Konuşma Metinleri

UYKU TEKNİKER/TEKNİSYEN SORUMLULUKLARİ

  • Simge Arda

J Turk Sleep Med 2019;6(4):54-55

Uyku bozukluklarının teşhis ve tedavisi amacıyla, hekimin isteği doğrultusunda, özel kayıt donanımlarını kullanarak PSG testi (beyin dalgaları, uyku evreleri, göz hareketleri, çene ve bacak kas aktivitesi, solunum, horlama ile ilgili kayıtlar), PAP titrasyonu uygulaması ve kayıtların değerlendirilmesi (skorlama) yeterliliğine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :         

Polisomnografi/Uyku Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

1-         Hastaya uyku anemnez formunu doldurmak,

2-        Hastaları test öncesi uyulması gereken hakkında bilgilendirmek,

3-         Uyku öncesi formunu doldurmak ve hastanın teste hazırlanmasını sağlamak,

4-         Elektrotların ve sensörlerin takılacağı bölgeleri temizlemek ve özel yapıştırıcı ile yapıştırmak,

5-         Elektrot ve sensörlerden çıkan kabloları hadbox ( kablo birleştirme ) kutusuna takmak,

6-        Hastayı yatağına yatırmak ve hadbox kutusu ile bilgisayar bağlantısını yapmak,

7-         Gece boyunca acil durumlar hakkında hastaya bilgi vermek,

8-         Hasta bilgilerini bilgisayara girmek,

9-         Doğru hareketlerle ve yönlendirme ile cihaz kalibrasyonunu hastaya uygun olarak yaptırmak,

10-         Son kontrolden sonra testi başlatmak,

11-       İzleme odasından hastanın elektrotlar aracılığı ile elde edilen tüm sinyallerini izlemek ve kayıt etmek,

12-       Hastanın izni doğrultusunda gece boyunca görüntü kaydını almak,

13-       Gece çekim boyunca uyku halindeki gerçekleşen önemli durum ve olayların not

larını teknisyen not defterine yazmak, ihtiyaç halinde cihaz bağlantısını çıkarmak,

14-       Sabah hastayı uyandırmak, testi sonlandırmak ve takılan elektrot ve sensör bağlantılarını çıkarmak,

15-       Uyku sonrası formu doldurmak, kullanılan malzemelerin temizliğini yapmak,

16-       Hekim gerekli gördüğü takdirde, hastaya bir gece daha PSG testi eşliğinde PAP titrasyonu uygulamak,

17-      PAP titrasyonu için hastaya uygun maskeyi seçmek, hastaya test öncesi PAP titrasyon alıştırması yapmak,

18-       Hastaya PAP cihazını ve maskeyi bağlamak, maskede veya hortumda kaçak olup olmadığını kontrol etmek

19-      PSG eşliğinde testi başlatmak ve cihazın basınç ayarlarını yapmak,

20-       Titrasyon sonucunu ve PSG raporunu hekime ulaştırmak,    vb. görev ve işlemleri yerine getirir.