon Sendromlu Hastalarda Arteriyel Kan Parsiyel CO2 Basıncı ile Transkutanöz CO2 İzleminin Karşılaştırması
 • Ayşe Coşkun Beyan
 • Ali Kadri Çırak
 • Yelda Varol
 • Zeynep Zeren Uçar
J Turk Sleep Med 2015; 2: 53-58 DOI: 10.4274/jtsm.95
Çift Taraflı Subtalamik Nükleusa Yönelik Derin Beyin Uyarımı Operasyonu Yapılan İdiyopatik Parkinson Hastalarında Operasyon Öncesi ve Sonrası Polisomnografik Verilerin İncelenmesi
 • Nihan Altan Torun
 • Gülçin Benbir Şenel
 • Ayşegül Gündüz
 • Derya Karadeniz
 • Güneş Kızıltan
 • Sibel Ertan
 • Sabri Aydın
 • Selin Yağcı
 • Hülya Apaydın
J Turk Sleep Med 2019; 6: 53-58 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.00719
Uykuyla İlişkili Solunum Bozukluklarında Non-invaziv Mekanik Ventilasyon Tedavisinin Laktat Düzeyi Üzerine Etkisi
 • Reyhan Gümüşburun
 • Yelda Varol
 • Zeynep Zeren Uçar
 • Fadil Murat Gümüşburun
 • Erdem Atalay Çetinkaya
 • Özlem Egemen Tüzel
 • Hüseyin Halilçolar
J Turk Sleep Med 2016; 3: 55-64 DOI: 10.4274/jtsm.209
Uykuyla İlişkili Solunum Bozukluklarında Nokturnal Hipertansiyon Belirteçleri: Uyku Esnasında Okült Hipertansiyonu olan Hastaların Farkında Mıyız?
 • Çiğdem Özdilekcan
 • Tarkan Özdemir
J Turk Sleep Med 2020; 7: 63-69 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.47550
Obstrüktif Uyku Apne Semptomları ile Uyku Laboratuvarına Başvuran Hastalarda Hastane Anksiyete Depresyon Skorlarının Semptomlar ve Polisomnografik Bulgular ile İlişkisi
 • Elif Torun Parmaksız
 • Banu Salepçi
 • Nesrin Kıral
 • Ali Fidan
 • Sevda Cömert
 • Esma Coşkun
 • Benan Çağlayan
J Turk Sleep Med 2016; 3: 79-84 DOI: 10.4274/jtsm.246
Multipl Skleroz Hastalarında Yorgunluk ve Uyku Bozukluklarının Demografik ve Polisomnografik Olarak İncelenmesi
 • Ali Özhan Sıvacı
 • Aylin Bican Demir
 • Ömer Faruk Turan
 • Özlem Taşkapılıoğlu
 • İbrahim Bora
 • Gökhan Ocakoğlu
J Turk Sleep Med 2018; 5: 91-98 DOI: 10.4274/jtsm.70299
Uyku Merkezinde İzlenen Hastalarda Periyodik Bacak Hareketleri Prevalansı
 • Özlem Akdoğan
 • İbrahim Öztura
 • Barış Baklan
J Turk Sleep Med 2020; 7: 131-139 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.47965
Kardiyovasküler Olay Öyküsü Olan Obstrüktif Uyku Apnesi Hastalarının Klinik Özellikleri
 • Sezgi Şahin Duyar
 • Funda Aksu
 • Şule Çilekar
 • Ahmet Cemal Pazarlı
 • Nurhan Sarıoğlu
 • Özlem Erçen Diken
 • Önder Öztürk
 • Ayşegül Altıntop Geçkil
 • Sinem Berik Safçi
 • Hakan Alp Yılmazlı
J Turk Sleep Med 2022; 9: 139-146 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.28199
Polisomnografi Sonrası Hastaların Uyandıkları Uyku Evresinin Belirlenerek Stanford Uykululuk Ölçeğine Etkisinin Araştırılması
 • Leyla Köse Leba
 • Pınar Uzun Uslu
 • Aylin Bican Demir
J Turk Sleep Med 2022; 9: 153-156 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.52714
Yaş, Cinsiyet ve Vücut Kitle İndeksinin Polisomnografideki Değişkenlere Etkisi
 • Sıdıka Deniz Yalım
J Turk Sleep Med 2021; 8: 159-165 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.47966
REM Uyku Evresi ile İlişkili Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ile Pozisyonel Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Hastalarının Klinik ve Polisomnografik Olarak Karşılaştırılması
 • Vasfiye Kabeloğlu
 • Aylin Reyhani
J Turk Sleep Med 2021; 8: 197-202 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.41636
Astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Hastalarda Polisomnografi Tetkikinde Karbondioksit Ölçümü Rutin Olarak Yapılmalı mı?
 • Gülçin Benbir Şenel
 • Derya Karadeniz
J Turk Sleep Med 2021; 8: 211-215 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.82905

Olgu Sunumu

Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Bir Hastada Polisomnografi Tetkiki Esnasında Solunum Arrestine Bağlı Exitus
 • Gülçin Benbir
 • Mecbure Nalbantoglu
 • Derya Karadeniz
J Turk Sleep Med 2014; 1: 33-35 DOI: 10.4274/jtsm.06
Uykuda Diş Gıcırdatma Tedaviye Dirençli ise…
 • Gülçin Benbir Senel
 • Hava Özlem Dede
 • Derya Karadeniz
J Turk Sleep Med 2015; 2: 42-43 DOI: 10.4274/jtsm.02.011
Aşırı Fragmanter Miyoklonus: Olgu Sunumu
 • Gülçin Benbir Senel
 • Derya Karadeniz
J Turk Sleep Med 2015; 2: 44-46 DOI: 10.4274/jtsm.02.012

Olgu Sunumu

Katatreni; Polisomnografide Santral Uyku Apnesini Taklit Edebilen Uyku ile İlişkili Solunum Bozukluğu: Bir Olgu Sunumu
 • Sevgi Ferik
 • İbrahim Öztura
 • Barış Baklan
J Turk Sleep Med 2020; 7: 41-43 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.14632
Uyku ile İlişkili Şiddet ve NREM Parasomnisi Arasındaki İlişki: Bir Olgu Sunumu
 • Melih Tütüncü
 • Gülçin Benbir Şenel
 • Burcu Zeydan
 • Derya Karadeniz
 • Hülya Apaydın
J Turk Sleep Med 2018; 5: 46-49 DOI: 10.4274/jtsm.35744
Guillain-Barré Sendromunda Hipersomni: Ko-insidental mi Yoksa Etiyolojik Bir Birliktelik mi?
 • Aylin Bican Demir
 • Yasemin Dinç
 • Mustafa Bakar
J Turk Sleep Med 2021; 8: 166-169 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.73745

Konuşma Metinleri

PEDİYATRİK HASTALARDA POLİSOMNOGRAFİ UYGULAMALARI
 • Sevda İsmailoğulları
J Turk Sleep Med 2019; 6: 75-75
Polisomnografinin Teknik Özellikleri
 • Kadir Tunç
J Turk Sleep Med 2017; 4: 125-125
Uykuda Solunum Bozukluklarında Tanısal Yaklaşım: Polisomnografi
 • Ahmet Uğur Demir
J Turk Sleep Med 2017; 4: 139-139
Uyku Laboratuvar Standartları ve Polisomnografi Raporlama Özellikleri
 • Sadık Ardıç
J Turk Sleep Med 2017; 4: 144-146

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler