Özgün Makale

Türk Çocuklarının Uyku Alışkanlıkları, Düzenleri ve Annelerin Algıları

10.4274/jtsm.32042

  • Hatice Baskale
  • Türkan Turan

Gönderim Tarihi: 05.05.2017 Kabul Tarihi: 31.05.2017 J Turk Sleep Med 2017;4(1):22-29

Amaç

Bu çalışmanın amacı annelerin çocuklarındaki uyku sorunları hakkındaki algılarını ve uyutma davranışlarını belirlemektir.

Gereç ve Yöntem

Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma 0-2 yaş arasında çocuğu olan 294 anneyle yapılmıştır. Annelere sosyo-demografik bilgiler, çocuğu uyutma davranışları ve anne uyku alışkanlıklarını belirleyen anket formları uygulanmıştır.

Bulgular

Çalışmaya alınan çocukların %33’ünün uyku problemi olduğu ve annelerin %70,1’inin bunu orta, %16,5’i ciddi derecede sorun olarak gördüğü saptanmıştır. Annelerin çocuklarını uyutmak için en sık kullandıkları yöntemler ayakta sallamak (%49,7), beslemek/emzirmek (%44,6) ve ninni/şarkı söylemektir (%28,2).

Sonuç

Çalışmanın sonuçları pek çok çocuğun uyku problemi yaşadığını ve annelerin çok çeşitli uyutma yöntemleri kullandıklarını göstermiştir. Bu sonuçlar çocuğun uyku davranışları ve alışkanlıklarını değerlendirmede ve çocuğun uyku problemleriyle baş etmesinde sağlık profesyonellerinin farkındalığını arttırmak için kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Anne, çocuk, uyku zamani, aliskanliklar ve düzen, algi

Tam Metin (İngilizce)