Konuşma Metinleri

Uyku Teknisyenliğine Giriş

  • Oya Itil

J Turk Sleep Med 2016;3(1):33-33

Uyku Tıbbı sağlık sektöründe en hızlı büyüyen dallardandır. Uyku teknolojisi kendine özgü bilgi tabanı, beceri grubu ve eğitim yolu ile bir yardımcı sağlık iş kolu olmaya doğru gelişmektedir.

Uyku teknisyeni

Uyku laboratuarlarının vazgeçilmezidir.
*Eğitim durumları
-Temel
-Mesleki
-Sertifikasyon
*Uyku laboratuarındaki görev- sorumlulukları
*Ücret - gelir durumları

UYKU MERKEZLERİ

Bu merkezler, tüm uyku hastalıklarının tanı ve tedavisinin yapıldığı yerlerdir. Yönetimi Uyku Hastalıkları konusunda eğitimli doktor ya da doktorlar tarafından yapılır. Uyku laboratuvar ve merkezleri uykuda ortaya çıkan hastalıkların tanısının ve tedavisinin yapıldığı merkezlerdir. Polisomnografik değerlendirme ile tanı ve tedavi işi yönlendirilir. Kumanda odası, odalarla aynı katta olmalıdır. Laboratuvarın merkezi yerinde olup, tüm odalara eşit mesafede olmalıdır. Odalarla devamlı ses bağlantısı olmalıdır.Donanımı, teknisyene aynı anda tüm odaları monitörize edebilme olanağını sağlamalıdır. Teknisyen için uygun konforu sağlamalıdır.

UYKU TEKNİSYENİ KİMDİR ?

Uyku bozukluklarının teşhis ve tedavisi amacıyla, hekimin isteği doğrultusunda, özel kayıt donanımlarını kullanarak PSG testi, kayıtların değerlendirilmesi (skorlama) , PAP titrasyonu uygulaması yeterliliğine sahip , eğitimini almış, sertifikalı kişidir.

Meslek Kodu : 3211.22
Meslek Adı : Polisomnografi Teknisyeni
Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : Tıp Teknisyenleri Ve Eczacılık Teknisyenleri
Meslek Birim Grubu : Tıbbi Görüntüleme Ve Tedavi Edici Cihaz Teknisyenleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

UYKU TEKNİSYENLİĞİNDE EĞİTİM

+Temel Eğitim
*Çoğunluğu yüksek okul, daha az olarak 4 yıllık üniversite mezunu
*Çoğunlukla Sağlık Meslek YO mezunu
*Fakülte mezunları hemşirelik,psikoloji
+Mesleki Eğitim
*Genellikle çalışılan merkezde
*İki yıldır TUTD teknisyen kursu ve sınavı ardından sertifikasyon

GÖREV TANIMI

Uyku hastalıklarında klinik değerlendirmeye katkı sağlayan uyku laboratuarındaki tanısal işlemler ve tedavi yaklaşımlarında uyku hekimi sorumluluğunda çalışmaktır. Genel olarak “Uyku Çalışması” denilen tanısal testleri yapar. Genelde bir teknisyen, bir vardiyada iki çalışma yapar.

Polisomnografı kalibrasyonu ve kullanmasını bilmelidir. Kayıt sırasında ortaya çıkan acil durumlarda, sorunu giderecek düzenlemeleri yapabilmeli ve kaydedebilmelidir. Kayıdın manuel(elle) değerlendirmesini (skorlanmasını) yapabilmelidir.Uyku Teknisyeni eğitimi, belirlenen merkezlerde, belli süre ile çalışmayı kapsar.

UYKU TEKNİSYENİ NELERDEN SORUMLUDUR?

*Hastaları karşılar ve yerleştirir
*Hastanın vital bulgularını belirler
*Hastanın çalışma ile ilgili sorularını  yanıtlar
*Çalışma için gerekli elektrotları yerleştirir.
*Gece boyunca çalışmayı kaydeder ve  değerlendirir.
*Çalışma süresince hastanın bakımını üstlenir (acil işlemler dahil).

HASTA GELİNCE

*Kayıt sistemini hazırlamalı
*Odanın hasta kullanımı için hazır olduğundan emin olmalı
*Elektrot ve sensorlar için sarf  malzemesini kontrol etmeli
*Hasta için soru formlarını ve olur formlarını hazırlamalı

HASTAYLA İLETİŞİM

*Hasta öyküsünü, kliniğini bilmeli
*Hastayı adıyla karşılamalı
*Hastanın ID’sini belirlemeli
*Hastaya prosedür anlatılmalı
*Hastanın gereksinimleriyle ilgilenmeli

İŞ ORTAMI RİSKLERİ

Aseton, alkol veya gluteraldehit gibi kimyasalların buharlarına maruz kalabilir. Ayrıca burada bu maddeler deriye temas edebilir.

ALETLERLE İLGİLİ OPERASYON VE KALİBRASYON

*Aletin kalibrasyonunu yapabilmeli
*Uygun sensitivite, filtreleme yapabilmeli,
*AC ve DC kanallarının uygun kullanımını sağlamalı,
*Amplifikörleri bilmeli

MONTAJ SEÇİMİ

*Hastanın tanısını, öyküsünü, fizik muayenesini ve uyku öyküsünü bilmeli
*Uyku bozukluğuna göre uygun montaj seçilmeli
*Montaj seçimini merkez politikasına ve doktorun önerisine göre yapmalı
*Montaj farklarını bilmeli

Dökümantasyon

*Montajı dökümante etmeli
*PSG sırasında filtre ve sensitivite değişikliklerini kaydetmeli.
*Artefakt düzeltmelerini kaydetmeli

SENSÖR VE ELEKTRODLARIN TEMİZLİĞİ

*Elektrot ve sensörlerin uygun temizliğini yapabilmeli
*Temiz ve kirli elektrotları ayırmalı
*CPAP benzeri cihazları temizlemeli

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

*El yıkama
*Lateks sensitivitesi
*Tehlikeli materyalin depolanması
*Keskin ve batıcı materyalin imhası
*Kimyasal maddelerin depolanması