Özgün Makale

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Hastalarında Fiziksel Aktivite Seviyesi ve Yorgunluk Algılaması, Yaşam Kalitesi ve Psikososyal Statü Arasındaki İlişki
 • Hakan Çalışkan
 • Nurel Ertürk
 • Ebru Çalık Kütükçü
 • Hülya Arıkan
 • Naciye Vardar Yağlı
 • Melda Sağlam
 • Hikmet Fırat
 • Sadık Ardıç
 • Deniz İnal İnce
 • Melike Yüce Ege
J Turk Sleep Med 2019; 6: 1-6 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.28247
Apne-Hipopne İndeksi ile Akciğer Volümleri ve Hava Yolu Rezistansı Arasındaki İlişkinin Tanımlanması
 • Gülgün Çetintaş Afşar
 • Sema Saraç
 • Aylin Babalık
 • Haluk Celalettin Çalışır
J Turk Sleep Med 2018; 5: 6-11 DOI: 10.4274/jtsm.35229
Obstrüktif Uyku Apnesinde Risk Faktörleri, Obstrüktif Uyku Apnesi ile Gündüz Uykululuğu, Obezite ve Komorbidite İlişkisi
 • Ersin Ersoy
 • Yeliz Mercan
J Turk Sleep Med 2021; 8: 20-27 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.02886
Günlük Solvent Maruziyeti Olan İşçilerde Uyku Apnesi
 • Gülseren Sağcan
 • Aylin Pıhtılı
 • Züleyha Bingöl
 • Gülfer Okumuş
 • Esen Kıyan
J Turk Sleep Med 2018; 5: 67-72 DOI: 10.4274/jtsm.58077

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler