Cilt 8, Sayı 3

Eylül 2021
(2) Derleme, (11) Özgün Makale, (3) Diğer

Kapak

Kapak Sayfası


Derleme

Fluoksetin Kaynaklı Uyku Bozuklukları: İki Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi
 • Leyla Köse Leba
 • Aylin Bican Demir
J Turk Sleep Med 2021; 8: 170-173 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.03521
Agrypnia Excitata: Deliryum Tremens Olgusu Bağlamında Bir Literatür Derlemesi
 • Yasin Kavla
 • Tuğrul Gezer
 • Gülçin Benbir Şenel
J Turk Sleep Med 2021; 8: 174-179 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.95866

Özgün Makale

8-18 Yaş Migren Hastalarında Yaşam Kalitesi ve Uyku Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
 • Fulya Eren
 • Günay Gül
 • Hülya Yazar
 • Dursun Kırbaş
J Turk Sleep Med 2021; 8: 180-185 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.83702
Davranım Bozukluğu Olan Türk Çocuklarında Uyku Sorunları: Tek-merkezli, Kesitsel, Olgu-kontrol Çalışması
 • Yasemin İmrek
 • Güler Göl Özcan
 • Mesut Sarı
 • Büşra Balta
 • Merve Taşkan
 • Yusuf Öztürk
 • Ali Evren Tufan
J Turk Sleep Med 2021; 8: 186-191 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.85047
Ankilozan Spondilitli Hastalarda Gündüz Uykululuk Durumu, Hastalık Aktivitesi ve Duygu Durumu ile İlişkisi
 • Özlem Altındağ
 • Mazlum Serdar Akaltun
 • Ali Gür
J Turk Sleep Med 2021; 8: 192-196 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.22931
REM Uyku Evresi ile İlişkili Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ile Pozisyonel Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Hastalarının Klinik ve Polisomnografik Olarak Karşılaştırılması
 • Vasfiye Kabeloğlu
 • Aylin Reyhani
J Turk Sleep Med 2021; 8: 197-202 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.41636
Beş-altı Yaş Grubu Çocuklarda Hemşirelik Girişimlerinin Sağlıklı Uyku Davranışları Üzerine Etkisi
 • Musa Özsavran
 • Tülay Kuzlu Ayyıldız
 • Aysel Topan
 • Elif Erol
 • Ümran Denemiş
 • Elif Kibar
 • Sümeyye Özdemir
J Turk Sleep Med 2021; 8: 203-210 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.64935
Astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Hastalarda Polisomnografi Tetkikinde Karbondioksit Ölçümü Rutin Olarak Yapılmalı mı?
 • Gülçin Benbir Şenel
 • Derya Karadeniz
J Turk Sleep Med 2021; 8: 211-215 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.82905
Lise Öğrencilerinde Uyku Kalitesi, Etkileyen Faktörler ve Nomofobi ile İlişkisi
 • Ayşe Gülsen Teker
 • Neşe Yakşi
J Turk Sleep Med 2021; 8: 216-221 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.84856
Parasomni Tanılı Hastalarda Çocukluk Çağı Travmatik Yaşantıları ve Dissosiyatif Belirtilerin Varlığı
 • Fatma Doğan
 • Sacit İçten
 • Serap Erdoğan Taycan
J Turk Sleep Med 2021; 8: 222-229 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.40085
Toplumda Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Konusunda Bilgi Düzeyi: Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olanlar Hastalıklarının Farkında mı?
 • Buket Tuğan Yıldız
 • Deniz Tuncel Berktaş
 • Kevser Işık
 • Ayşegül Erdoğan
J Turk Sleep Med 2021; 8: 230-234 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.54154
COVID-19 Salgını Sürecinde Bireylerin Anksiyete Düzeyleri ve Uyku Kaliteleri
 • Hülya Kök Eren
J Turk Sleep Med 2021; 8: 235-242 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.47560
Polikistik Over Sendromunda Uyku Kalitesi, Huzursuz Bacaklar Sendromu, Anksiyete ve Depresyonun Değerlendirilmesi
 • Melike Demir Çaltekin
 • Mehmet Hamamcı
 • Taylan Onat
 • Demet Aydoğan Kırmızı
 • Emre Başer
 • Ethem Serdar Yalvaç
J Turk Sleep Med 2021; 8: 243-249 DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2021.85057

Diğer

2021 Hakem Dizini
J Turk Sleep Med 2021; 8: 0-0
2021 Yazar Dizini
J Turk Sleep Med 2021; 8: 0-0
2021 Konu Dizini
J Turk Sleep Med 2021; 8: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler