Özgün Makale

OUAS’li ve KOAH’li Hastalarla Sağlıklı Kişiler Arasında Solunum Fonksiyonları, Fonksiyonel Kapasite ve Uyku Kalitesinin Karşılaştırılması

10.4274/jtsm.galenos.2020.96268

 • Ebru Çalık Kütükcü
 • Hakan Çalışkan
 • Kübra Kılıç
 • Naciye Vardar Yağlı
 • Nurel Ertürk
 • Melda Sağlam
 • Deniz İnal İnce
 • Hikmet Fırat
 • Sadık Ardıç
 • Melike Yüce Ege
 • Lütfi Çöplü
 • Sema Savcı
 • Hülya Arıkan

Gönderim Tarihi: 25.12.2019 Kabul Tarihi: 29.04.2020 J Turk Sleep Med 2020;7(2):49-56

Amaç:

Bu çalışmanın amacı Obstrüktif Uyku Apne sendromu (OUAS) ve Kronik Obstrüktif Akciğer hastalığı (KOAH) olan hastalarda solunum fonksiyonları, egzersiz performansı ve uyku kalitesini sağlıklı bireylerle karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Bu kesitsel çalışmaya 17 OUAS’li hasta (12 erkek, 5 kadın), 24 KOAH’li hasta (20 erkek, 4 kadın) ve 20 sağlıklı birey (15 erkek, 5 kadın) katıldı. Solunum fonksiyonu ve kas kuvvet testleri yapıldı. OUAS ve KOAH’li hastalarda diz ekstansörleri, omuz abduktörleri ve el kavrama kuvveti dijital el dinamometresi kullanılarak ölçüldü. Egzersiz performansı 6 dakika yürüme testi (6DYT) kullanılarak, uyku kalitesi Pittsburgh Uyku Kalitesi indeksi (PUKİ) ile değerlendirildi.

Bulgular:

KOAH’li hastaların 6DYT mesafesi, 6DYT mesafesi (%), omuz abduktörleri kas kuvveti ölçülen ve yüzde değerleri OUAS grubuna göre anlamlı olarak düşüktü (p<0,05). PUKİ kayıtlarına göre OUAS hastalarının %58,8’inin, KOAH hastalarının %58,3’ünün ve sağlıklı bireylerin %15,0’inin uyku kalitesi zayıftı (p=0,006). OUAS ve KOAH grubunda PUKİ-uyku bozukluğu, gündüz fonksiyon bozukluğu, alışılmış uyku etkinliği alt boyutları ve toplam PUKİ skorları sağlıklı bireylerden daha yüksekti (p<0,05).

Sonuç:

Bu çalışma, hem OUAS hem de KOAH hastalarında uyku kalitesinin olumsuz etkilendiğini ve sağlıklı bireylere göre OUAS ve KOAH hastalarında uyku bozukluğu ve gündüz fonksiyon bozukluğunun arttığını ve alışılmış uyku etkinliğinin azaldığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Obstrüktif uyku apnesi, egzersiz testi, kas kuvveti, solunum kasları, Kronik Obstrüktif Akciğer hastalığı

Tam Metin (İngilizce)