Özgün Makale

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olan Hastalarda Hepsidin Iyi Bir Enflamasyon Belirteci midir?
 • Hikmet Firat
 • Cengiz Özdemir
 • Esra Bilgin
 • Faith S. Luyster
 • Melike Yüceege
 • Murat Kizilgün
 • Ahmet U. Demir
 • Patrick J. Strollo
 • Sadik Ardiç
J Turk Sleep Med 2015; 2: 33-37 DOI: 10.4274/jtsm.02.009
OUAS’li ve KOAH’li Hastalarla Sağlıklı Kişiler Arasında Solunum Fonksiyonları, Fonksiyonel Kapasite ve Uyku Kalitesinin Karşılaştırılması
 • Ebru Çalık Kütükcü
 • Hakan Çalışkan
 • Kübra Kılıç
 • Naciye Vardar Yağlı
 • Nurel Ertürk
 • Melda Sağlam
 • Deniz İnal İnce
 • Hikmet Fırat
 • Sadık Ardıç
 • Melike Yüce Ege
 • Lütfi Çöplü
 • Sema Savcı
 • Hülya Arıkan
J Turk Sleep Med 2020; 7: 49-56 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.96268
Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Gündüz Uykululuk ve Klinik Sonuçlar ile İlişkisi
 • Çiğdem Berkesoğlu
J Turk Sleep Med 2014; 1: 71-76 DOI: 10.4274/jtsm.016
Obstrüktif Uyku Apnesi Hastalarında Bilevel Terapi İhtiyacını Belirleyen Faktörler
 • Nevra Güllü Arslan
J Turk Sleep Med 2023; 10: 78-83 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.27136
Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Olası Aspirin Direnci
 • Utku Oğan Akyıldız
 • Ali Akyol
J Turk Sleep Med 2023; 10: 163-167 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2023.38258

Konuşma Metinleri

OSAS VE OFTALMOLOJİK SİSTEM
 • Ayşın Kısabay Ak
J Turk Sleep Med 2019; 6: 40-40
OSAS VE KOGNİSYON
 • Erhan Akıncı
J Turk Sleep Med 2019; 6: 43-43
OSAS’TA GÜNCEL TANI YAKLAŞIMI VE YENİLİKLER-AHİ TANIDA YETERLİ Mİ?
 • Özen Kaçmaz Başoğlu
J Turk Sleep Med 2019; 6: 68-70

Özgün Araştırma

Sistemik Hastalığı Olmayan Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Ani Kardiyak Ölüm Riskinde Kardiyak Repolarizasyon İndeksinin Rolü
 • Kezban Aslan
 • Durmus Yıldıray Şahin
 • Turgay Demir
 • Ahmet Evlice
 • Gülşah Seydaoğulları
J Turk Sleep Med 2014; 1: 46-50 DOI: 10.4274/jtsm.010

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler