Derleme

Bir Semptom ve Bir Hastalık Olarak Uykusuzluk
 • Sinan Yetkin
 • Hamdullah Aydin
J Turk Sleep Med 2014; 1: 1-8 DOI: 10.4274/jtsm.01
Uykuda Seks Hastalığı
 • Hikmet Yilmaz
 • Aysin Kisabay Ak
J Turk Sleep Med 2016; 3: 51-54 DOI: 10.4274/jtsm.239
Willis Ekbom Hastalığının Güncel Tedavisi
 • Selda Korkmaz
 • Murat Aksu
J Turk Sleep Med 2014; 1: 62-65 DOI: 10.4274/jtsm.014

Özgün Makale

Huzursuz Bacaklar Sendromu Hastalarında Depresyon ve Uyku Kalitesi
 • Selma Topaloglu Tuaç
 • Serkan Özben
 • Mesrure Köseoglu Bitnel
 • Sevim Baybas
J Turk Sleep Med 2017; 4: 1-5 DOI: 10.4274/jtsm.98608
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Hastalarında Fiziksel Aktivite Seviyesi ve Yorgunluk Algılaması, Yaşam Kalitesi ve Psikososyal Statü Arasındaki İlişki
 • Hakan Çalışkan
 • Nurel Ertürk
 • Ebru Çalık Kütükçü
 • Hülya Arıkan
 • Naciye Vardar Yağlı
 • Melda Sağlam
 • Hikmet Fırat
 • Sadık Ardıç
 • Deniz İnal İnce
 • Melike Yüce Ege
J Turk Sleep Med 2019; 6: 1-6 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.28247
Duchenne Müsküler Distrofi ve Spinal Müsküler Atrofi Tanısı Alan Pediyatrik Hastalarda Uykunun Yapısının ve Uyku ile İlişkili Hastalıkların İncelenmesi
 • Nuran Burcu Arkalı
 • Gülçin Benbir Şenel
 • Hüseyin Kılıç
 • Gündüz İncesu
 • Sema Saltık
 • Cengiz Yalçınkaya
 • Derya Karadeniz
J Turk Sleep Med 2020; 7: 1-4 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.21939
Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Erişkin Hastalarda Hematolojik, Biyokimyasal ve Hormon Değerleri ile Hastalık Şiddeti Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma
 • Mustafa Avcu
 • Mehmet Metin
 • Harun Soyalıç
 • Bilal İlanbey
 • Elvan Evrim Tuna
J Turk Sleep Med 2020; 7: 1-10 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.19484
Obstüktif Uyku Apneli ve Eşlik Eden Hipertansiyonlu ve Diabetes Mellituslu Hastalarda Ortalama Trombosit Hacmi
 • Ayşegül Altıntop Geçkil
 • Çiğdem Fırat Koca
J Turk Sleep Med 2020; 7: 5-9 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.52824
Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Oksijen Desatürasyonu ve Beck Depresyon İndeksi İlişkisi
 • Sema Demir
J Turk Sleep Med 2016; 3: 6-9 DOI: 10.4274/jtsm.2016.151
Elektrokonvülsif Terapi için Sevk Edilen Tedaviye Dirençli Depresyonlu Hasta Örneğinde Uyku Apne
 • Caris T. Fitgerald
 • Erica Hiett
 • Daniel J. Buysee
 • Nejat Altintas
 • Grace Aikman
 • Hikmet Firat
J Turk Sleep Med 2015; 2: 7-10 DOI: 10.4274/jtsm.02.002
Astım Hastalarında Huzursuz Bacaklar Sendromu Birlikteliği ve Uyku Kalitesi
 • Aygül Güneş
 • Demet Yıldız
 • Özlem Şengören Dikiş
 • Dilber Durmaz
 • Seyhan Dülger
 • Nilüfer Büyükkoyuncu Pekel
 • Meral Seferoğlu
J Turk Sleep Med 2019; 6: 7-9 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.29392
Mekanik Ventilasyon Uygulanan Yoğun Bakım Hastalarında Uyku
 • Ebru Ortaç Ersoy
 • Serpil Öcal
 • Atila Kara
 • Sadik Ardiç
 • Arzu Topeli
J Turk Sleep Med 2016; 3: 10-13 DOI: 10.4274/jtsm.2016.167
Kardiyak Anjiyografi Yapılacak Hastaların Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
 • Nazike Duruk
 • Kadir Uğur Mert
J Turk Sleep Med 2020; 7: 10-15 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.43434
Hastanede Yatarak Tedavi Alan Koronavirüs Hastalığı-2019 Hastalarında Uykululuk, Uykusuzluk ve Uyku Kalitesinin Uyku Ölçekleri ile Değerlendirilmesi
 • Aygül Güneş
 • Barış Şensoy
J Turk Sleep Med 2022; 9: 11-15 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.39974
Levetirasetam Monoterapisi Altında Epilepsi Hastalarında Huzursuz Bacak Sendromu
 • Gülnihal Kutlu
 • Fatma Genç
 • Yasemin Ünal
 • Dilek Aslan Öztürk
 • Abidin Erdal
 • Yasemin Biçer Gömceli
J Turk Sleep Med 2018; 5: 12-16 DOI: 10.4274/jtsm.69188
İzmir İlindeki Göğüs Hastalıkları Uzmanlarının Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Tanı ve Tedavisine Yaklaşımları
 • Özge Oral Tapan
 • Sebahat Genç
 • Utku Tapan
 • Aylin Özgen Alpaydin
 • Bahriye Oya Itil
J Turk Sleep Med 2016; 3: 14-19 DOI: 10.4274/jtsm.2016.178
Kronik Renal Yetmezlikli ve Böbrek Nakilli Hastalarda Uyku Bozukluğunun Araştırılması ve Bunun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
 • Feride Sert
 • Aylin Bican Demir
 • Ibrahim Bora
 • Abdülmecit Yildiz
 • Gökhan Ocakoglu
 • Alparslan Ersoy
J Turk Sleep Med 2015; 2: 15-19 DOI: 10.4274/jtsm.02.004
Hipnoterapinin Obezite Hastalarındaki Uyku Kalitesine Etkisi
 • Etem Erdal Erşan
J Turk Sleep Med 2020; 7: 16-22 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.87587
COVID-19 Pandemi ve Normalizasyon Sürecinde Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastaların Cihaz Uyumunu Etkileyen Faktörler
 • Esra Aydın Sünbül
 • Rahşan Karacı
 • Hüseyin Güleç
 • Füsun Mayda Domaç
J Turk Sleep Med 2022; 9: 16-20 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.89421
Meme Kanseri Hastalarında Işığın Uyku ve Yaşam Kalitesine Etkisi
 • Ayşe Özkaraman
 • Evrim Metcalfe
 • Özlem Kersu
 • Engin Öztürk
 • Nedime Köşgeroğlu
 • Ertuğrul Çolak
 • Alaattin Özen
 • Güler Balcı Alparslan
J Turk Sleep Med 2018; 5: 17-23 DOI: 10.4274/jtsm.92486
Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Eritrosit Dağılım Genişliği ve Santral Kornea Kalınlığının Değerlendirilmesi
 • Figen Yavlal
 • Rahşan İnan
 • Gülay Kenangil
J Turk Sleep Med 2022; 9: 21-26 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.79663
Baş Ağrılı Hastalarda Uyku Bozuklukları, Depresyon ve Anksiyete Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Araştırma
 • Aylin Bican Demir
 • Necdet Karlı
J Turk Sleep Med 2018; 5: 24-26 DOI: 10.4274/jtsm.66375
Noktürnal Epilepsi Hastalarında Obstrüktif Uyku Apne Sendromunun Pozitif Hava Yolu Basıncı ile Tedavisinin Nöbet Kontrolü Üzerine Etkisi
 • Gülçin Benbir Şenel
 • Derya Karadeniz
J Turk Sleep Med 2020; 7: 24-28 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.08370
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olan Hastalarda Hepsidin Iyi Bir Enflamasyon Belirteci midir?
 • Hikmet Firat
 • Cengiz Özdemir
 • Esra Bilgin
 • Faith S. Luyster
 • Melike Yüceege
 • Murat Kizilgün
 • Ahmet U. Demir
 • Patrick J. Strollo
 • Sadik Ardiç
J Turk Sleep Med 2015; 2: 33-37 DOI: 10.4274/jtsm.02.009
Akciğer Rezeksiyonu Yapılan Hastalarda Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
 • Neriman Temel Aksu
 • Abdullah Erdoğan
J Turk Sleep Med 2017; 4: 35-42 DOI: 10.4274/jtsm.76486
Bruksizmi Olan ve Olmayan Temporomandibular Eklem Bozukluğu Hastaların Psikolojik Profili ve Uyku Kalitesi
 • Ömer Ekici
J Turk Sleep Med 2021; 8: 35-42 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.30592
Parkinson Hastalığı Uyku Ölçeği-2’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği
 • Ayyüce Tuba Koçak
 • Selda Arslan
J Turk Sleep Med 2023; 10: 36-41 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.29200
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinde Yatan Kadın Hastalarda Uyku Sorunları
 • Merve Yazar
 • Kamile Altuntuğ
J Turk Sleep Med 2022; 9: 37-42 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.25338
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olan Hastalarda Otonomik Fonksiyonun Değerlendirilmesi
 • Bengü Ertan
 • Demet Ilhan Algin
 • Gönül Akdag
 • Gülnur Tekgöl Uzuner
 • Oguz Osman Erdinç
J Turk Sleep Med 2015; 2: 38-41 DOI: 10.4274/jtsm.02.010
Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
 • Seçkin Erdal
 • Ayşem Küni
 • Sevinç İnce
 • Kıymet Haklı
 • Azize Güneri
 • Gülbeyaz Can
J Turk Sleep Med 2020; 7: 40-44 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.77598
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Tanısı Olan Hastalarda Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Uyku Bozukluklarının GOLD Evrelemesine Göre Karşılaştırması
 • İlknur Kaya
 • Sibel Pekcan
 • Neşe Dursunoğlu
 • Hande Şenol
J Turk Sleep Med 2023; 10: 42-47 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.28190
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ve Astım Birlikteliği
 • Sema Saraç
 • Gülgün Çetintaş Afşar
J Turk Sleep Med 2017; 4: 43-47 DOI: 10.4274/jtsm.18209
Kuru Göz Hastalığının Depresif Belirti Düzeyi ve Uykusuzluk ile İlişkisi
 • Didem Ayyıldız
 • Taha Ayyıldız
J Turk Sleep Med 2019; 6: 49-52 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.46855
OUAS’li ve KOAH’li Hastalarla Sağlıklı Kişiler Arasında Solunum Fonksiyonları, Fonksiyonel Kapasite ve Uyku Kalitesinin Karşılaştırılması
 • Ebru Çalık Kütükcü
 • Hakan Çalışkan
 • Kübra Kılıç
 • Naciye Vardar Yağlı
 • Nurel Ertürk
 • Melda Sağlam
 • Deniz İnal İnce
 • Hikmet Fırat
 • Sadık Ardıç
 • Melike Yüce Ege
 • Lütfi Çöplü
 • Sema Savcı
 • Hülya Arıkan
J Turk Sleep Med 2020; 7: 49-56 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.96268
COVID-19 Pnömonisi ile Hastanede Yatan Hastalarda Uyku Kalitesini Etkileyen Faktörler
 • Özge Oral Tapan
 • Utku Tapan
 • Fatih Alasan
 • Ayşe Ferhan Akgül
 • Sebahat Genç
J Turk Sleep Med 2022; 9: 51-56 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.86648
Obstrüktif Uyku Apne ve Uykuyla İlişkili Hipoksemi-Hipoventilasyon Sendromlu Hastalarda Arteriyel Kan Parsiyel CO2 Basıncı ile Transkutanöz CO2 İzleminin Karşılaştırması
 • Ayşe Coşkun Beyan
 • Ali Kadri Çırak
 • Yelda Varol
 • Zeynep Zeren Uçar
J Turk Sleep Med 2015; 2: 53-58 DOI: 10.4274/jtsm.95
Çift Taraflı Subtalamik Nükleusa Yönelik Derin Beyin Uyarımı Operasyonu Yapılan İdiyopatik Parkinson Hastalarında Operasyon Öncesi ve Sonrası Polisomnografik Verilerin İncelenmesi
 • Nihan Altan Torun
 • Gülçin Benbir Şenel
 • Ayşegül Gündüz
 • Derya Karadeniz
 • Güneş Kızıltan
 • Sibel Ertan
 • Sabri Aydın
 • Selin Yağcı
 • Hülya Apaydın
J Turk Sleep Med 2019; 6: 53-58 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.00719
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Hastalarında Devamlı Pozitif Havayolu Basıncı Tedavisinin Metabolik Sendroma ve İnsülin Direncine Etkisinin Araştırılması
 • Vasfiye İlbay
 • Mesrure Köseoğlu Bitnel
 • Oya Öztürk
 • Nermin Görkem Şirin İnan
 • Yeşim Kaykı
 • Mehmet İlbay
 • Hayrunisa Dilek Ataklı
 • Aysun Soysal
J Turk Sleep Med 2017; 4: 54-58 DOI: 10.4274/jtsm.09797
Migren ve Gerilim Tipi Baş Ağrısına Eşlik Eden Uyku Hastalıkları
 • Mehmet Hamamcı
 • Seyhan Dumanlıdağ
J Turk Sleep Med 2020; 7: 57-64 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.10820
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Evrelere Göre Uyku Yakınmalarının Şiddetinin Değerlendirilmesi
 • Melike Batum
 • Özgür Batum
 • Hüseyin Can
 • Ayşin Kısabay
 • Tuğba Göktalay
 • Hikmet Yılmaz
J Turk Sleep Med 2015; 2: 59-64 DOI: 10.4274/jtsm.75
Alzheimer Hastalarında Işığın Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Uyku Üzerindeki Etkisi
 • Güler Balcı Alparslan
 • Ayşe Özkaraman
 • Demet Özbabalık
 • Ertuğrul Çolak
J Turk Sleep Med 2019; 6: 59-64 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.27247
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Tanılı Hastalarda; Hemogram Parametreleri ile Gece Desatürasyonu İlişkisi
 • Zahide Alaçam
 • Sibel Pekcan
 • Beyza Akdağ
 • Hande Şenol
J Turk Sleep Med 2018; 5: 62-66 DOI: 10.4274/jtsm.40469
Uykuyla İlişkili Solunum Bozukluklarında Nokturnal Hipertansiyon Belirteçleri: Uyku Esnasında Okült Hipertansiyonu olan Hastaların Farkında Mıyız?
 • Çiğdem Özdilekcan
 • Tarkan Özdemir
J Turk Sleep Med 2020; 7: 63-69 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.47550
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olgularımızda Sistemik Hastalık Birlikteliği
 • Adem Yılmaz
 • Aydın Çiledağ
J Turk Sleep Med 2015; 2: 65-68 DOI: 10.4274/jtsm.93
İnsomnia Hastalarında Kabul ve Kararlılık Tedavisinin Etkililiği (Tek-kollu Çalışma Planı)
 • Ali Zakiei
 • Habibolah Khazaie
J Turk Sleep Med 2019; 6: 65-73 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.74745
Temporomandibular Eklem Disfonksiyonu Olan Hastalarda Kronik Ağrı ve Uyku Kalitesi İlişkisi
 • Ömer Ekici
J Turk Sleep Med 2021; 8: 67-72 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.16878
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Hastalarında Hastalık Şiddeti, Anksiyete ve Depresif Belirtiler Arasındaki İlişki
 • Leman İnanç
 • Yasemin Ünal
 • Gülnihal Kutlu
 • Ümit Başar Semiz
J Turk Sleep Med 2017; 4: 71-75 DOI: 10.4274/jtsm.77486
Cerrahi Yoğun Bakım Hastalarının Uyku Kalitesi ve Etkileyen Faktörler
 • Zeynep Kızılcık Özkan
 • Figen Dığın
 • Eda Kalaycı
J Turk Sleep Med 2023; 10: 71-77 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.95867
Obstrüktif Uyku Apnesi Hastalarında Bilevel Terapi İhtiyacını Belirleyen Faktörler
 • Nevra Güllü Arslan
J Turk Sleep Med 2023; 10: 78-83 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.27136
Obstrüktif Uyku Apne Semptomları ile Uyku Laboratuvarına Başvuran Hastalarda Hastane Anksiyete Depresyon Skorlarının Semptomlar ve Polisomnografik Bulgular ile İlişkisi
 • Elif Torun Parmaksız
 • Banu Salepçi
 • Nesrin Kıral
 • Ali Fidan
 • Sevda Cömert
 • Esma Coşkun
 • Benan Çağlayan
J Turk Sleep Med 2016; 3: 79-84 DOI: 10.4274/jtsm.246
Trigeminal Nevralji Hastalarında Uyku Kalitesinin, Depresyon ve Anksiyete Düzeylerinin Değerlendirilmesi
 • Ahmet Taylan Çebi
J Turk Sleep Med 2018; 5: 81-85 DOI: 10.4274/jtsm.28291
Obstrüktif Uyku Apne Sendrom’lu Hastalarda P Dalga Dispersiyonu, QT Dalga Dispersiyonu ve P Dalga Amplütüdünün Değerlendirilmesi
 • Burcu Oktay Arslan
 • Hikmet Fırat
 • Sadık Ardıç
J Turk Sleep Med 2017; 4: 84-89 DOI: 10.4274/jtsm.63935
Multipl Skleroz Hastalarında Yorgunluk ve Uyku Bozukluklarının Demografik ve Polisomnografik Olarak İncelenmesi
 • Ali Özhan Sıvacı
 • Aylin Bican Demir
 • Ömer Faruk Turan
 • Özlem Taşkapılıoğlu
 • İbrahim Bora
 • Gökhan Ocakoğlu
J Turk Sleep Med 2018; 5: 91-98 DOI: 10.4274/jtsm.70299
Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında İnsomni Varlığının ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi
 • Buşra Yıldız
 • Özlem Haliloğlu
 • Emre Baran
 • Muhammed Yusuf Afacan
 • Gülçin Benbir Şenel
 • Zeynep Oşar Siva
 • Derya Karadeniz
J Turk Sleep Med 2020; 7: 106-111 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.04264
Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Uyku Kalitesi ve Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Riskinin Değerlendirilmesi
 • Burcu Oktay Arslan
 • Zühre Sarp Taymaz
 • Zeynep Zeren Uçar Hoşgör
 • Dursun Tatar
J Turk Sleep Med 2020; 7: 112-117 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.86158
Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Anksiyete, Yaşam Kalitesi ve Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
 • Sıddıka Gedik Depreli
 • Melike Mercan Başpınar
 • Okcan Basat
J Turk Sleep Med 2021; 8: 112-117 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.83792
Metabolik Sendrom Kriterlerinin Orta-ileri Uyku Apneli Hastaları Belirlemedeki Rolü
 • Merve Yumrukuz Şenel
 • Melike Bağnu Yüceege
 • Hikmet Fırat
J Turk Sleep Med 2020; 7: 118-123 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.74946
Uyku Merkezinde İzlenen Hastalarda Periyodik Bacak Hareketleri Prevalansı
 • Özlem Akdoğan
 • İbrahim Öztura
 • Barış Baklan
J Turk Sleep Med 2020; 7: 131-139 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.47965
Kardiyovasküler Olay Öyküsü Olan Obstrüktif Uyku Apnesi Hastalarının Klinik Özellikleri
 • Sezgi Şahin Duyar
 • Funda Aksu
 • Şule Çilekar
 • Ahmet Cemal Pazarlı
 • Nurhan Sarıoğlu
 • Özlem Erçen Diken
 • Önder Öztürk
 • Ayşegül Altıntop Geçkil
 • Sinem Berik Safçi
 • Hakan Alp Yılmazlı
J Turk Sleep Med 2022; 9: 139-146 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.28199
Yoğun Bakım Ünitesindeki Bilinçli Hastalarda Çok Bileşenli Uyku Protokolünün Uyku Kalitesine Etkisi
 • Hana Locihová
 • Karel Axmann
 • Katarína Žiaková
 • Dagmar Šerková
J Turk Sleep Med 2020; 7: 140-148 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.08208
COVID-19 Pandemisi Sırasında Obstrüktif Uyku Apne Hastalarının Anksiyete Düzeyleri, Uyku Kalitesi ve Takibi
 • Füsun Fakılı
 • Nazan Bayram
J Turk Sleep Med 2022; 9: 147-152 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.76476
Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Ağrı Prevalansı ve Ağrının Klinik Özellikleri
 • Mesrure Köseoğlu
 • Serkan Özben
 • Bahar Erbaş
 • Gökçen Gözübatık Çelik
 • Vasfiye Kabeloğlu
 • Dilek Ataklı
J Turk Sleep Med 2020; 7: 149-154 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.46330
Koroner Yoğun Bakım Hastalarında Danışmanlık ve Uyku Maskesi Uygulamasının Uyku Kalitesi ve Anksiyete Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma
 • Öznur Kavaklı
 • Gülten Güvenç
 • Halise Coşkun
J Turk Sleep Med 2023; 10: 152-162 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.08108
Polisomnografi Sonrası Hastaların Uyandıkları Uyku Evresinin Belirlenerek Stanford Uykululuk Ölçeğine Etkisinin Araştırılması
 • Leyla Köse Leba
 • Pınar Uzun Uslu
 • Aylin Bican Demir
J Turk Sleep Med 2022; 9: 153-156 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.52714
Akut Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Uyku ile İlgili Bozukluklar, Rüyayla İlgili Faktörler ve Kabusların İlişkileri: Koroner Arter Stenozu, Göğüs Ağrısı ve Somatik Semptomların Şiddeti
 • Mostafa Bahremand
 • Marzieh Parvin
 • Saeid Komasi
J Turk Sleep Med 2020; 7: 155-161 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.65707
Ağır Düzeyde Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olan Erkek Hastalarda Erektil Disfonksiyonun Hematolojik Belirteci Var mı?
 • Abdullah Gül
 • Aygül Güneş
J Turk Sleep Med 2020; 7: 162-168 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.72692
Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Olası Aspirin Direnci
 • Utku Oğan Akyıldız
 • Ali Akyol
J Turk Sleep Med 2023; 10: 163-167 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2023.38258
8-18 Yaş Migren Hastalarında Yaşam Kalitesi ve Uyku Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
 • Fulya Eren
 • Günay Gül
 • Hülya Yazar
 • Dursun Kırbaş
J Turk Sleep Med 2021; 8: 180-185 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.83702
Yatan COVID-19 Tedavisi Olan Hastaların Uyku Kalitesi, Gündüz Uykululuk Düzeyleri ile Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Oksijen İhtiyaçlarına Göre Değerlendirilmesi: Bir Olgu Kontrol Çalışması
 • Soner Kılıç
 • Güven Aslan
 • Büşra Eser
 • Yunus Hacımusalar
J Turk Sleep Med 2023; 10: 182-186 DOI: 10.4274/tjsm.galenos.2022.93585
Nöroşirürji Kliniğinde Yatan Hastaların Uyku Kalitesinin Belirlenmesi
 • Remziye Cici
 • Meral Özkan
J Turk Sleep Med 2020; 7: 189-194 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.85856
Ankilozan Spondilitli Hastalarda Gündüz Uykululuk Durumu, Hastalık Aktivitesi ve Duygu Durumu ile İlişkisi
 • Özlem Altındağ
 • Mazlum Serdar Akaltun
 • Ali Gür
J Turk Sleep Med 2021; 8: 192-196 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.22931
Hemşirelik Öğrencilerinin Uyku Hijyeni Öğretimini Etkileyen Faktörler
 • Elif Günay İsmailoğlu
 • Handan Özdemir
J Turk Sleep Med 2020; 7: 195-200 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.43531
REM Uyku Evresi ile İlişkili Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ile Pozisyonel Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Hastalarının Klinik ve Polisomnografik Olarak Karşılaştırılması
 • Vasfiye Kabeloğlu
 • Aylin Reyhani
J Turk Sleep Med 2021; 8: 197-202 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.41636
COVID-19 Pandemisinin Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda PAP Tedavisinin Takibine Etkisi
 • Emine Kılıçparlar Cengiz
 • Abdurrahman Neyal
 • Yasemin Ekmekyapar Fırat
 • Ayşe Münife Neyal
J Turk Sleep Med 2022; 9: 204-208 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.09326
COVID-19 Yoğun Bakım Hastalarında Bilişsel Uyaran ve Uyku Hijyeninin Deliryumu Önleyici Etkisi
 • Döndü Şanlıtürk
 • Veysel Kaplan
 • Neslihan Dörtkardeş
J Turk Sleep Med 2023; 10: 206-215 DOI: 10.4274/tjsm.galenos.2023.52533
Noktürinin Benign Prostat Obstrüksiyonu Olan Hastalarda ve Partnerlerinde Uyku Kalitesine Etkisi
 • Çağdaş Şenel
 • Merve Yumrukuz Şenel
 • Ahmet Asfuroğlu
 • İbrahim Can Aykanat
 • Hikmet Fırat
J Turk Sleep Med 2022; 9: 209-213 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.22932
Astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Hastalarda Polisomnografi Tetkikinde Karbondioksit Ölçümü Rutin Olarak Yapılmalı mı?
 • Gülçin Benbir Şenel
 • Derya Karadeniz
J Turk Sleep Med 2021; 8: 211-215 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.82905
Yaygın Değişken İmmün Yetmezlik Hastalarında Kötü Uyku Kalitesi ve İlişkili Faktörler
 • Eray Yıldız
 • Şevket Arslan
 • Buket Tuğan Yıldız
 • Deniz Tuncel Berktaş
 • Fatih Çölkesen
 • Recep Evcen
 • Filiz Sadi Aykan
 • Mehmet Kılınç
 • Gökhan Aytekin
 • Adem Aydın
J Turk Sleep Med 2022; 9: 214-220 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.53315
Altmış Yaş Üstü Yatan Hastalarda Gece Uykusunun Analizi ve Seçilmiş Prediktörlerin (Ağrı ve Deliryum) Uykunun Kalitesi Üzerindeki Etkisi
 • Hana Locihová
 • Karel Axmann
 • Pavlìna Štěpánová
 • Bohdana Břegová
 • Renata Zittová
 • Jana Hrušková
J Turk Sleep Med 2023; 10: 221-228 DOI: 10.4274/tjsm.galenos.2023.03016
Parasomni Tanılı Hastalarda Çocukluk Çağı Travmatik Yaşantıları ve Dissosiyatif Belirtilerin Varlığı
 • Fatma Doğan
 • Sacit İçten
 • Serap Erdoğan Taycan
J Turk Sleep Med 2021; 8: 222-229 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.40085
Toplumda Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Konusunda Bilgi Düzeyi: Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olanlar Hastalıklarının Farkında mı?
 • Buket Tuğan Yıldız
 • Deniz Tuncel Berktaş
 • Kevser Işık
 • Ayşegül Erdoğan
J Turk Sleep Med 2021; 8: 230-234 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.54154
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ve Kardiyovasküler Hastalıklar; Hipertansiyonun Rolü
 • Yasemin Dinç
 • Aylin Bican Demir
J Turk Sleep Med 2022; 9: 238-243 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.61687
Pozitif Hava Yolu Basıncı Tedavisi Altındaki Obstrüktif Uyku Apnesi Hastalarında Basınç Değişim İhtiyacını Etkileyen Faktörler
 • Ersan Atahan
 • Ayşegül Gencer
 • Buket Çalışkaner Öztürk
J Turk Sleep Med 2023; 10: 240-249 DOI: 10.4274/tjsm.galenos.2023.71463
Gastritin Uyku ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisi: Hastane Temelli Kesitsel Bir Çalışma
 • Hasan Cantay
 • Ece Büyüksandalyacı Tunç
J Turk Sleep Med 2022; 9: 263-268 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.59244
Hipertansiyon Hastalarında Uyku Kalitesinin Öz Bakım Gücü ve Kan Basıncı Kontrolüne Etkisi
 • Yeliz Yılmaz
 • Rabia Hacıhasanoğlu Aşılar
J Turk Sleep Med 2022; 9: 278-287 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.19970
Cerrahi Kliniklerde Yatan Hastalarda Ağrı ve Anksiyetenin Uyku Kalitesine Etkisi
 • Semra Erdağı Oral
 • Nilüfer Kıranşal
 • Muhammed Deniz
J Turk Sleep Med 2022; 9: 288-293 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.38247

Olgu Sunumu

Parkinson Hastalığı ve Narkolepsi Benzeri Uyku Atakları
 • Zahide Yilmaz
 • Pinar Bekdik Sirinocak
 • Rabia Terzi
 • Oguz Osman Erdinç
J Turk Sleep Med 2016; 3: 20-22 DOI: 10.4274/jtsm.02.2016.140
Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Bir Hastada Polisomnografi Tetkiki Esnasında Solunum Arrestine Bağlı Exitus
 • Gülçin Benbir
 • Mecbure Nalbantoglu
 • Derya Karadeniz
J Turk Sleep Med 2014; 1: 33-35 DOI: 10.4274/jtsm.06
Multipl Skleroz Hastasında Gelişen Narkolepsi Sendromu
 • Deniz Yerdelen
 • Gülçin Benbir
 • Uğur Uygunoğlu
 • Aksel Siva
 • Derya Karadeniz
J Turk Sleep Med 2014; 1: 58-59 DOI: 10.4274/jtsm.012
İkincil Narkolepside Üç Farklı Etyolojileriyle Olgularımızın Literatür Eşliğinde Gözden Geçirilmesi
 • Yusuf Savrun
 • Aylin Bican Demir
 • Ali Özhan Sıvacı
 • İbrahim Bora
 • Mehmet Zarifoğlu
J Turk Sleep Med 2015; 2: 72-76 DOI: 10.4274/jtsm.108
Genital Semptomlarla Seyreden Willis-Ekbom Hastalığı
 • Selda Korkmaz
 • Murat Aksu
J Turk Sleep Med 2014; 1: 82-83 DOI: 10.4274/jtsm.018

Araştırma Makalesi

Panik Bozukluğu Hastalarında Uykuda Kalp Hızı Değişkenliği
 • Sinan Yetkin
 • Aykut Erdamar
 • Mehmet Yokusoglu
 • Fuat Özgen
 • Hamdullah Aydin
J Turk Sleep Med 2014; 1: 28-32 DOI: 10.4274/jtsm.05

Özgün Araştırma

İnterstisyel Akciğer Hastalığı Hastalarının Uykuda Solunum Bozuklukları ve Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Açısından Değerlendirilmesi
 • Pervin Hancı
 • Aylin Özgen Alpaydın
 • Bahriye Oya İtil
 • İbrahim Öztura
 • Can Sevinç
 • Barış Baklan
J Turk Sleep Med 2016; 3: 34-38 DOI: 10.4274/jtsm.174
Eritrosit Dağılım Genişliği, Ortalama Trombosit Hacmi ve Trombosit Dağılım Aralığı Parametrelerinin Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Hastalık Ağırlığı ile İlişkisi
 • Sema Demir
J Turk Sleep Med 2016; 3: 39-42 DOI: 10.4274/jtsm.201
Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Hipoksinin Göz Üzerine Etkileri
 • Özge Oral Tapan
 • Utku Tapan
 • Ünzile Seval Kılıç
J Turk Sleep Med 2016; 3: 43-47 DOI: 10.4274/jtsm.220
Sistemik Hastalığı Olmayan Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Ani Kardiyak Ölüm Riskinde Kardiyak Repolarizasyon İndeksinin Rolü
 • Kezban Aslan
 • Durmus Yıldıray Şahin
 • Turgay Demir
 • Ahmet Evlice
 • Gülşah Seydaoğulları
J Turk Sleep Med 2014; 1: 46-50 DOI: 10.4274/jtsm.010

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler