Cilt 6, Sayı 1

Mart 2019
(1) Editörden, (3) Özgün Makale, (2) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Murat Aksu
J Turk Sleep Med 2019; 6: 0-0

Özgün Makale

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Hastalarında Fiziksel Aktivite Seviyesi ve Yorgunluk Algılaması, Yaşam Kalitesi ve Psikososyal Statü Arasındaki İlişki
 • Hakan Çalışkan
 • Nurel Ertürk
 • Ebru Çalık Kütükçü
 • Hülya Arıkan
 • Naciye Vardar Yağlı
 • Melda Sağlam
 • Hikmet Fırat
 • Sadık Ardıç
 • Deniz İnal İnce
 • Melike Yüce Ege
J Turk Sleep Med 2019; 6: 1-6 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.28247
Astım Hastalarında Huzursuz Bacaklar Sendromu Birlikteliği ve Uyku Kalitesi
 • Aygül Güneş
 • Demet Yıldız
 • Özlem Şengören Dikiş
 • Dilber Durmaz
 • Seyhan Dülger
 • Nilüfer Büyükkoyuncu Pekel
 • Meral Seferoğlu
J Turk Sleep Med 2019; 6: 7-9 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.29392
Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Kronik İntermitant Hipoksemi Periferik Sinir Motor Liflerde (Ünit Sayısında) Azalmaya Neden Olur
 • Kezban Aslan
 • Taylan Peköz
 • Gülşah Seydaoğlu
 • Hacer Bozdemir
 • Yakup Sarıca
J Turk Sleep Med 2019; 6: 10-15 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.36844

Olgu Sunumu

Amlodipin ile İlişkili İkincil Hipersomni Olgusu
 • Güray Koç
 • Bülent Devrim Akçay
 • Sinan Yetkin
J Turk Sleep Med 2019; 6: 16-18 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.99608
Aritmilerin Gizli Yüzü: Obstrüktif Uyku Apne Sendromu
 • Pınar Mutlu
 • Merve Yılmaz
 • N. Arzu Mirici
J Turk Sleep Med 2019; 6: 19-21 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2019.97269

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler