The Relationship Between Sleep Problems, Nutrition Habits and Anthropometric Measurements of School Children
PDF
Cite
Share
Request
Original Article
P: 60-67
March 2024

The Relationship Between Sleep Problems, Nutrition Habits and Anthropometric Measurements of School Children

J Turk Sleep Med 2024;11(1):60-67
1. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Hemşirelik Bilim Dalı, Muğla, Türkiye
2. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
No information available.
No information available
Received Date: 21.12.2022
Accepted Date: 23.06.2023
Publish Date: 29.03.2024
PDF
Cite
Share
Request

ABSTRACT

Objective:

The aim of this study was to determine the relationship between school children’s sleep problems and their nutrition habits and anthropometric measurements.

Materials and Methods:

This cross-sectional study was conducted with a sample of 484 children aged 7-14 years attending three primary schools and three secondary schools in the city center of Muğla province. Data were collected using the child data form and the child sleeping habit questionnaire. The obtained results were analyzed using Student’s t-test, chi-square test, and Pearson correlation analysis.

Results:

It was determined that 72.9% of the children participating in this study had sleep problems, among which 83% of the underweight and normal weight children and 17% of the overweight and obese children had sleep problems. It was determined that children who ate or drank drinks in the last two hours before going to sleep had more sleep problems (p<0.05). There was a low level of positive and significant correlation between body mass index (BMI) and sleep duration and parasomnia, waist circumference and sleep duration, and neck circumference and sleep duration and parasomnia.

Conclusion:

In this study, no difference was found between the sleep problems of children who consumed healthy or unhealthy food, whereas those who ate close to sleep or consumed liquid had more sleep problems. While children’s BMI, waist circumference and neck circumference increased, their sleep duration also increased. More parasomnia was observed in children with higher BMI and neck circumference.

Keywords: Sleep, sleep problem, nutrition, child

References

1
Göktaş E, Çelik F, Özer H, Çıray Gündüzoğlu N. Obez Bireylerin Uyku Kalitesinin Belirlenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2015;8(3):156-161.
2
El-Sheikh M, Sadeh A. I. Sleep and development: introduction to the monograph. Monogr Soc Res Child Dev. 2015;80(1):1-14.
3
Cao M, Zhu Y, Sun F, Luo J, Jing J. Short sleep duration is associated with specific food intake increase among school-aged children in China: a national cross-sectional study. BMC Public Health. 2019;19(1):558.
4
Jong MC, Ilyenko L, Kholodova I, et al. A Comparative Randomized Controlled Clinical Trial on the Effectiveness, Safety, and Tolerability of a Homeopathic Medicinal Product in Children with Sleep Disorders and Restlessness. Evid Based Complement Alternat Med. 2016;2016:9539030.
5
Ağadayı E, Çelik N, Ayhan Başer D. Çocuklar İçin Uyku Bozukluğu Ölçeği›nin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Turkish Sleep Medicine. 2020;2:65-72.
6
Durmuş H, Solak Y, Kaya E, Canbolat H. İlköğretim Çocuklarında Uyku Bozukluğu Sıklığı ve Obezite ile İlişkisi Güncel Pediatri. 2021;19:303-310.
7
Bektas M, Bektas I, Ayar D, et al. Psychometric Properties of Turkish Version of Pediatric Daytime Sleepiness Scale (PDSS-T). Asian Nurs Res (Korean Soc Nurs Sci). 2016;10(1):62-7.
8
Singh DR, Sunuwar DR, Dahal B, Sah RK. The association of sleep problem, dietary habits and physical activity with weight status of adolescents in Nepal. BMC Public Health. 2021;21(1):938.
9
Köseoğlu SZ, Çelebi Tayfur A. Adölesan dönemi beslenme ve sorunları. Güncel Pediatri. 2017;15(2):44-57.
10
Martinez SM, Tschann JM, Butte NF, et al. Short Sleep Duration Is Associated With Eating More Carbohydrates and Less Dietary Fat in Mexican American Children. Sleep. 2017;40(2):zsw057.
11
Córdova FV, Barja S, Brockmann PE. Consequences of short sleep duration on the dietary intake in children: A systematic review and metanalysis. Sleep Med Rev. 2018;42:68-84.
12
Al Dweik R, Sheble Y, Ramadan H, Issa H, Sheble A. The association between sleeping behavior, obesity, psychological depression, and eating habits among adolescents in the emirate of Abu Dhabi-United Arab Emirates. PLoS One. 2022;17(8):e0269837.
13
Ferranti R, Marventano S, Castellano S, et al. Sleep quality and duration is related with diet and obesity in young adolescent living in Sicily, Southern Italy. Sleep Sci. 2016;9(2):117-122.
14
Perdahlı Fiş N, Arman A, Pınar AY, ve ark. Çocuk Uyku Alışkanlıkları Anketinin Türkçe geçerliliği ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2010;11(2):151-160.
15
Owens JA, Spirito A, McGuinn M. The Children’s Sleep Habits Questionnaire (CSHQ): psychometric properties of a survey instrument for school-aged children. Sleep. 2000;23(8):1043-1051.
16
Neyzi O, Günöz H, Furman A, ve ark. Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 2008;51:1-14.
17
Hatipoglu N, Ozturk A, Mazicioglu MM, Kurtoglu S, Seyhan S, Lokoglu F. Waist circumference percentiles for 7- to 17-year-old Turkish children and adolescents. Eur J Pediatr. 2008;167(4):383-389.
18
Otman AS, Köse N. Tedavi hareketlerinde temel değerlendirme prensipleri. Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yayınları. 2013:51-53.
19
Özdamar K. SPSS ile biyoistatistik. Nisan Kitabevi Yayınları. 2003:433.
20
Surani S, Hesselbacher S, Surani S, et al. Sleep Habits of Elementary and Middle School Children in South Texas. Sleep Disord. 2015;2015:179103.
21
Jalilolghadr S,  Pakpour-Hajiagha  A,  Heidaralifard  M,  Pakzad R. Evaluation of Sleep Habits and Sleep Patterns Among 7-12-Year-Old Students in Qazvin, Iran; A School-Based Cross-Sectional Study. J Compr Ped. 2018;9(3):1-7.
22
Melinda TF, Sekartini R. Association between obesity and sleep disorders in primary school children: a cross-sectional study. Medical Journal of Indonesia. 2019;28:167-173.
23
Öztürk A, Sezer TA, Tezel A, Evaluation of Sleep and Television Viewing Habits of Primary School Students. Journal of Turkish Sleep Medicine. 2018;5(3):73-80.
24
American Academy of Pediatrics. Supports Childhood Sleep Guidelines. 2016. Available from: https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/Pages/American-Academy-of-Pediatrics-Supports-Childhood-Sleep-Guidelines.aspx
25
Özcebe H, Bağcı Bosı T, Yardım N, Yardım MS, Gögen S. Türkiye çocukluk çağı (İlkokul 2. sınıf öğrencilerde) şişmanlık araştırması COSİ-TUR 2016. Efe Matbaacılık. Ankara: 2017.
26
Dilmaç P, Kalkan İ. Adana’da Bulunan İki Okulun 15-18 Yaş Grubu Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Uyku Kalitesine Etkisi. Tıp Fakültesi Klinikleri Dergisi. 2020;3(1):41-47.
27
Uysal H, Ayvaz MY, Oruçoğlu HB, Say E. Üniversite öğrencilerinin beslenme durumu
28
 Azimova L, Özkul E, Ergün C. 10-12 yaş okul çocuklarında beslenme ve fiziksel aktivitenin vücut kompozisyonu ve uyku kalitesine etkisi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2021;31:943-950.
29
Watson EJ, Banks S, Coates AM, Kohler MJ. The Relationship Between Caffeine, Sleep, and Behavior in Children. J Clin Sleep Med. 2017;13(4):533-543. 
30
Ruotolo F, Prado LB, Ferreira VR, Prado GF, Carvalho LB. Intake of stimulant foods is associated with development of parasomnias in children. Arq Neuropsiquiatr. 2016;74(1):62-66.
31
Gupta R, Goel D, Kandpal SD, Mittal N, Dhyani M, Mittal M. Prevalence of Sleep Disorders Among Primary School Children. Indian J Pediatr. 2016;83(11):1232-1236.
32
Da Bove V, Papamichail C, Vera R, Santibáñez I, Castillo P, Barría RM. Relationship between body composition and sleep-disordered breathing in schoolchildren from Valdivia, Chile. Rev Chil Pediatr. 2020;91(2):239-243.
33
Koyuncu T, Arslantaş D, Ünsal A. Sivrihisar’da ilköğretim öğrencileri arasında uyku bozukluğu ve yaşam kalitesi. STED. 2013;22(5):181-185.
34
Özvurmaz  S, Çalışır H. Okul öncesi dönemdeki çocukların uyku alışkanlıkları ve beslenme durumları.  Life Sciences (NWSALS). 2018;13(4):44-55.
35
Ulutaş A, Atla P, Say Z, Sarı E. Okul çağındaki 6-18 yaş arası obez çocuklarda obezite oluşumunu etkileyen faktörlerin araştırılması. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2014;45(4):192-196.
36
Hart CN, Carskadon MA, Considine RV, et al. Changes in children's sleep duration on food intake, weight, and leptin. Pediatrics. 2013;132(6):e1473-e1480.
37
Jansen EC, Dunietz GL, Chervin RD, et al. Adiposity in Adolescents: The Interplay of Sleep Duration and Sleep Variability. J Pediatr. 2018;203:309-316.
38
Turan E, Aral Y. Uyku apne sendromu ve endokrinoloji, Bozok Tıp Dergisi. 2018;(Suppl 1):53-57.
39
Ayyıldız F, Toka O, Köktürk O, Rakıcıoğlu N. Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Antropometrik Ölçümler ve Vücut Bileşimi ile İlişkili midir? Beslenme ve Diyet Dergisi. 2016;44(2):132-143.
2024 ©️ Galenos Publishing House