Editörden

Editörden

  • Hikmet Firat

J Turk Sleep Med 2017;4(1):0-0

Sayın Okurlarımız,

Dergimizin dördüncü yılında tekrar sizlerle buluşmanın sevincini yaşıyoruz.

Dergimiz ulusal ve uluslararası indekslere girmek yolunda ilerliyor. Dergimiz “EBSCO”, “CINAHL”, “Türk Medline” ve “Türk Atıf Dizini”nde indekslenmektedir. Avrupa uyku dernekleri içinde tek yayın organıdır. Bu sayımızda dört orijinal makalenin yanı sıra bir adet de derleme bulunmaktadır.

İlk orijinal araştırma “Huzursuz Bacaklar Sendromu Hastalarında Depresyon ve Uyku Kalitesi” başlığı altında Selma Topaloğlu Tuaç, Serkan Özben, Mesrure Köseoğlu Bitnel ve Sevim Baybaş tarafından yapılmıştır. Uyku kalitesinden yoksun olan Huzursuz Bacaklar sendromlu hastalarda Beck Depresyon Ölçeği kullanılarak yapılan çalışmada üçte bir oranında depresyona rastlanıldığı, antidepresif tedavinin göz ardı edilmemesi gerektiği bildirilmektedir.

Aykut Erdamar, Tuncay Bayrak, Hikmet Fırat, Murad Mutlu, Sadık Ardıç ve Osman Eroğul’un yaptığı “Uvulopalatal Flap Cerrahisi Etkinliğinin Nicel Analizi” başlıklı çok merkezli araştırma ise derginin ikinci orijinal makalesidir. Daha önce çalışılmamış bir indeks olan karmaşıklık değerinin operasyon öncesi ve sonrasındaki solunum sıkıntısı indeksi ile ilintili olabileceği araştırılmıştır.

Üçüncü araştırma ise “Kalp Seslerinden Uyku Apnesi Tespit Edilebilir mi?” başlığı ile Metin Yıldız, Zeynep Tabak ve Sinan Yetkin’in yaptığı araştırmadır. Literatürde daha önce denenmemiş bir metod ile apne sırasında kalp seslerinde görülen morfolojik değişimleri karakterize edebileceği düşünülen zaman ve frekans düzlem parametrelerinden apne tespiti yapılabileceğini öngören bir çalışmadır.

Dördüncü ve son orijinal araştırma ise Hatice Başkale ve Türkan Turan tarafından kaleme alınan “Türk Çocuklarının Uyku Alışkanlıkları, Düzenleri ve Annelerin Algıları” adlı çalışmadır. Bu çalışmanın amacı; annelerin çocuklarındaki uyku sorunları hakkındaki algılarını ve uyutma davranışlarını belirlemektir. Annelere sosyo-demografik bilgiler, çocuğu uyutma davranışları ve anne uyku alışkanlıklarını belirleyen anket formları uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçları pek çok çocuğun uyku problemi yaşadığını ve annelerin çok çeşitli uyutma yöntemleri kullandıklarını göstermiştir.

Derginin tek derleme yazısı olan “Vardiyalı Çalışma ve Vardiyalı Çalışma Sonucu Gelişen Uyku Bozuklukları; Tanısı, Bulguları ve Tedavisi” makalesi ise Duygu Kurt Gök, Mehmet Taylan Peköz ve Kezban Aslan tarafında kaleme alınmıştır. Makalede, vardiyalı çalışma ve ilişkili uyku bozuklarının klinik bulguları, tanı kriterleri, sistemik sonuçları ve tedavi yöntemlerinin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

Dergimizin devamlılığının sağlanması adına Türkiye’deki Uyku Tıbbı’nın gelişmesine destek veren ve kıymetli çalışmalarını bizlerle paylaşan tüm hekimlere minnetimizi sunarız.