Özgün Makale

Cerrahi Yoğun Bakım Hastalarının Uyku Kalitesi ve Etkileyen Faktörler

10.4274/jtsm.galenos.2022.95867

  • Zeynep Kızılcık Özkan
  • Figen Dığın
  • Eda Kalaycı

Gönderim Tarihi: 11.04.2022 Kabul Tarihi: 19.08.2022 J Turk Sleep Med 2023;10(1):71-77

Amaç:

Bu çalışmada cerrahi yoğun bakım hastalarının uyku kalitesi ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Bu tanımlayıcı çalışma, Nisan 2021-Ocak 2022 tarihleri arasında üniversite hastanesinin cerrahi yoğun bakım ünitesinde gerçekleştirildi. Dahil edilme kriterlerini karşılayan yüz katılımcı çalışmaya dahil edildi. Araştırmacı hasta tanıtım formu ve Richards-Campbell Uyku Anketi’ni (RCSQ) yüz yüze görüşme ile doldurdu.

Bulgular:

Hastaların RCSQ toplam puanı 39,3±14,4 idi. Yaş, uygulanan ameliyatın türü, ağrı şiddeti, stres skoru ve çevresel faktörler (yoğun bakım ortamının ışıkları, cihaz sesleri, ortam kokusu, ortam sıcaklığı, diğer hastaların sesleri ve yoğun bakım personelinin konuşmaları) hastaların uyku kalitesini etkilemiştir.

Sonuç:

Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların uyku kalitesi kötüydü. Hemşirelerin ve yoğun bakım ekibi üyelerinin uyku kalitesini bozan faktörler ve olası çözümler konusunda farkındalıklarının arttırılması, çözümlerin kliniğe aktarılması ve sonuçların değerlendirilmesi hastaların uyku kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, hemşirelik, uyku kalitesi, hasta, cerrahi

Tam Metin (İngilizce)