Özgün Makale

Diyet, Uyku ve Depresyon: Akdeniz Diyetine Uyum Önemli mi?

10.4274/jtsm.galenos.2022.15046

  • Hande Bakırhan
  • Merve Pehlivan
  • Fatmanur Özyürek
  • Volkan Özkaya
  • Neda Yousefirad

Gönderim Tarihi: 05.01.2022 Kabul Tarihi: 28.03.2022 J Turk Sleep Med 2022;9(2):172-179

Amaç:

Bu çalışmada Akdeniz diyeti paterni, depresyon durumu ve uyku kalitesi arasındaki ilişkinin saptanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Rastgele örnekleme yöntemiyle seçilmiş gönüllülere (n=250) Akdeniz diyeti bağlılık ölçeği, Beck depresyon envanteri ve Pittsburgh uyku kalitesi indeksi uygulanarak Akdeniz diyeti paternini sergileme durumu, uyku kalitesi ve depresyon durumu saptanmış ve aralarındaki korelasyon değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Akdeniz diyeti paternini iyi düzeyde sergileyenlerin kötü ve orta düzeyde sergileyenlere göre uyku kalitesi anlamlı şekilde daha yüksek ve depresyon belirtileri daha az bulundu (p<0,001). Akdeniz diyeti paterni uyku kalitesi ile pozitif, beden kitle indeksi ve depresyon durumu ile negatif yönde anlamlı derecede ilişkili idi (r=-0,349, p<0,01, r=-0,135, p<0,05, r=-0,294, p<0,01). Günlük sebze, meyve, zeytinyağı tüketimi, azaltılmış kırmızı et, şekerli/gazlı içecekler tüketimi ve tatlı/pastane ürünler tüketimi, zeytinyağlı/domatesli/sarımsaklı sos tüketimi ve en çok kullanılan yağ türünün zeytinyağı olması ile düşük depresyon seviyeleri ilişkili bulundu (r=-0,140, r=-0,156, r=-0,169, r=-0,236, r=-0,160, r=-0,160, r=-130, r=-0,184, p<0,05). Günlük sebze, meyve, zeytinyağı tüketimi, azaltılmış kırmızı et ve tatlı/pastane ürünler tüketimi, haftalık fındık/fıstık/badem/ceviz tüketimi ve en çok kullanılan yağ türünün zeytinyağı olması iyi uyku kalitesi ile ilişkili idi (r=-0,202, r=-0,173, r=-0,244, r=-0,149, r=-0,191, r=-0,171, r=-0,225, p<0,05).

Sonuç:

Akdeniz diyeti paterni, iyi uyku kalitesi ve daha düşük depresyon durumu ile ilişkili bulunduğundan, uyku kalitesi ve mental sağlığı geliştirmeye yönelik stratejilere entegre edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Akdeniz diyeti, depresyon, uyku, beslenme

Tam Metin (İngilizce)