Derleme

Agrypnia Excitata: Deliryum Tremens Olgusu Bağlamında Bir Literatür Derlemesi
 • Yasin Kavla
 • Tuğrul Gezer
 • Gülçin Benbir Şenel
J Turk Sleep Med 2021; 8: 174-179 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.95866

Özgün Makale

COVID-19 Yoğun Bakım Hastalarında Bilişsel Uyaran ve Uyku Hijyeninin Deliryumu Önleyici Etkisi
 • Döndü Şanlıtürk
 • Veysel Kaplan
 • Neslihan Dörtkardeş
J Turk Sleep Med 2023; 10: 206-215 DOI: 10.4274/tjsm.galenos.2023.52533
Altmış Yaş Üstü Yatan Hastalarda Gece Uykusunun Analizi ve Seçilmiş Prediktörlerin (Ağrı ve Deliryum) Uykunun Kalitesi Üzerindeki Etkisi
 • Hana Locihová
 • Karel Axmann
 • Pavlìna Štěpánová
 • Bohdana Břegová
 • Renata Zittová
 • Jana Hrušková
J Turk Sleep Med 2023; 10: 221-228 DOI: 10.4274/tjsm.galenos.2023.03016

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler