Cilt 5, Sayı 1

Mart 2018
(1) Editörden, (5) Özgün Makale

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Murat AKSU
J Turk Sleep Med 2018; 5: 0-0

Özgün Makale

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Uyku Kalitesinin Depresyon ve Anksiyete ile İlişkisi
 • Leman İnanç
 • Merih Altıntaş
 • Ümit Başar Semiz
J Turk Sleep Med 2018; 5: 1-5 DOI: 10.4274/jtsm.87597
Apne-Hipopne İndeksi ile Akciğer Volümleri ve Hava Yolu Rezistansı Arasındaki İlişkinin Tanımlanması
 • Gülgün Çetintaş Afşar
 • Sema Saraç
 • Aylin Babalık
 • Haluk Celalettin Çalışır
J Turk Sleep Med 2018; 5: 6-11 DOI: 10.4274/jtsm.35229
Levetirasetam Monoterapisi Altında Epilepsi Hastalarında Huzursuz Bacak Sendromu
 • Gülnihal Kutlu
 • Fatma Genç
 • Yasemin Ünal
 • Dilek Aslan Öztürk
 • Abidin Erdal
 • Yasemin Biçer Gömceli
J Turk Sleep Med 2018; 5: 12-16 DOI: 10.4274/jtsm.69188
Meme Kanseri Hastalarında Işığın Uyku ve Yaşam Kalitesine Etkisi
 • Ayşe Özkaraman
 • Evrim Metcalfe
 • Özlem Kersu
 • Engin Öztürk
 • Nedime Köşgeroğlu
 • Ertuğrul Çolak
 • Alaattin Özen
 • Güler Balcı Alparslan
J Turk Sleep Med 2018; 5: 17-23 DOI: 10.4274/jtsm.92486
Baş Ağrılı Hastalarda Uyku Bozuklukları, Depresyon ve Anksiyete Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Araştırma
 • Aylin Bican Demir
 • Necdet Karlı
J Turk Sleep Med 2018; 5: 24-26 DOI: 10.4274/jtsm.66375

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler