Özgün Makale

Bruksizmli Türk Üniversite Öğrencilerinde Stres Düzeyleri, Uyku Kaliteleri ve Ağız Sağlığına İlişkin Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişki

10.4274/jtsm.galenos.2021.32559

  • Hilal Ekşi Özsoy
  • Selin Gaş
  • Kader Cesur Aydın

Gönderim Tarihi: 10.03.2021 Kabul Tarihi: 07.10.2021 J Turk Sleep Med 2022;9(1):64-72

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de gece/gündüz bruksizmi olan üniversite öğrencilerinde uyku kalitesi, stres düzeyi ve ağız sağlığı ile ilgili yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem:

Türkiye’nin çeşitli illerinden rastgele seçilen 310 gönüllü üniversite öğrencisine dört farklı anket [self-reported bruksizm, algılanan stres ölçeği (PSS), Pittsburgh uyku kalitesi indeksi (PUKİ) ve ağız sağlığı etki profili-14 (OHIP-14)] dağıtıldı. Katılımcılardan anketleri evde bağımsız olarak doldurmaları istendi ve gerekirse daha fazla yardım için araştırmacılarla iletişime geçmeleri istendi.

Bulgular:

Katılımcıların %56,8’i diş hekimliği fakültesinde, %43,2’si diğer bölümlerde öğrenciydi. Öğrencilerin %29’unda gündüz bruksizmi ve %42,3’ünde gece bruksizmi vardı. Gündüz bruksizmi olan öğrencilerde PSS ile OHIP-14 arasında (%23,5) ve PUKİ ile PSS arasında (%24,6) pozitif korelasyon bulundu (p=0,235, p=0,246; p<0,05). Gece bruksizmi olan öğrencilerde PSS ile OHIP-14 arasında (%23,1) ve PUKİ ile PSS arasında (%29,6) pozitif korelasyon tespit edildi (p=0,231, p=0,296; p<0,05).

Sonuç:

Çalışmamıza göre bruksizmli üniversite öğrencilerinde daha yüksek stres seviyeleri ve uyku bozuklukları ile birlikte ağız sağlığına ilişkin yaşam kalitesinin daha zayıf olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bruksizm, stres, uyku kalitesi

Tam Metin (İngilizce)