Cilt 1, Sayı 2

Haziran 2014
(1) Derleme, (3) Özgün Araştırma, (2) Olgu Sunumu, (1) Editörden

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
J Turk Sleep Med 2014; 1: 0-0

Derleme

Çocuk Yaş Grubunda Obstrüktif Uyku Apne Sendromu
  • Gülçin Benbir
  • Derya Karadeniz
J Turk Sleep Med 2014; 1: 38-42 DOI: 10.4274/jtsm.08

Özgün Araştırma

Sağlıklı Erkeklerde Palatal Kasların Multi-MÜP Analizi
  • Feray Karaali Savrun
  • Gülçin Benbir
  • Rahsan İnan
  • Asım Kaytaz
  • Hakan Kaynak
J Turk Sleep Med 2014; 1: 43-45 DOI: 10.4274/jtsm.09
Sistemik Hastalığı Olmayan Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Ani Kardiyak Ölüm Riskinde Kardiyak Repolarizasyon İndeksinin Rolü
  • Kezban Aslan
  • Durmus Yıldıray Şahin
  • Turgay Demir
  • Ahmet Evlice
  • Gülşah Seydaoğulları
J Turk Sleep Med 2014; 1: 46-50 DOI: 10.4274/jtsm.010
Obstrüktif Uyku Apne Sendromunun Tedavisinin Depresyon, Anksiyete ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri
  • Seifi Memetali
  • Feray Bölükbaşı
  • Gülçin Benbir
  • Derya Karadeniz
J Turk Sleep Med 2014; 1: 51-57 DOI: 10.4274/jtsm.011

Olgu Sunumu

Multipl Skleroz Hastasında Gelişen Narkolepsi Sendromu
  • Deniz Yerdelen
  • Gülçin Benbir
  • Uğur Uygunoğlu
  • Aksel Siva
  • Derya Karadeniz
J Turk Sleep Med 2014; 1: 58-59 DOI: 10.4274/jtsm.012
Uykuda Yemek Yeme Alışkanlığı Sonucu Kilo Alma Yakınması ile Başvuran Uyku ile İlişkili Yemek Yeme Bozukluğu (SRED)
  • Selda Korkmaz
  • Murat Aksu
J Turk Sleep Med 2014; 1: 60-61 DOI: 10.4274/jtsm.013

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler