Sistematik Derlemeler

Koronavirüs Pandemisinde Sağlık Personellerinin Uyku Kalitesi: Meta-analiz
 • Dilek Şayık
 • Ayfer Açıkgöz
 • Fezan Mutlu
J Turk Sleep Med 2021; 8: 1-6 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.51523

Özgün Makale

Hastanede Yatarak Tedavi Alan Koronavirüs Hastalığı-2019 Hastalarında Uykululuk, Uykusuzluk ve Uyku Kalitesinin Uyku Ölçekleri ile Değerlendirilmesi
 • Aygül Güneş
 • Barış Şensoy
J Turk Sleep Med 2022; 9: 11-15 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.39974
COVID-19 Pandemi ve Normalizasyon Sürecinde Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastaların Cihaz Uyumunu Etkileyen Faktörler
 • Esra Aydın Sünbül
 • Rahşan Karacı
 • Hüseyin Güleç
 • Füsun Mayda Domaç
J Turk Sleep Med 2022; 9: 16-20 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.89421
COVID-19 Salgınının Üniversite Öğrencilerinin Anksiyete Düzeyi ve Uyku Üzerine Etkisi
 • Sema Çifçi
 • Vasfiye Bayram Değer
 • Havva Kaçan
J Turk Sleep Med 2023; 10: 17-25 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.43534
Pandemi Döneminde Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Çocuklarda Uyku Bozukluğu ve İlişkili Faktörler
 • İrem Damla Çimen
 • Ezgi Çetin
 • Hilal Fındık
 • Nursu Çakın Memik
J Turk Sleep Med 2023; 10: 26-35 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.22043
COVID-19 Pandemisinde Acil Servis Çalışanlarının Anksiyete ve Uyku Kalitesi Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
 • Dilek Şayık
 • Ayfer Açıkgöz
 • Şeyhmus Kaya
J Turk Sleep Med 2022; 9: 27-36 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.20982
COVID-19 Pnömonisi ile Hastanede Yatan Hastalarda Uyku Kalitesini Etkileyen Faktörler
 • Özge Oral Tapan
 • Utku Tapan
 • Fatih Alasan
 • Ayşe Ferhan Akgül
 • Sebahat Genç
J Turk Sleep Med 2022; 9: 51-56 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.86648
COVID-19 Enfeksiyonu Geçiren ve Geçirmeyen Kadınlar Arasındaki Uyku Bozukluklarının Karşılaştırılması
 • Sümeyra Damsarsan
 • Handan Özcan
J Turk Sleep Med 2023; 10: 54-59 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.66376
Yetişkinlerin COVID-19 Pandemisi Nedeni ile Algıladıkları Stresin Uyku Kalitesine Etkisi
 • Sebahat Atalıkoğlu Başkan
 • Demet Güneş
J Turk Sleep Med 2021; 8: 57-66 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.02996
COVID-19 Pandemisinde Üniversite Öğrencilerinde Uyku Kalitesinin Psikolojik İyi Oluşla İlişkisi: Kesitsel Bir Çalışma
 • Sibel Ergün
 • Pelin Palas Karaca
 • Ayse Karadaş
 • Serap Kaynak
J Turk Sleep Med 2023; 10: 84-90 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.78941
COVID-19 Salgını Sırasında Uyku Kalitesi ve İlişkili Sosyal ve Psikolojik Faktörlerin Araştırılması
 • Vasfiye Kabeloğlu
 • Günay Gül
J Turk Sleep Med 2021; 8: 97-104 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.53244
COVID-19 Pandemi Öncesi ve Sürecinde Çocukların Teknolojik Cihaz Kullanımı ve Uyku Alışkanlıklarının İncelenmesi
 • Zeynep Öztürk Savaş
 • Esra Tural Büyük
J Turk Sleep Med 2023; 10: 98-103 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.82612
COVID-19 Pandemisinde Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Uyku Kalitelerinin Değerlendirilmesi
 • Merve Koca Kosova
 • Sercin Kosova
J Turk Sleep Med 2022; 9: 115-119 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.30092
COVID-19 Pandemisi Hemşirelik Öğrencilerinin Uyku Alışkanlıklarını Değiştirdi Mi?
 • Eda Atay
 • Kadiriye Pehlivan
 • Aynur Koyuncu
 • Ayla Yava
J Turk Sleep Med 2023; 10: 122-128 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.20591
COVID-19 Salgını Erken Dönemlerinde Genel Popülasyonda Uyku Kalitesini Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi
 • Yeliz Akkuş
 • Süleyman Şahin
 • Yalçın Kanbay
 • Ali Alpkaan Ünlü
J Turk Sleep Med 2021; 8: 142-150 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.93063
COVID-19 Pandemisi Sırasında Obstrüktif Uyku Apne Hastalarının Anksiyete Düzeyleri, Uyku Kalitesi ve Takibi
 • Füsun Fakılı
 • Nazan Bayram
J Turk Sleep Med 2022; 9: 147-152 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.76476
COVID-19 Pandemisi Sırasında Dijital Ekrana Maruz Kalma ve Mizacın Çocukların Uyku Sorunlarına Etkisi: Türkiye Kırsal Bölge
 • Birsel Molu
 • Melike Taşdelen Baş
 • Funda Özpulat
J Turk Sleep Med 2022; 9: 157-164 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.30306
Yetişkinlerde COVID-19 Döneminde Uykusuzluk (İnsomnia) ve Sosyal Medya Bağımlılığı ile İlişkisi
 • Songül Duran
 • Serap Kaynak
J Turk Sleep Med 2022; 9: 180-185 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.18480
COVID-19 Pandemisinin Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda PAP Tedavisinin Takibine Etkisi
 • Emine Kılıçparlar Cengiz
 • Abdurrahman Neyal
 • Yasemin Ekmekyapar Fırat
 • Ayşe Münife Neyal
J Turk Sleep Med 2022; 9: 204-208 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.09326
COVID-19 Pandemi Sürecinde Ergenlerde İnternet Bağımlılığının Uyku Kalitesine Etkisi
 • Esra Tural Büyük
 • Zeynep Öztürk Savaş
J Turk Sleep Med 2022; 9: 232-237 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.42104
COVID-19 Salgını Sürecinde Bireylerin Anksiyete Düzeyleri ve Uyku Kaliteleri
 • Hülya Kök Eren
J Turk Sleep Med 2021; 8: 235-242 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.47560
COVID-19 Karantina Sürecinde Beslenme Değişikliği: Uyku Değişikliği, Kaygı ve Mutluluk Faktörleri Odaklı Bir Çalışma
 • Sabiha Gökçen Zeybek
 • Gonca İnanç
 • Adile Öniz
 • Murat Özgören
J Turk Sleep Med 2022; 9: 254-262 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.86570

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler