Konuşma Metinleri

PEDİYATRİK HASTALARDA POLİSOMNOGRAFİ UYGULAMALARI

  • Sevda İsmailoğulları

J Turk Sleep Med 2019;6(4):75-75

Pediatrik polisomnografi çocuklarda özellikle obstruktif uyku apne sendromu tanısında, ve kronik akciğer hastalığı veya nöromuskuler hastalığı olan infant ve çocuklarda kardiyorespiratuar fonksiyonu değerlendirmede kullanılır. Ayrıca atipik parasomni vakalarının tanısında 18 kanal EEG montajlı polisomnografi çok faydalıdır. Diğer endikasyonları; PAP titrasyonu, trakeostomi dekanulizasyonu, uykuda periyodik bacak hareketleri, artmış gündüz uykululuğudur. Çocuklar küçük erişkinler değildir. Laboratuar ortamının daha sevecen olması çok önemlidir. Çocuk hastaların ve infantların çekiminde kullanılacak elektrot ve aletler küçük ve çocuğa özel olmalıdır. Ayrıca uyku evre skorlaması ve uykuda solunum olayları başta olmak üzere erişkinden farklı skorlama kuralları vardır.

Bu konuşmada çekilen çocuk polisomnografi örnekleri eşliğinde laboratuar ortamı, ekipmanlar ve çocuklara uygulanımı esnasında dikkat edilecek hususlar, ve skorlamada erişkinden farklı noktalar üzerinde durulacaktır.