Konuşma Metinleri

UYKU TESTİ NEREDE YAPILMALI? LABORATUVARDA MI EVDE Mİ?

  • Şevkiye Birtanır

J Turk Sleep Med 2019;6(4):49-49

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS) kadın ve erkekte başta kardiyovasküler ve serebrovasküler olmak üzere sistemi etkileyen sonuçları nedeniyle morbidite ve mortalite’ye yol açabilen önemli bir halk sağlığı problemidir.

 Toplumda yaygın olmasına rağmen dünyada ve ülkemiz de mevcut uyku laboratuvarları bu hastalıkların teşhisinde yetersiz kalmakta, OSAS’lı olguların %80-90’nına tanı konulamamaktadır.

Bu durum tanıda altın standart yöntem olan polisomnografi incelemesine alternatif olarak, daha pratik, daha az maliyet gerektiren, teknisyen refakati gerektirmeyen, hastaların evlerinde portabl monitörizasyon cihazlarının kullanımını gündeme getirmiştir.

Bu sunum OSAS şüphesi olan bir hastaya yapılacak uyku testinin, etkin, güvenilir ve hızlı sonuç vermesi için laboratuvarda mı yoksa evde mi yapılmasının doğru olacağı kaynaklar ve veriler ışığında incelenecek.