Özgün Makale

Türk Hukuk Sisteminde Uyku Bozukluklarının Retrospektif Olarak İncelenmesi

10.4274/jtsm.galenos.2022.49404

  • Pınar Uzun Uslu
  • Aslı Tekin
  • Aylin Bican Demir

Gönderim Tarihi: 17.05.2022 Kabul Tarihi: 18.08.2022 J Turk Sleep Med 2023;10(1):60-64

Amaç:

Çalışmamızda uyku bozukluklarının Türk Hukuk Sisteminde ne kadar yer aldığı ve bu konudaki yaklaşımların nasıl olduğunun ortaya konması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışma web tabanlı olarak yapılmıştır. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi programında 1900-2021 yıllarını kapsayacak şekilde uyku bozuklukları ile ilgili kelimeler aranmıştır.

Bulgular:

Uyku kelimesini içeren 1311 olgu, horlama kelimesini içeren yedi olgu ve uyku apnesi kelimesini içeren dört olgu dosyasının olduğu görüldü. Narkolepsi, parasomni, REM davranış bozukluğu ve uyurgezerlik kelimelerini içeren olguya rastlanmadı. Olguların içerikleri erişime açık olduğu ölçüde değerlendirildi.

Sonuç:

Uyku bozuklukları, birden fazla sonucu olabilen bir sağlık sorunudur. Çünkü hastalık geceleri kişinin uyku sorunu olmaktan çıkabilmektedir. Gece uyku partnerini etkileyebilir, gündüz hastanın işini etkileyebilir, çalışma ortamındaki insanları etkileyebilir, bu kişi sürücü ise trafiği etkileyebilir, stratejik bir görevi varsa, toplumu bile etkileyebilir. Elbette bu tür sonuçlar doğurabilecek hastalıkların hukuki bir boyutu da olacaktır. Çalışmamızda uyku bozukluklarının Türk Hukuk Sisteminde ne derece yer aldığı ve nasıl yaklaşımlar olduğu ele alınmıştır. Araştırmamıza göre henüz beklendiği gibi uyku hastalığı olgusu yoktur. Ancak bu olguların artacağı düşünülmekte olup, mevcut olgulardaki yaklaşımlardan hareketle hekimlerin uyku ile ilgili davranışsal stratejiler belirlemesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Uyku bozuklukları, uyku ile ilgili davalar, uyku ve hukuk

Tam Metin (İngilizce)