Olgu Sunumu

Obstrüktif Uyku Apnesi Semptomlarıyla Başvuran Bir Sekonder Narkolepsi Olgusu
 • Sebahat Genç
 • Hatice Kayim Bilgiç
 • Emine Esra Okuyucu
 • Nursel Dikmen
 • Taskin Duman
J Turk Sleep Med 2016; 3: 23-25 DOI: 10.4274/jtsm.02.2016.181
Multipl Skleroz Hastasında Gelişen Narkolepsi Sendromu
 • Deniz Yerdelen
 • Gülçin Benbir
 • Uğur Uygunoğlu
 • Aksel Siva
 • Derya Karadeniz
J Turk Sleep Med 2014; 1: 58-59 DOI: 10.4274/jtsm.012

Özgün Makale

Multipl Skleroz Hastalarında Yorgunluk ve Uyku Bozukluklarının Demografik ve Polisomnografik Olarak İncelenmesi
 • Ali Özhan Sıvacı
 • Aylin Bican Demir
 • Ömer Faruk Turan
 • Özlem Taşkapılıoğlu
 • İbrahim Bora
 • Gökhan Ocakoğlu
J Turk Sleep Med 2018; 5: 91-98 DOI: 10.4274/jtsm.70299

Sözel Bildiriler

MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA UYKU BOZUKLUKLARI VE OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Hatice Ömercikoğlu Özden
 • Gülin Sunter
 • Dilek Günal
 • Kadriye Ağan
J Turk Sleep Med 2019; 6: 132-133

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler