Cilt 7, Sayı 3

Eylül 2020
(1) Editörden, (3) Diğer, (16) Özgün Makale, (1) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Murat Aksu
J Turk Sleep Med 2020; 7: 0-0

Özgün Makale

Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında İnsomni Varlığının ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi
 • Buşra Yıldız
 • Özlem Haliloğlu
 • Emre Baran
 • Muhammed Yusuf Afacan
 • Gülçin Benbir Şenel
 • Zeynep Oşar Siva
 • Derya Karadeniz
J Turk Sleep Med 2020; 7: 106-111 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.04264
Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Uyku Kalitesi ve Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Riskinin Değerlendirilmesi
 • Burcu Oktay Arslan
 • Zühre Sarp Taymaz
 • Zeynep Zeren Uçar Hoşgör
 • Dursun Tatar
J Turk Sleep Med 2020; 7: 112-117 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.86158
Metabolik Sendrom Kriterlerinin Orta-ileri Uyku Apneli Hastaları Belirlemedeki Rolü
 • Merve Yumrukuz Şenel
 • Melike Bağnu Yüceege
 • Hikmet Fırat
J Turk Sleep Med 2020; 7: 118-123 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.74946
Genel ve Sınırlı Tanı Kriterlerinin REM İlişkili Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Genel ya da Sınırlı?
 • Burcu Oktay Arslan
 • Özlem Yalnız
 • Zeynep Zeren Uçar Hoşgör
J Turk Sleep Med 2020; 7: 124-130 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.70894
Uyku Merkezinde İzlenen Hastalarda Periyodik Bacak Hareketleri Prevalansı
 • Özlem Akdoğan
 • İbrahim Öztura
 • Barış Baklan
J Turk Sleep Med 2020; 7: 131-139 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.47965
Yoğun Bakım Ünitesindeki Bilinçli Hastalarda Çok Bileşenli Uyku Protokolünün Uyku Kalitesine Etkisi
 • Hana Locihová
 • Karel Axmann
 • Katarína Žiaková
 • Dagmar Šerková
J Turk Sleep Med 2020; 7: 140-148 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.08208
Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Ağrı Prevalansı ve Ağrının Klinik Özellikleri
 • Mesrure Köseoğlu
 • Serkan Özben
 • Bahar Erbaş
 • Gökçen Gözübatık Çelik
 • Vasfiye Kabeloğlu
 • Dilek Ataklı
J Turk Sleep Med 2020; 7: 149-154 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.46330
Akut Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Uyku ile İlgili Bozukluklar, Rüyayla İlgili Faktörler ve Kabusların İlişkileri: Koroner Arter Stenozu, Göğüs Ağrısı ve Somatik Semptomların Şiddeti
 • Mostafa Bahremand
 • Marzieh Parvin
 • Saeid Komasi
J Turk Sleep Med 2020; 7: 155-161 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.65707
Ağır Düzeyde Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olan Erkek Hastalarda Erektil Disfonksiyonun Hematolojik Belirteci Var mı?
 • Abdullah Gül
 • Aygül Güneş
J Turk Sleep Med 2020; 7: 162-168 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.72692
Uyku Kalitesi ve Bozukluklarından Elde Edilen Kombine Profillerin İntihar Dışı Kendine Zarar Verme (NSSI) Davranışları Üzerindeki Etkileri
 • Ali Zakiei
 • Habibolah Khazaie
 • Fatemeh Moradi
 • Saeid Komasi
J Turk Sleep Med 2020; 7: 169-174 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.02486
Altı-On İki Yaş Arası Öğrencilerde Taşınabilir Elektronik Cihaz Kullanımı ile Uyku Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
 • Bülent Devrim Akçay
 • Duygu Akçay
J Turk Sleep Med 2020; 7: 175-180 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.41736
Lise Öğrencilerinde Gündüz Uykululuk Durumu ve İlişkili Risk Etmenleri
 • Gökçe Demir
 • Makbule Tokur Kesgin
J Turk Sleep Med 2020; 7: 181-188 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.69875
Nöroşirürji Kliniğinde Yatan Hastaların Uyku Kalitesinin Belirlenmesi
 • Remziye Cici
 • Meral Özkan
J Turk Sleep Med 2020; 7: 189-194 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.85856
Hemşirelik Öğrencilerinin Uyku Hijyeni Öğretimini Etkileyen Faktörler
 • Elif Günay İsmailoğlu
 • Handan Özdemir
J Turk Sleep Med 2020; 7: 195-200 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.43531
Sağlık Çalışanlarında Psikososyal Risklerin Uyku Bozukluğu ile İlişkisi
 • Ceyda Şahan
 • Mustafa Bamsı Tur
 • Yücel Demiral
J Turk Sleep Med 2020; 7: 201-206 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.83097
Menopozda Görülen Uyku Sorunlarında Kullanılan Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemleri
 • Handan Özcan
 • Suzan Çakmak
 • Ebru Salman
J Turk Sleep Med 2020; 7: 207-213 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.84803

Olgu Sunumu

Erişkin Bir Hastada Hızlı Göz Hareketlerinin Uyku Evresinde Anormal Solunum Olayları ile Tetiklenen Ritmik Hareket Bozukluğu
 • Gülçin Benbir Şenel
 • Derya Karadeniz
J Turk Sleep Med 2020; 7: 214-216 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2020.43433

Diğer

2020 Hakem Dizini
J Turk Sleep Med 2020; 7: 0-0
2020 Yazar Dizini
J Turk Sleep Med 2020; 7: 0-0
2020 Konu Dizini
J Turk Sleep Med 2020; 7: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler