Konuşma Metinleri

DİĞER UYKU İLE İLİŞKİLİ SOLUNUM BOZUKLUKLARI 1 (SANTRAL APNE SENDROMLARI-HİPOVENTİLASYON SENDROMLARI): KLİNİK ÖZELLİKLER, TANI VE TEDAVİ

 • M. Sezai Taşbakan

J Turk Sleep Med 2019;6(4):97-97

Santral Uyku Apne Sendromları

Santral uyku apne sendromu, polisomnografi (PSG ) de 10 saniye hava akımının durmasına torasik ve abdominal solunum çabasının olmamasının eşlik ettiği durumdur. Temel patofizyolojik mekanizma solunum merkezinden soluk alma uyarısının gelmemesidir. ‘’International Classification of Sleep Disorders-3’’ (ICSD-3)’e göre 8 alt başlıkta toplanmıştır.

 1. Cheyne- Stokes solunumu  (CSS) ile birlikte santral uyku apne
 2. Cheyne- Stokes solunumu olmaksızın medikal hastalıklara bağlı santral uyku apne
 3. Yüksek irtifa periyodik solunumuna bağlı santral uyku apne
 4. İlaç ve madde kullanımına bağlı santral uyku apne
 5. Primer santral uyku apnesi
 6. İnfantların primer santral uyku apnesi
 7. Prematurelerin primer santral uyku apnesi
 8. Tedavi ile ortaya çıkan santral uyku apne

Santral uyku apne sendromlarının tedavisinde temel olarak altta yatan bir neden varsa onun tedavisi yapılmalıdır. Daha sonra pozitif havayolu basıncı tedavisi bu hastalarda değerlendirilmelidir.

Hipoventilasyon Sendromları

Uyku sırasında solunumun ventilasyon işlevinde ortaya çıkan yetersizlik nedeni ile arteriyel parsiyel karbondioksit basıncında (PaCO2) yükselme ile seyreden klinik bir tablodur. Uyku ile ilişkili hipoventilasyon sendromları 6 alt başlıkta toplanmaktadır.

 1. Obezite hipoventilasyon sendromu (OHS)
 2. Konjenital santral alveoler hipoventilasyon sendromu
 3. Hipotalamik disfonksiyon ile birlikte geç başlangıçlı santral hipoventilasyon
 4. İdiyopatik santral alveoler hipoventilasyon
 5. İlaç veya madde kullanımına bağlı uyku ilişkili hipoventilasyon
 6. Medikal hastalığa bağlı uyku ilişkili hipoventilasyon

Hipoventilasyon sendromları içinde en sık görülen form OHS’dir. Obezit (BKI>30 kg/m2) nedeni ile gündüz de hipoventilasyonu vardır. Gündüz hiperkapni varlığı (PaCO2>45 mmHg) tanı için şarttır. Sıklıkla obstrüktif uyku apne sendromu eşlik eder. Kilo verme ve pozitif havayolu basıncı tedavisi bu hastalarda tedavinin temelini oluşturur.