Cilt 9, Sayı 1

Mart 2022
(1) Derleme, (1) Olgu Sunumu, (12) Özgün Makale

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Zihinsel Engelli Çocuklar ve Annelerinde Uyku Sorunları ve Çözüm Önerileri
 • Çiğdem Müge Haylı
J Turk Sleep Med 2022; 9: 1-4 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.16046

Özgün Makale

GPX1 Pro198Leu ve MnSOD Ala16Val Varyantları ile Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu Arasındaki İlişki
 • Harun Soyalıç
 • Handan İnönü Köseoğlu
 • Duygu Zorlu
 • Arzu Ertürk
 • Akın Tekcan
 • Elvan Evrim Tuna
J Turk Sleep Med 2022; 9: 5-10 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.86580
Hastanede Yatarak Tedavi Alan Koronavirüs Hastalığı-2019 Hastalarında Uykululuk, Uykusuzluk ve Uyku Kalitesinin Uyku Ölçekleri ile Değerlendirilmesi
 • Aygül Güneş
 • Barış Şensoy
J Turk Sleep Med 2022; 9: 11-15 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.39974
COVID-19 Pandemi ve Normalizasyon Sürecinde Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastaların Cihaz Uyumunu Etkileyen Faktörler
 • Esra Aydın Sünbül
 • Rahşan Karacı
 • Hüseyin Güleç
 • Füsun Mayda Domaç
J Turk Sleep Med 2022; 9: 16-20 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.89421
Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Eritrosit Dağılım Genişliği ve Santral Kornea Kalınlığının Değerlendirilmesi
 • Figen Yavlal
 • Rahşan İnan
 • Gülay Kenangil
J Turk Sleep Med 2022; 9: 21-26 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.79663
COVID-19 Pandemisinde Acil Servis Çalışanlarının Anksiyete ve Uyku Kalitesi Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
 • Dilek Şayık
 • Ayfer Açıkgöz
 • Şeyhmus Kaya
J Turk Sleep Med 2022; 9: 27-36 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.20982
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinde Yatan Kadın Hastalarda Uyku Sorunları
 • Merve Yazar
 • Kamile Altuntuğ
J Turk Sleep Med 2022; 9: 37-42 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.25338
Gebelik Yaşına Göre Uyku Kalitesi Belirleyicileri: Kesitsel Bir Çalışma
 • İlknur Dolu
 • Seda Söğüt
 • Eda Cangöl
J Turk Sleep Med 2022; 9: 43-50 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.39200
COVID-19 Pnömonisi ile Hastanede Yatan Hastalarda Uyku Kalitesini Etkileyen Faktörler
 • Özge Oral Tapan
 • Utku Tapan
 • Fatih Alasan
 • Ayşe Ferhan Akgül
 • Sebahat Genç
J Turk Sleep Med 2022; 9: 51-56 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.86648
Uyku Seninle Uğraşamam, Yaşayacak Çok Vaktim Kalmadı: Uykuyu Ertelemek Gelecek Zaman Algısıyla İlişkili mi?
 • Deniz Okay
 • Kutlu Kağan Türkarslan
 • Mustafa Çevrim
 • Özlem Bozo
J Turk Sleep Med 2022; 9: 57-63 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.24119
Bruksizmli Türk Üniversite Öğrencilerinde Stres Düzeyleri, Uyku Kaliteleri ve Ağız Sağlığına İlişkin Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişki
 • Hilal Ekşi Özsoy
 • Selin Gaş
 • Kader Cesur Aydın
J Turk Sleep Med 2022; 9: 64-72 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.32559
Çocukların Bilgisayar Oyun Bağımlılıkları: Kronotip Uyku
 • Yeliz Suna Dağ
 • Yakup Ömür Yayan
 • Emriye Hilal Yayan
J Turk Sleep Med 2022; 9: 73-78 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.83703
Ergenlerde Dijital Oyun Bağımlılığı ve Uyku Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • Birgül Tuncay
 • Berrin Göger
J Turk Sleep Med 2022; 9: 79-84 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.52207

Olgu Sunumu

Hipersomni Etiyolojisinde Nadir Karşılaşılan Bir Neden, Fenprobamat: Olgu Sunumu
 • Burak Yıldız
 • Kezban Aslan Kara
J Turk Sleep Med 2022; 9: 85-88 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.40412

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler