Cilt 3, Sayı 3

Eylül 2016
(1) Derleme, (5) Özgün Makale, (3) Diğer

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Uykuda Seks Hastalığı
 • Hikmet Yilmaz
 • Aysin Kisabay Ak
J Turk Sleep Med 2016; 3: 51-54 DOI: 10.4274/jtsm.239

Özgün Makale

Uykuyla İlişkili Solunum Bozukluklarında Non-invaziv Mekanik Ventilasyon Tedavisinin Laktat Düzeyi Üzerine Etkisi
 • Reyhan Gümüşburun
 • Yelda Varol
 • Zeynep Zeren Uçar
 • Fadil Murat Gümüşburun
 • Erdem Atalay Çetinkaya
 • Özlem Egemen Tüzel
 • Hüseyin Halilçolar
J Turk Sleep Med 2016; 3: 55-64 DOI: 10.4274/jtsm.209
Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Ekspiratuvar ve Inspiratuvar Kas Fonksiyonları
 • Banu Salepçi
 • Gülten Aktin Güngör
 • Elif Torun Parmaksız
 • Ali Fidan
 • Nesrin Kıral
 • Sevda Sener Cömert
 • Coşkun Doğan
J Turk Sleep Med 2016; 3: 65-68 DOI: 10.4274/jtsm.225
Çocuk Sağlığı ile İlgilenen Hekimlerin Uyku Konusundaki Farkındalıkları
 • Suzan Gündüz
 • Esma Uşak
J Turk Sleep Med 2016; 3: 69-72 DOI: 10.4274/jtsm.231
Ürik Asit Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Bir Belirteç midir?
 • Elif Torun Parmaksız
 • Banu Salepçi
 • Gülten Aktin Güngör
 • Sevda Cömert
 • Ergün Parmaksız
J Turk Sleep Med 2016; 3: 73-78 DOI: 10.4274/jtsm.228
Obstrüktif Uyku Apne Semptomları ile Uyku Laboratuvarına Başvuran Hastalarda Hastane Anksiyete Depresyon Skorlarının Semptomlar ve Polisomnografik Bulgular ile İlişkisi
 • Elif Torun Parmaksız
 • Banu Salepçi
 • Nesrin Kıral
 • Ali Fidan
 • Sevda Cömert
 • Esma Coşkun
 • Benan Çağlayan
J Turk Sleep Med 2016; 3: 79-84 DOI: 10.4274/jtsm.246

Diğer

2016 Hakem Dizini
J Turk Sleep Med 2016; 3: 0-0
2016 Yazar Dizini
J Turk Sleep Med 2016; 3: 0-0
2016 Konu Dizini
J Turk Sleep Med 2016; 3: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler