Özgün Makale

Pozitif Hava Yolu Basıncı Tedavisi Altındaki Obstrüktif Uyku Apnesi Hastalarında Basınç Değişim İhtiyacını Etkileyen Faktörler

10.4274/tjsm.galenos.2023.71463

  • Ersan Atahan
  • Ayşegül Gencer
  • Buket Çalışkaner Öztürk

Gönderim Tarihi: 07.01.2023 Kabul Tarihi: 17.07.2023 J Turk Sleep Med 2023;10(3):240-249

Amaç:

Obstrüktif uyku apne sendromu tekrarlayan apneler ve gündüz uyku hali ile karakterize kronik bir hastalıktır. Pozitif havayolu basıncı (PAP) tedavisini düzenli kullananlarda kilo değişimi ya da semptom değişiminin, ideal PAP değişimi üzerine etkisi bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı; düzenli PAP tedavisi kullanan şiddetli obstrüktif uyku apneli hastalarda, kilo değişimi veya semptom değişiminin ideal PAP değişimi üzerindeki etkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Polisomnografi ile ağır obstrüktif uyku apne tanısı konmuş olan, titrasyon polisomnografiyle PAP belirlenerek tedavisi başlanmış olan, en az 6 ay tedavi altındayken kilo değişimi veya uyku apne semptomları nedeniyle retitrasyon polisomnografisi yapılan 58 hasta çalışmaya dahil edildi. Kilo değişiklikleri, devam eden semptomlar ve her üç polisomnografi sonucundan elde edilen veriler kaydedildi.

Bulgular:

Kilo değişiminin ideal PAP üzerine etkisinde anlamlı bir fark bulunmadı. Semptomların devamlılığı halinde ise PAP değişiminin daha fazla olduğu saptandı.

Sonuç:

Kilo almanın, vermenin ya da aynı kiloda olmanın PAP değişimi üzerine anlamlı etkisi olmamıştır. Ancak tedavi altında semptom devamlılığında basınç değişimi daha fazla saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Uyku apne, PAP retitrasyon, kilo değişimi, semptom değişimi, oksijen desatürasyon indeksi, amnezi

Tam Metin (İngilizce)