Editörden

Editörden

  • Murat Aksu

J Turk Sleep Med 2019;6(1):0-0

Sevgili Okurlar;

Bu sayıyla beraber Türk Uyku Tıbbı Dergisi yayın hayatının 6. yılına başlıyor. Altı yıl önce Türk Uyku Tıbbı’nın gerçek bir bilimsel platforma olan gereksinimi göz önüne alınarak dergiyi hayata geçirmekle ne kadar doğru bir adım attığımız da görülüyor. Geçen yıllar içerisinde dergimizi gerçek bir bilimsel arena haline getiren siz değerli uyku tıbbı çalışanlarına ve eserleri ile dergimizi sürekli besleyen bilim ve akademi insanlarına teşekkürlerimizi sunarız. Altı yıl içerisinde dergimizin sürekli büyüdüğünü, yayınlanmak üzere başvurusu alınan yayın sayısının sürekli artığını ve çeşitlendiğini, okuyucularımızın ilgisinin de büyüdüğünü görmekteyiz.

Derginin sürekliliğinin sağlanmasında Türk Uyku Tıbbı Derneği’nin şimdiki ve geçmişteki yönetim kurullarının da desteğini vurgulamamız gerekiyor. Türk Uyku Tıbbı Dergisi, benim başkanlığını yaptığım yönetim kurulunun kararı ve çabası ile 2014 yılında yayın hayatına başladığından beri Türk Uyku Tıbbı Derneği’nin resmi yayın organı işlevini de sürdürmektedir.

Dergimizin sürekliliğinin sağlanmasında, sponsorluğunu başlangıçtan beri esirgemeyen Generica firmasına ve yayına hazırlayıp size ulaşması konusunda titiz çalışmalarını taktir ettiğimiz Galenos Yayınevi’ne de teşekkürlerimizi sunarız.

Bu sayımızda 5 yeni makale ile karşılaşacaksınız: İlk orijinal makale, Obstrüktif Uyku Apne sendromlu hastaların fiziksel aktivite düzeylerini ve bunun yaşam kalitesine etkisini araştıran bir çalışmanın sonuçlarını içermektedir. Bu çalışmada gündüz uyku halinin, fiziksel aktiviteyi etkileyen önemli bir faktör olduğu da bir kez daha ortaya konmuştur.

Dergimizin bu sayısında Obstrüktif Uyku Apneli hastaları inceleyen ikinci bir çalışma daha mevcuttur. Obstrüktif Uyku Apne sendromunda kronik hipoksemi son derece önemli sonuçları olan bir sorundur. Bu çalışmada, Obstrüktif Uyku Apne sendromundaki kronik hipokseminin, son derece ilginç bir etkisi araştırılmış; periferik sinirlerdeki motor ünit sayısında oluşturduğu azalma saptanmıştır. Bu çalışma, Obstrüktif Uyku Apne sendromunun periferik sinir sistemine oluşturacağı zararı göz önüne sermesi açısından son derece önemlidir.

Türk Uyku Tıbbı Dergisi’nin 6. cildinin bu ilk sayısında yayınlanan diğer bir araştırma makalesi ise Huzursuz Bacaklar sendromu ile ilişkilidir. Bu çalışmada astımlı hastalarda Huzursuz Bacaklar sendromu sıklığı araştırılmıştır. Sonuçta astım varlığının Huzursuz Bacaklar sendromu için bir risk faktörü oluşturmadığı bulunmuştur. Bununla birlikte astımlı hastalarda uyku kalitesinin bozulduğu saptanmıştır.

Derginin bu sayısında iki adet de olgu sunumu mevcuttur. Olguların ilki Obstrüktif Uyku Apne sendromuna bağlı gelişmiş olduğu düşünülen kardiyak aritmili, ikinci ise amlodipine bağlı gelişen bir hipersomni olgusunu sunmaktadır. İki yazının da ilgi çekici olduğunu düşünmekteyim.

Bu sayıyla yeni bir cilde başlamanın heyecanını duymaktayız. Bu sayının hem size, hem de uyku tıbbına katkı sağlayacağını umuyorum.

Selamlarımla;

Prof. Dr. Murat Aksu

Editör