Cilt 3, Sayı 1 (Özel)

Aralık 2016
(39) Konuşma Metinleri, (25) Sözlü Bildiriler

Konuşma Metinleri

Depresyon ve Uyku
 • Fuat Özgen
J Turk Sleep Med 2016; 3: 1-1
Anksiyete ve Uyku
 • Hamdullah Aydin
J Turk Sleep Med 2016; 3: 2-2
PAP Tedavisi ve Uyum Sorunları
 • Banu Salepçi
J Turk Sleep Med 2016; 3: 3-3
Osa Dışı Uykuda Solunum Bozukluklarının İzlemi
 • Sebahat Genç
J Turk Sleep Med 2016; 3: 4-4
Vardiyalı Çalışma ve Uyku
 • Nurdogan Yavuz
J Turk Sleep Med 2016; 3: 5-5
Trafik Kazaları ve Uyku
 • Özen Kaçmaz Basoglu
J Turk Sleep Med 2016; 3: 6-6
Sürücü Belgesi Alma Kriterlerinde Uyku
 • Hikmet Firat
J Turk Sleep Med 2016; 3: 7-7
Pap Tedavisinde Uyum
 • Oya Itil
J Turk Sleep Med 2016; 3: 8-8
Yeni PAP Cihazları
 • Hikmet Firat
J Turk Sleep Med 2016; 3: 9-9
İnsominada Tanı ve Klinik
 • Fuat Özgen
J Turk Sleep Med 2016; 3: 10-10
İnsomniada Bilişsel ve Farmakolojik Tedaviler
 • Hasan Karadag
J Turk Sleep Med 2016; 3: 11-11
Uyku Endoskopisi: Nasıl ? Uykunun Güvenli ve Etkin Simülasyonu
 • Gönül Tezcan Keles
J Turk Sleep Med 2016; 3: 12-12
Huzursuz Bacaklar Sendromu Tanısında Karşılaşılan Sorunlar
 • Sevda Ismailogullari
J Turk Sleep Med 2016; 3: 13-13
Uykuda Hareket Konvulsif Bir Fenomen mi ?
 • Ibrahim Öztura
J Turk Sleep Med 2016; 3: 14-14
Parasomniler
 • Ibrahim Öztura
J Turk Sleep Med 2016; 3: 15-15
Çocuklarda Uykuda Solunum Bozuklukları
 • H. Ugur Özçelik
J Turk Sleep Med 2016; 3: 16-16
Çocuklarda Uykuda Hareket Bozuklukları
 • Kutluhan Yilmaz
J Turk Sleep Med 2016; 3: 17-17
Uyku Apnesi ve Hipoksiye Karşı Inflamatuar ve Adaptif Moleküler Yanıtlar
 • Nergiz Hüseyinoglu
J Turk Sleep Med 2016; 3: 18-18
Uykuda Solunum Bozukluklarının Klinik Özellikleri
 • Oya Itil
J Turk Sleep Med 2016; 3: 19-19
Elektrofizyolojinin Temelleri
 • Ibrahim Öztura
J Turk Sleep Med 2016; 3: 20-20
Narkolepsi Sendromları
 • Utku Ogan Akyildiz
J Turk Sleep Med 2016; 3: 21-21
Diğer Santral Nedenli Hipersomniler
 • Sevda Ismailogullari
J Turk Sleep Med 2016; 3: 22-22
İnsomni Tanımı, İnsomni Tipleri, İnsomni Tedavisi
 • Fuat Özgen
J Turk Sleep Med 2016; 3: 23-23
Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromları
 • Melike Banu Yüceege
J Turk Sleep Med 2016; 3: 24-24
Santral Nedenli Uyku İle İlişkili Solunum Bozuklukları
 • Banu Salepçi
J Turk Sleep Med 2016; 3: 25-25
Diğer Uyku İle İlişkili Solunum Bozuklukları
 • Mehmet Ali Habesoglu
J Turk Sleep Med 2016; 3: 26-26
Uykuda Periyodik Hareket Bozukluğu ve Diğer Uyku İle İlişkili Hareket Bozuklukları
 • Utku Ogan Akyildiz
J Turk Sleep Med 2016; 3: 27-27
Uykuda Solunum Kayıtlama ve Skorlama
 • Hikmet Firat
J Turk Sleep Med 2016; 3: 28-28
Uykuda Kardiyak Kayıtlama ve Skorlama
 • Oya Itil
J Turk Sleep Med 2016; 3: 29-29
Arousal Skorlama
 • Fuat Özgen
J Turk Sleep Med 2016; 3: 30-30
Uyku Kayıtlamada Artefaktlar
 • Hikmet Firat
J Turk Sleep Med 2016; 3: 31-31
Uyku Testlerinin Raporlanması
 • Hikmet Firat
J Turk Sleep Med 2016; 3: 32-32
Uyku Teknisyenliğine Giriş
 • Oya Itil
J Turk Sleep Med 2016; 3: 33-33
Temel Elektrofizyoloji
 • Ibrahim Öztura
J Turk Sleep Med 2016; 3: 34-34
Uyku Çekimi Için Hastanın Hazırlanması, Monitorizasyon ve Sonlandırma
 • Fuat Özgen
J Turk Sleep Med 2016; 3: 35-35
Uyku Skorlama
 • Sevda Ismailogullari
J Turk Sleep Med 2016; 3: 36-36
İNSOMNİLER
 • Mehmet Murat Demet
J Turk Sleep Med 2016; 3: 37-37
Uykuda Hareket Bozuklukları
 • Sevda Ismailogullari
J Turk Sleep Med 2016; 3: 38-38
Pozitif Havayolu Basıncı (PAP) Cihazları ve Modları
 • Banu Salepçi
J Turk Sleep Med 2016; 3: 39-39

Sözlü Bildiriler

Polisomnografi Sonrası Hastaların Uyandıkları Uyku Evresinin Belirlenerek Stanford Uykululuk Ölçeğine Etkisinin Araştırılması
 • Pinar Uzun Uslu
 • Aylin Bican Demir
 • Ibrahim Bora
J Turk Sleep Med 2016; 3: 1-1
Orta ve İleri Derecede Obstrüktif Uyku Apneli Hastalarda Kognitif Durum Değerlendirilmesi
 • Fatma Ger
 • Demet Ilhan Algin
 • Gönül Akdag
 • Demet Adapinar
 • Oguz Osman Erdinç
J Turk Sleep Med 2016; 3: 2-2
Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Pozitif Havayolu Basıncı Tedavisinin Uzun Dönemde Gastroözofageal Reflü Hastalığı Semptomları Üzerine Etkisi
 • Mehmet Sezai Tasbakan
 • Özen K. Basoglu
 • Rukiye Vardar
 • Serhat Bor
J Turk Sleep Med 2016; 3: 3-3
Obstrüktif Uyku Apnesinin Ağız İçi Apareyle Tedavisinde Uzun Dönem Uyum ve Hasta Deneyimleri
 • Banu Saglam Aydinatay
 • Tülin Taner
J Turk Sleep Med 2016; 3: 4-4
Epworth Uykululuk Skalasını Kim Uygulamalı? (Hasta mı? Teknisyen mi ?)
 • Gülten Aktin Güngör
 • Banu Salepçi
 • Elif Torun Parmaksiz
 • Nesrin Kiral
 • Ali Fidan
J Turk Sleep Med 2016; 3: 5-5
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Ön Tanısı ile Başvuran Hastalarda Hastane Anksiete Depresyon Skorlarının Semptomlar ve Polisomnografik Bulgular ile İlişkisi
 • Banu Salepçi
 • Gülten Aktin Güngör
 • Elif Torun Parmaksiz
 • Ali Fidan
 • Nesrin Kiral
 • Sevda Sener Cömert
J Turk Sleep Med 2016; 3: 6-6
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ve Tedavisinin Lipid ve Glukoz Metabolizmasına Etkisinin Araştırılması
 • Vasfiye Ilbay
 • Gülçin Benbir Senel
 • Derya Karadeniz
J Turk Sleep Med 2016; 3: 7-7
Laringeal Botulinum Toksin Enjeksiyonu; Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Gelişimine Yol Açabilir mi?
 • Burcu Arslan
 • Erhan Demirhan
 • Zeynep Zeren Uçar Hosgör
J Turk Sleep Med 2016; 3: 8-8
Adana’da Obstrüktif Uyku Apne Hastalarında Uzun Dönemde PAP Uyumu: Toplum Bazlı Çalışma
 • Mehmet Ali Habesoglu
 • Zuhal Ekici Ünsal
 • Hatice Eylül Bozkurt Yilmaz
J Turk Sleep Med 2016; 3: 9-9
Hasta Gözüyle Pozitif Hava Yolu Basıncı Tedavisi
 • Mehmet Ali Habesoglu
 • Sibel Kara
 • Nazan Sen
J Turk Sleep Med 2016; 3: 10-10
Migrenli Annelerin Çocuklarında Uyku Bozukluğunun Değerlendirilmesi
 • Belma Dogan Güngen
 • Yesim Güzey Aras
 • Ayse Burcu Ayaz
 • Bilgehan Atilgan Acar
J Turk Sleep Med 2016; 3: 11-11
Migrende Ağrı Tipi ile Depresyon, Anksiyete ve Uyku Bozukluğu İlişkisi
 • Belma Dogan Güngen
 • Yesim Güzey Aras
 • Türkan Acar
 • Aybala Neslihan Alagöz
 • Bilgehan Atilgan Acar
J Turk Sleep Med 2016; 3: 12-12
Parkinson Hastalarında Uyku Bozukluklarının Değerlendirilmesi
 • Yesim Güzey Aras
 • Belma Dogan Güngen
J Turk Sleep Med 2016; 3: 13-13
Koahlı Hastalarda Uyku Bozukluklarının Değerlendirilmesi
 • Yesim Güzey Aras
 • Belma Dogan Güngen
 • Adil Can Güngen
 • Yusuf Aydemir
J Turk Sleep Med 2016; 3: 14-14
Kleine-Levin Sendromu: 2 Olgu Sunumu
 • Mesrure Köseoglu
 • Vasfiye Ilbay
 • Zeynep Ezgi Kurtpinar
 • Elif Söylemez
 • Vedat Sözmen
 • Dilek Atakli
J Turk Sleep Med 2016; 3: 15-15
Obstruktif Uyku Apne Sendromu Tanısı Alan Hasta ve Yakınlarının FOSQ Anketi ile Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi
 • Hikmet Yilmaz
 • Tugba Göktalay
 • Aysin Kisabay
 • Nalan Esrefoglu
 • Evren Sönmezisik
 • Pinar Çelik
J Turk Sleep Med 2016; 3: 16-16
Apne/hipopne Öncesi Bazal Düzeyin Farklı Tanımına İlişkin Uyku Bozukluklarının Otomatik Tanımlaması
 • M. Mehdi Seyedebrahimi
 • Ayhan Ozan Yilmaz
 • A. Füsun Ö. Eyüboglu
 • B. Murat Eyüboglu
J Turk Sleep Med 2016; 3: 17-17
Ürik Asit Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Bir Belirteç Midir
 • Elif Torun Parmaksiz
 • Banu Salepçi
 • Gülten Aktin Güngör
 • Sevda Cömert
 • Ergün Parmaksiz
J Turk Sleep Med 2016; 3: 18-18
Vardiyalı Çalışanlarda Uyku Kalitesi ve Parasomni Sıklığı
 • Duygu Kurt Gök
 • Kezban Aslan
J Turk Sleep Med 2016; 3: 19-19
Kronik Insomni Hastalarında Hipotalamik-Pituiter-Adrenal ve Büyüme Hormonu Aksının ve Metabolik Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Sevda Ismailogullari
 • Ömer Faruk Bolattürk
 • Züleyha Karaca
 • Serpil Taheri
 • Kezban Korkmaz
 • Fahrettin Kelestimur
 • Murat Aksu
J Turk Sleep Med 2016; 3: 20-20
Cushing Sendromlu Hastalarda Tedavi Öncesi ve 1 Yıllık Tedavi Sonrası Uyku Paternlerinin Belirlenmesi
 • Sevda Ismailogullari
 • Sedat Tarik Firat
 • Züleyha Karaca
 • Fatih Tanriverdi
 • Kürsad Ünlühizarci
 • Fahrettin Kelestimur
J Turk Sleep Med 2016; 3: 21-21
Kafa Travması Sonucu Oluşan Frontal Kontüzyonun Tetiklediği Somnanbulizm Olgusu
 • Sevda Ismailogullari
 • Füsun Erdogan
 • Çaglar Sarilar
J Turk Sleep Med 2016; 3: 22-22
Polisomnografideki (PSG) Parsiyel Oksijen Satürasyonu (PaO2) ile Retina Sinir Lifi Kalınlığı (RNFL) Arasındaki İlişki
 • Metin Çeliker
 • Hüseyin Findik
J Turk Sleep Med 2016; 3: 23-23
Obstruktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) 'nun Klinik Evrelerinde Optik Koherans Tomografi (OKT) ve Vızual Evoked Potansiyel (VEP) Ile Retina Lif Kalınlığının ve Görsel Yolların Değerlendirilmesi
 • Hikmet Yilmaz
 • Aysin Kisabay
 • Hüseyin Mayali
 • Tugba Göktalay
 • Deniz Selçuki
J Turk Sleep Med 2016; 3: 24-24
Obstruktif Uyku Apne Sendromu ve Antropometrik Ölçümlerin İlişkisi
 • Yasemin Ünal
 • Dilek Aslan Öztürk
 • Mustafa Yilmaz
 • Kürsad Tosun
 • Gülnihal Kutlu
J Turk Sleep Med 2016; 3: 25-25

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler