Konuşma Metinleri

NARKOLEPSİ VE DİĞER SANTRAL NEDENLİ HİPERSOMNİLER

  • Kadriye AĞAN

J Turk Sleep Med 2019;6(4):36-36

Hipersomni ya da aşırı uyku hali genel popülasyonun %4-6 sıklığında görülen ve hastanın günlük yaşamını etkileyen bir uyku bozukluğudur.

Tanı koymak için iyi bir öykü ve yardımcı testler (uyku ile ilişkili ölçekler, uyku günlüğü, polisomnografi, çoklu uyku latansı test, uyanıklılığı sürdürme testi vb) önem taşımaktadır.  Bu ölçekler sadece tanı koymada değil ayırıcı tanıda da önemlidir.

ICSD-3’e göre santral kaynaklı hipersomniler; narkolepsi 1-2, idyopatik hipersomni, Kleine- Levine sendromu, medikal nedenlere ikincil ortaya çıkan hipersomniler, ilaca ya da madde kullanımına bağlı ortaya çıkan hipersomniler, psikiyatrik hastalıklar eşlik eden hipersomniler, yetersiz uyku sendromu ve izole yada normal varyant olarak değerlendirilen uzun uykucular olarak sıralanır.

Tedavide tanının hasta tarafından kabullenilmesi, yaşam stili ile ilgili önerilere uyması ve farmakolojik tedavinin uygulanması önemlidir. Tedavide amaç performansın arttırılması, yan etkilerin en aza indirilmesi hedef olmalıdır. Optimal tedavi altında bile gündüz aşırı uykululuk tam olarak ortadan kalkmayabilir. Katapleksi, hipnogojik hallüsinasyonlar ve uyku paralizisi ise etkin tedavi edilebilir.