Konuşma Metinleri

Huzursuz Bacaklar Sendromu Tanısında Karşılaşılan Sorunlar

  • Sevda Ismailogullari

J Turk Sleep Med 2016;3(1):13-13

Bu oturumda Huzursuz Bacaklar Sendromu (HBS)’nu taklit eden ve ayırıcı tanısında yer alan aşağıdaki hastalıklar ve bu hastalıkların HBS ile klinik benzer ve farklı yönleri üzerinde durulacaktır.

•    Anormal huzursuzlukla seyredenler:

o    Akatizi
o    Anormal kas aktiviteleri ile seyredenler

-    Myokimi
-    Esansiyel myoklonus
-    Ortostatik tremor

o    Anksiyete/depresyon
o    Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
o    Otururken ortostatik hipotansif huzursuzluk
o    Bacak sterotipi bozukluğu

•    Gece olan bacak rahatsızlığı veya ağrı ile seyredenler:

o    Büyüme ağrıları
o    İnce lif nöropatileri
o    Venöz staz-varikoze venler
o    Myaljiler
o    Artrit
o    Radikulopatiler
o    Delüzyonel parazitozis

•    Hem motor aktivite hem de bacak rahatsızlığı veya ağrısı beraber olanlar:

o    Ağrılı gece bacak krampları
o    Ağrılı bacaklar hareket eden parmaklar sendromu
o    Muskuler ağrı-fasikülasyon sendromu
o    Kramp-fasikülasyon sendromu
o    Kozalji-distoni sendromu
o    İntermitan kladukasyo

•    Gece aşırı motor aktivite ile seyredenler:

o    Ritmik hareket bozukluğu
o    Periyodik ekstremite hareket bozukluğu o Hipnagojik ayak tremoru
o    Alternan bacak kası aktivasyonu o Hipnik jerkler
o    Uyku başlangıcında propriyospinal myoklonus