Özgün Makale

Türkiye’de Okul Çağı Çocuklarında Uyku Sağlığı
 • Hülya Çakmur
 • Sadık Ardıç
J Turk Sleep Med 2023; 10: 5-8 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.30085
İzmir İlindeki Göğüs Hastalıkları Uzmanlarının Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Tanı ve Tedavisine Yaklaşımları
 • Özge Oral Tapan
 • Sebahat Genç
 • Utku Tapan
 • Aylin Özgen Alpaydin
 • Bahriye Oya Itil
J Turk Sleep Med 2016; 3: 14-19 DOI: 10.4274/jtsm.2016.178
Sporcu Uyku Davranış Anketi - Türkçe Versiyonu: Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması
 • Abdulkerim Darendeli
 • Gürkan Diker
 • Ziynet Çınar
J Turk Sleep Med 2019; 6: 43-48 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.58076
Uyku ve Yaşam Tarzı Anketinin Geçerlik ve Güvenirliği
 • Tuba Bay
 • Ayşe Ergün
J Turk Sleep Med 2019; 6: 74-79 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.36855
Yoğun Bakım Ünitesindeki Bilinçli Hastalarda Çok Bileşenli Uyku Protokolünün Uyku Kalitesine Etkisi
 • Hana Locihová
 • Karel Axmann
 • Katarína Žiaková
 • Dagmar Šerková
J Turk Sleep Med 2020; 7: 140-148 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.08208

Sözlü Bildiriler

Obstruktif Uyku Apne Sendromu Tanısı Alan Hasta ve Yakınlarının FOSQ Anketi ile Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi
 • Hikmet Yilmaz
 • Tugba Göktalay
 • Aysin Kisabay
 • Nalan Esrefoglu
 • Evren Sönmezisik
 • Pinar Çelik
J Turk Sleep Med 2016; 3: 16-16

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler