Cilt 8, Sayı 2

Haziran 2021
(1) Sistematik Derleme, (1) Derleme, (9) Özgün Makale, (1) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Sistematik Derleme

Uyku Bozuklukları ve Cinsel İşlev Bozuklukları ile İlgili Psikobiyolojik Kişilik Özellikleri: Sistematik Bir Derleme ve Meta-analiz
 • Farzin Rezaei
 • Azad Hemmati
 • Khaled Rahmani
 • Saeid Komasi
J Turk Sleep Med 2021; 8: 74-89 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.04695

Derleme

Nöronopatiler ve Uyku Bozuklukları: Spinal Musküler Atrofi, Amiyotrofik Lateral Skleroz ve Post-polio Sendromu
 • Gülçin Benbir Şenel
J Turk Sleep Med 2021; 8: 90-96 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.39306

Özgün Makale

COVID-19 Salgını Sırasında Uyku Kalitesi ve İlişkili Sosyal ve Psikolojik Faktörlerin Araştırılması
 • Vasfiye Kabeloğlu
 • Günay Gül
J Turk Sleep Med 2021; 8: 97-104 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.53244
Hemşirelik Öğrencilerinin Kronotipine Göre Uyku Hijyeninin İncelenmesi
 • Birsel Molu
 • Alev Yıldırım Keskin
 • Melike Taşdelen Baş
J Turk Sleep Med 2021; 8: 105-111 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.06025
Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Anksiyete, Yaşam Kalitesi ve Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
 • Sıddıka Gedik Depreli
 • Melike Mercan Başpınar
 • Okcan Basat
J Turk Sleep Med 2021; 8: 112-117 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.83792
Adölesanların Uyku Problemlerinin ve Alışkanlıklarının Uyku Kalitesine Etkisi
 • Nihal Gamze Tetik
 • Gülcan Kar Şen
J Turk Sleep Med 2021; 8: 118-125 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.52523
Diyabet Olgusunun Horlama, Ailede Diyabet Öyküsü ve Obezite Arasındaki Sinerjik Etkileri
 • Yoo-Jeong Jeon
 • Seung Ku Lee
 • Jin-Young Kim
 • Chol Shin
J Turk Sleep Med 2021; 8: 126-135 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.60783
Huzursuz Bacaklar Sendromunda Enflamasyonun Değerlendirilmesi
 • Aylin Reyhani
 • Vasfiye Kabeloğlu
J Turk Sleep Med 2021; 8: 136-141 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.50470
COVID-19 Salgını Erken Dönemlerinde Genel Popülasyonda Uyku Kalitesini Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi
 • Yeliz Akkuş
 • Süleyman Şahin
 • Yalçın Kanbay
 • Ali Alpkaan Ünlü
J Turk Sleep Med 2021; 8: 142-150 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.93063
Eğitimli Genç Erkeklerde Toplam Gece Uyku Yoksunluğunu Takiben Melatonin Desteğinin Fiziksel ve Fizyolojik Performans Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi
 • Eisa Khaleghi-Mamaghani
 • Farhad Rahmani-Nia
 • Hamid Arazi
J Turk Sleep Med 2021; 8: 151-158 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.63626
Yaş, Cinsiyet ve Vücut Kitle İndeksinin Polisomnografideki Değişkenlere Etkisi
 • Sıdıka Deniz Yalım
J Turk Sleep Med 2021; 8: 159-165 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.47966

Olgu Sunumu

Guillain-Barré Sendromunda Hipersomni: Ko-insidental mi Yoksa Etiyolojik Bir Birliktelik mi?
 • Aylin Bican Demir
 • Yasemin Dinç
 • Mustafa Bakar
J Turk Sleep Med 2021; 8: 166-169 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.73745

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler