Cilt 6, Sayı 3

Eylül 2019
(1) Editörden, (7) Özgün Makale, (1) Olgu Sunumu, (3) Diğer

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Murat Aksu
J Turk Sleep Med 2019; 6: 0-0

Özgün Makale

Çift Taraflı Subtalamik Nükleusa Yönelik Derin Beyin Uyarımı Operasyonu Yapılan İdiyopatik Parkinson Hastalarında Operasyon Öncesi ve Sonrası Polisomnografik Verilerin İncelenmesi
 • Nihan Altan Torun
 • Gülçin Benbir Şenel
 • Ayşegül Gündüz
 • Derya Karadeniz
 • Güneş Kızıltan
 • Sibel Ertan
 • Sabri Aydın
 • Selin Yağcı
 • Hülya Apaydın
J Turk Sleep Med 2019; 6: 53-58 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.00719
Alzheimer Hastalarında Işığın Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Uyku Üzerindeki Etkisi
 • Güler Balcı Alparslan
 • Ayşe Özkaraman
 • Demet Özbabalık
 • Ertuğrul Çolak
J Turk Sleep Med 2019; 6: 59-64 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.27247
İnsomnia Hastalarında Kabul ve Kararlılık Tedavisinin Etkililiği (Tek-kollu Çalışma Planı)
 • Ali Zakiei
 • Habibolah Khazaie
J Turk Sleep Med 2019; 6: 65-73 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.74745
Uyku ve Yaşam Tarzı Anketinin Geçerlik ve Güvenirliği
 • Tuba Bay
 • Ayşe Ergün
J Turk Sleep Med 2019; 6: 74-79 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.36855
Gebelerde Fiziksel Aktivite Seviyesi ve Uyku Kalitesinin Yaşam Kalitesine Etkisi
 • Alis Kostanoğlu
 • Ayşe Sena Manzak
 • Ayşegül Şahin
J Turk Sleep Med 2019; 6: 80-87 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.64936
Tıp Öğrencilerinde Uyku Bozuklukları Sıklığının Araştırılması ve Sınıflara, Cinsiyete ve Vücut Kitle İndeksine Göre Değişiminin İncelenmesi
 • Fatih Yavuz
 • Burak Kabaağıl
 • Sevda İsmailoğulları
 • Gökmen Zararsız
 • Hüseyin Per
J Turk Sleep Med 2019; 6: 88-92 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.46036
Seçkin Kadın Futbol Oyuncularında Gece Uykusu Yoksunluğunun İştah ve Fiziksel Performans Üzerine Etkileri
 • Hamid Arazi
 • Javad Mehrabani
 • Mojdeh Irandoost
 • Eisa Khaleghimamaghani
J Turk Sleep Med 2019; 6: 93-96 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.19480

Olgu Sunumu

Gündüz Aşırı Uykululuk ile Prezente Olan Amyotrofik Lateral Skleroz Olgusu
 • Turgay Demir
 • Kezban Aslan
 • Mehmet Balal
 • Şebnem Bıçakcı
J Turk Sleep Med 2019; 6: 97-99 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.57966

Diğer

2019 Hakem Dizini
J Turk Sleep Med 2019; 6: 0-0
2019 Yazar Dizini
J Turk Sleep Med 2019; 6: 0-0
2019 Konu Dizini
J Turk Sleep Med 2019; 6: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler