Konuşma Metinleri

Uyku Testlerinin Raporlanması

  • Hikmet Firat

J Turk Sleep Med 2016;3(1):32-32

Uyku tıbbına multidisipliner yaklaşım gerekir. Her branştan kişilerin kullandığı terimler aynı şeyi ifade etmelidir = Ortak lisan. PSG raporunun hazırlanmasındaki ortak yaklaşım 2007 yılında AASM “uyku ve ilişkili Olayların Skorlama Kitabı” nda belirtilmiştir. Daha sonra 2012 - 2014 ve son olarak da 2016 da AASM nin 2.3 versiyonu ile ufak değişiklikler yapılmıştır. Buna göre;

Uyku Testi (Polisomnografi) uygulanan hastaya, testin sonunda iki çeşit rapor verilir

1)    Polisomnografi (PSG) raporu
2)    Polisomnografi Epikriz Raporu (Hastaya yapılan tüm tetkiklerin (PSG dahil) sonuçları ve tedavi önerilerini içeren rapor)

POLİSOMNOGRAFİ RAPORU
7 ana başlık altında toplanmıştır.

A)    Kullanılan Parametreler
B)    Uyku Skorlama Bilgileri
C)    Arousal Olayları
D)    Solunum Olayları
E)    Kardiyak Olaylar
F)    Hareketle İlişkili Olaylar
G)    Özet Açıklamalar

PARAMETRELER
•    Uyku kayıdında (PSG) kullanılan elektrodların kaç kanal olduğu ve nasıl uygulandığı belirtilmelidir;
•    EEG derivasyonları (6 kanal)
•    EOG
•    Çene EMG (3 kanal)
•    Bacak EMG
•    Hava akımı (Nazal kanül / termistör)
•    Efor (Karın / Göğüs)
•    Oksijen saturasyonu (parmak ucu)
•    Vücut pozisyonu
•    EKG

mutlak belirtilmelidir. (ÖNERİLEN)

Uyku Skorlama Bilgileri (Önerilen)
*Işık kapanma saati (saat:dk)
*Işık açılma saati (saat:dk)
*Toplam uyku süresi (dk olarak)
*Toplam kayıt zamanı (ışık kapanmasından açılmasına dek geçen süre, dk olarak)
*Uyku latansı (ışıklar kapandıktan sonra herhangi bir uyku evresinin ilk kez görüldüğü zamana kadar geçen süre,dk olarak)
*Uykuya geçtikten sonra ilk uyanmaya kadar geçen  süre (WASO), dk olarak
*Uyku etkinliği (% olarak)
*Her uyku evresinin süresi (dk olarak)
*Her uyku evresinin /total uyku süresine oranı

Arousal Olayları (Önerilen)
•    Arousal Sayısı
•    Arousal İndeksi

Solunum Olayları (Önerilen)
•    Obstrüktif Apnelerin Sayısı
•    Mikst Apnelerin Sayısı
•    Santral Apnelerin Sayısı
•    Hipopnelerin Sayısı
•    Apne+Hipopnelerin Sayısı
•    Apne İndeksi
•    Hipopne İndeksi
•    Oksijen Saturasyonu ortalama değeri
•    Uyku süresince minimum oksijen saturasyonu
•    Cheyne Stokes Solunumun varlığı (evet/hayır)
•    Apne+Hipopne İndeksi (AHI)

Solunum Olayları (Opsiyonel)
•    Solunumsal eforla ilişkili uyanıklık reaksiyonları (RERA),toplam sayı
•    Solunumsal eforla ilişkili uyanıklık reaksiyon indeksi (RERA-index)
•    Oksijen desaturasyonları sayısı (%3 veya %4 e göre) ,toplam sayı
•    Oksijen desaturasyon indeksi (%3 veya %4 e göre)
•    Hipoventilasyonun saptanması (evet/hayır)

NOTLAR;
•    Oksijen desaturasyon için belirli eşiğin altında geçen süre (ör: %90 ın altında geçen süre) belirtilebilir
•    Hipopne tanımında hangi kriter kullanıldığı belirtilmelidir

Kardiyak Olaylar (Önerilen)
•    Uyku süresince ortalama kalp atım hızı
•    Uyku süresince en yüksek kalp atım hızı
•    Kayıt süresince en yüksek kalp atım hızı
•    Bradikardi;gözlenen en düşük kalp atım hızı
•    Asistoli;Gözlenen en uzun kalp duraklama süresi
•    En yüksek kalp atım hızı (sinüs taşikardisinde)
•    En yüksek kalp atım hızı (kısa kompleks taşikardi)
•    En yüksek kalp atım hızı (geniş kompleks taşikardi)
•    Atrial Fibrilasyon
•    Eğer varsa, aritmi listesi

Hareketle İlişkili Olaylar (Önerilen)
•    Uykuda periyodik eksremite hareketlerinin sayısı (PLMS)
•    Arousalların eşlik ettiği PLMS (PLMSArl)
•    PLMS İndeksi (PLMSI) (PLMS/Total uyku süresi)
•    PLMS Arousal İndeksi (PLMSArl/Total uyku süresi

ÖZET AÇIKLAMALAR
•    Uyku tanısı ile ilişkili bulgular
•    EEG Anormallikleri
•    EKG Anormallikleri
•    Davranışsal gözlemler

Belirtilmelidir. (ÖNERİLEN)
•    Uyku Hipnogramı (Opsiyonel)

Polisomnografi Epikriz Raporu
•    Rapor hasta ile ilgili yapılan tüm tetkikleri ve bulguları özet olarak içermelidir.
•    Sonuçlarla ilgili yorum yapılmalıdır.
•    Tedavi seçenekleri belirtilmelidir.

SONUÇ
✓Hastaya; yapılan tetkiklerin sonuçları (kan tetkikleri, SFT vs), uyku testinin yorumu ve sonuçları ile hastalığı hakkında bilgi verilmelidir. Gerekirse kayıt videolarının hasta tarafından izlenmesine izin verilmelidir.
✓İstek durumunda, PSG kayıtları EDF formatında CD/DVD ile hastaya verilebilir
✓Hastalığın tedavi seçeneklerinden bahsedilmelidir. (Cerrahi ?, CPAP/BPAP ?, AİA ?)
✓Hastayı uyku merkezine sevk eden doktor ile gerekirse temasa geçilmelidir.