Konuşma Metinleri

PLMS TESTİNİN METODOLOJİSİ VE KAYIT TEKNİKLERİ (UYKUDA PERİYODİK UZUV HAREKETLERİ)

 • Sena Çetinkaya
 • Sena Çetinkaya

J Turk Sleep Med 2019;6(4):66-67

 • Kaliteli bir kayıt için düzgün deri temizliği yapılmalıdır.
 • Daha kaliteli sinyal için deride fazla kıl var ise kesilmelidir.
 • Standart EEG elektrotları kullanılmalıdır.
 • A kasını bulabilmek için bacağa fleksiyon hareketi yaptırılmalıdır.
 • Kayıt elektrotları 2-3 cm aralıkla T.A kasının bacak ön yüzeyindeki en geniş alanına ve ortasına konulmalıdır.
 • Kesinlikle kemik üzerine konulmamalı, kas hissedilip elektrotlar öyle yerleştirilmelidir.
 • PLMS kayıtlamasını iki şekilde yapabiliriz:
 • Her iki bacaktaki iki elektrotu long ve simetrik olarak yerleştirip kayıt alabiliriz.
 • Her iki bacaktaki iki elektrotu bağlayıp sinyalin tek bir kanaldan alındığı kayıtlamadır. Fakat bu kayıtlama saptanan bacak hareketleri sayısını değiştirir.
 • Elektrotları bağladıktan sonra ideal impedans ve frekans değerlerini kontrol etmeliyiz.
 • İdeal impedans’ın 5 kΩ ‘dan düşük olması tercih edilir fakat elde edilmesi çok zordur. Bu yüzden 10 kΩ’un altında olması yeterlidir.
 • Yüksek impedans sinyalin amplitüdünü arttırır.
 • Frekans’ın olması gereken değeri HF: 100 Hz. LF: 10 Hz olmalıdır.
 • Son olarak light off yapılmadan önce hastanın bacağını bilekten oynatması istenir biyokalibrasyon yapılır ve elektrotların çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

RLS (Huzursuz Bacak Sendromu)

 1. Hastanın bacaklarında hissettiği ancak tam olarak tarif edemediği rahatsız edici bir histir.
 2. Bu hisle birlikte uykuya dalamama ile şekillenen bir sendromdur.

SİT (SUGGESTED İmmobilization TEST)

 1. SİT öncesinde hastaya bilgi verilir testin nasıl yapılacağı ve test sırasında sorulan sorular anlatılır ve hastanın nasıl cevaplaması gerektiği belirtilir.
 2. Hasta yatakta sırtına yastık konularak 45 derecelik açıyla oturtulur ve ayaklarını gergin tutması söylenir.
 3. Test süresince hastaya gözlerinin açık olması ve uyanık kalmaya çalışması söylenir.
 4. Teste başlamadan hastaya her 5 dk. ‘da bir bacağını oynatma isteğiyle ilgili sorular soracağımızı belirtip hastanında bize 0-100 arası bacağındaki oynama isteğini söylemesini isteriz.
 5. (0: Az Şiddetli – 100: Çok Şiddetli)
 6. Teste başlamadan hastaya test süresince hiç hareket etmemesi gerektiğini söyleriz.
 7. Bu test genellikle saat 21.00 gibi uygulanır.
 8. Test bittikten sonra VAS (Vizüel Analog Skala) üzerinde işaretlenen değerler hesaplanır.
 9. Hastaya 5’er dakikada bir sorduğumuz oynatma his değerlerini toplayıp 12’ye böleriz.
 10. Hesaplanan sonuca göre hasta’nın sit plmw indeksi 40’ tan büyük ise areles için spesifiktir.

Bunların haricindeki konular; M-SİT(Geliştirilmiş Karma Subjektif ve Objektif Şiddet Testi),RDB(Rem Davranış Bozukluğu),Propriyospinal Myoklonus, EFM(Aşırı Fragmenter Myoklonus),ALMA(Alternan Bacak Kas Aktivitesi),HFT(Hipnogojik Ayak Tremoru),Hipnik Sıçramalar, Bruksizm