Cilt 7, Sayı 1 (Özel)

Aralık 2020
(9) Özgün Makale, (1) Editörden, (3) Derleme

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Murat AKSU
J Turk Sleep Med 2020; 7: 0-0

Özgün Makale

Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Erişkin Hastalarda Hematolojik, Biyokimyasal ve Hormon Değerleri ile Hastalık Şiddeti Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma
 • Mustafa Avcu
 • Mehmet Metin
 • Harun Soyalıç
 • Bilal İlanbey
 • Elvan Evrim Tuna
J Turk Sleep Med 2020; 7: 1-10 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.19484
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ile Diyabet İlişkisinin Antropometrik Ölçümlere Göre İncelenmesi
 • Gülçin Benbir Şenel
 • Kadriye Ağan
 • Gülin Sünter
 • Şule Aktaç
 • Derya Karadeniz
 • Aslı Koşunda
 • Gözde Aydın
 • Fatma Esra Güneş
J Turk Sleep Med 2020; 7: 11-16 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.24633
Adölesanlarda Uyku Kalitesi ve Duygu-Davranış Sorunları İlişkisi
 • Yasemin Bedir
 • Fatma Gündoğdu
 • Fatma Nevin Şişman
 • Ayşe Ergün
J Turk Sleep Med 2020; 7: 17-23 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.46220
Noktürnal Epilepsi Hastalarında Obstrüktif Uyku Apne Sendromunun Pozitif Hava Yolu Basıncı ile Tedavisinin Nöbet Kontrolü Üzerine Etkisi
 • Gülçin Benbir Şenel
 • Derya Karadeniz
J Turk Sleep Med 2020; 7: 24-28 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.08370
Birinci Basamak Sağlık Kuruluşuna Başvuran Bireylerde Beslenme Davranışları ile Uyku Kalitesi Arasındaki İlişki
 • Hilal Şahin
 • Arzu Yıldırım
 • Rabia Hacıhasanoğlu Aşılar
 • Kadir Çebi
 • Demet Güneş
J Turk Sleep Med 2020; 7: 29-39 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.93064
Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
 • Seçkin Erdal
 • Ayşem Küni
 • Sevinç İnce
 • Kıymet Haklı
 • Azize Güneri
 • Gülbeyaz Can
J Turk Sleep Med 2020; 7: 40-44 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.77598
Lise Öğrencilerin Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Uykusuzluk Düzeyinin Değerlendirilmesi
 • Özlem Çağan
 • Bennur Koca
J Turk Sleep Med 2020; 7: 45-51 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.84755
Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Gündüz Uykululuğunun ve Uyku Hijyeninin Değerlendirilmesi
 • Raziye Şule Gümüştakım
 • Celal Kuş
 • Merve Uzkar
J Turk Sleep Med 2020; 7: 52-62 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.94940
Uykuyla İlişkili Solunum Bozukluklarında Nokturnal Hipertansiyon Belirteçleri: Uyku Esnasında Okült Hipertansiyonu olan Hastaların Farkında Mıyız?
 • Çiğdem Özdilekcan
 • Tarkan Özdemir
J Turk Sleep Med 2020; 7: 63-69 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.47550

Derleme

Sirkadiyen Saat ile Sosyal Saat Uyuşmazlığı: Sosyal Jetlag
 • Esra Uslu
 • Aysel Özsaban
J Turk Sleep Med 2020; 7: 70-74 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.63835
Ani Bebek Ölüm Sendromu Riskinin Azaltılmasında ve Güvenli Uyku Ortamının Oluşturulmasında Hemşirenin Rolü
 • Pınar Doğan
 • Hatice Bal Yılmaz
J Turk Sleep Med 2020; 7: 75-79 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.07379
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ve Kardiyak Ritim Bozuklukları
 • Onur Yıldız
 • Gülçin Benbir Şenel
 • Derya Karadeniz
J Turk Sleep Med 2020; 7: 80-86 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.57441

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler