Konuşma Metinleri

DİĞER NOKTURNAL PAROKSİSMAL OLAYLAR

 • Sevda İsmailoğulları

J Turk Sleep Med 2019;6(4):80-80

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD, Kayseri

Uyku ilişkili motor ve davranışsal bozukluklarının tanısını koymak ve tedavi etmek şu nedenlerle önemlidir:

 1. Travmalara neden olabilir
 2. Gündüz işlevselliğini etkileyebilir
 3. Altta yatan nörolojik hastalığın bir bulgusu olabilir
 4. Genellikle hastanın kendisi şikayetçi olmaz, yakınlarından veya video kayıtlarından bilgi alınabilir
 5. Bazılarında kesin tanı koymak için video-polisomnografi gereklidir

Bu konuşmada uyku esnasında veya uyku ilişkili olarak oluşan aşağıdaki motor ve davranışsal bozukluklar video örnekleriyle birlikte özellikle klinik ve tedavisi açısından ele alınacaktır:

 1. Uyku-ilişkili Hareket Bozuklukları
  1. Huzursuz Bacaklar Sendromu
  2. Uykuda Periyodik Bacak Hareketleri
  3. Uyku-ilişkili Bacak Krampları
  4. Uyku-ilişkili Bruksizm
  5. Fasiyomandibular Myoklonus
  6. Uyku-ilişkili Ritmik Hareket Bozukluğu
  7. İnfantın Benign Uyku Myoklonusu
  8. Uyku Başlangıcında Propriyospinal Myoklonus
 2. Anormal Vücut Hareketleriyle Birlikte Olan Diğer Uyku Bozuklukları
  1. Anti-IgLON5 Hastalığı
  2. ADCY5-İlişkili Hastalık
  3. Çocukluk Çağının Benign Nokturnal Alternan Hemiplejisi
 3. İzole Semptomlar Veya Normal Varyantlar
  1. Artmış Fragmenter Myoklonus
  2. Hipnogojik Ayak Tremoru
  3. Alternan Bacak Kası Aktivasyonu
  4. Yüksek Frekans-Bacak Hareketleri
  5. Hipnik Jerkler
  6. Uyku Esnasında Boyun Myoklonusu