Cilt 3, Sayı 1

Mart 2016
(1) Editörden, (4) Özgün Makale, (2) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
J Turk Sleep Med 2016; 3: 0-0

Özgün Makale

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Laboratuvar Parametrelerinin Yeri
 • Ebru Ortaç Ersoy
 • Gülbahar Darilmaz Yüce
 • Serap Duru
 • Hikmet Firat
 • Sadik Ardiç
 • Bahar Kurt
J Turk Sleep Med 2016; 3: 1-5 DOI: 10.4274/jtsm.2016.147
Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Oksijen Desatürasyonu ve Beck Depresyon İndeksi İlişkisi
 • Sema Demir
J Turk Sleep Med 2016; 3: 6-9 DOI: 10.4274/jtsm.2016.151
Mekanik Ventilasyon Uygulanan Yoğun Bakım Hastalarında Uyku
 • Ebru Ortaç Ersoy
 • Serpil Öcal
 • Atila Kara
 • Sadik Ardiç
 • Arzu Topeli
J Turk Sleep Med 2016; 3: 10-13 DOI: 10.4274/jtsm.2016.167
İzmir İlindeki Göğüs Hastalıkları Uzmanlarının Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Tanı ve Tedavisine Yaklaşımları
 • Özge Oral Tapan
 • Sebahat Genç
 • Utku Tapan
 • Aylin Özgen Alpaydin
 • Bahriye Oya Itil
J Turk Sleep Med 2016; 3: 14-19 DOI: 10.4274/jtsm.2016.178

Olgu Sunumu

Parkinson Hastalığı ve Narkolepsi Benzeri Uyku Atakları
 • Zahide Yilmaz
 • Pinar Bekdik Sirinocak
 • Rabia Terzi
 • Oguz Osman Erdinç
J Turk Sleep Med 2016; 3: 20-22 DOI: 10.4274/jtsm.02.2016.140
Obstrüktif Uyku Apnesi Semptomlarıyla Başvuran Bir Sekonder Narkolepsi Olgusu
 • Sebahat Genç
 • Hatice Kayim Bilgiç
 • Emine Esra Okuyucu
 • Nursel Dikmen
 • Taskin Duman
J Turk Sleep Med 2016; 3: 23-25 DOI: 10.4274/jtsm.02.2016.181

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler