Diğer

2023 Konu Dizini

J Turk Sleep Med 2023;10(3):0-0

25(OH)D/25(OH)D235
Ağrı/Pain221
Akademik başarı/Academic performance229
Aktigrafi/Autography221
Amnezi/Amnesia240
Ani bebek ölüm sendromu/Sudden infant death syndrome129
Anksiyete/Anxiety17,65,152,182
Asetilsalisilik asit/Acetilsalyciclic acid163
Aspirin duyarsızlığı/Aspirin unresponsiveness163
Aspirin/Aspirin 163
Bebek/Infant175
Bellek/Memory1
Bilgisayar oyun bağımlılığı/Computer game addiction91
Boyun yeti yitimi/Neck disability192
BPAP/BPAP78
Cerrahi/Surgery71,168
COVID-19 pandemisi/COVID-19 pandemic17
COVID-19/COVID-1926,54,84,98,122,182,206
CPAP başarısızlığı/CPAP failure78
Çocuk/Child91,98,110
Çocuklar/Children5
D vitamini eksikliği/Vitamin D deficiency235
D vitamini/Vitamin D235
Danışmanlık/Counseling152
Değerlendirme/Evaluation9
Deliryum/Delirium206,221
Depresyon/Depression65,182
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu/Attention deficit hyperactivity disorder144
Dikkat kontrolü/Attention control229
Direnç/Resistance163
Dürtüsellik/Impulsivity144
Ebeveyn/Parents175
Eğitim/Training129
Enflamasyon/Inflammation187
Engellilik/Disability199
Ergenler/Adolescents9
Fiziksel aktivite/Physical activity104,11
Gebelik/Pregnancy116,137
Geçerlik ve güvenirlik/Reliability and validity36
Geçerlilik/Validity175
Görsel uyarı/Visual stimulation216
Göz maskesi/Eye mask152
Gündüz uykululuğu/Daytime sleepiness104,137
Günlük yaşam aktiviteleri/Activities of daily living104
Güvenirlik/Reliability175
Güvenli uyku çevresi/Safe sleep129
Hasta/Patient71,152
Hemşire/Nurse110,122
Hemşirelik bakımı/Nursing care206
Hemşirelik öğrencisi/Nursing students229
Hemşirelik/Nursing71,168
Huzursuz bacaklar sendromu/Restless leg disease116
Kadın/Women54
Kafein/Caffeine65
Kalp hızı değişkenliği/Heart rate variability187
Kanser/Cancer168
Kardiyovasküler morbidite/Cardiovascular morbidity163
Kilo değişimi/Weight change240
KOAH/COPD42
Konsolidasyon/Consolidation1
Koronavirüs kaygısı/Coronavirus anxiety26
Kronotip/Chronotype26
Kronotipler/Chronotypes48
Lökosit/White blood cells187
Meme kanseri/Breast cancer168
Non-spesifik boyun ağrısı/Non-specific neck pain192
Nötrofil/Neutrophil187
Obstrüktif uyku apne sendromu/Obstructive sleep apnea syndrome42,163,187
Oksijen desatürasyon indeksi/Oxygen desaturation index240
OSAS tedavisi/OSAS treatment78
OSAS/OSAS78,163
Öğrenci/Student122
Pandemi/Pandemic84,98
PAP retitrasyon/PAP retitration240
Parkinson hastalığı/Parkinson disease36
Pediatrik uyku anketi/Pediatric sleep questionnaire5
Posterior serebral arter/Posterior cerebral artery216
Psikolojik iyi oluş/Psychological well-being84
Psikolojik sıkıntı/Psychological distress199
Rekonsolidasyon/Reconsolidation1
Ruh sağlığı/Mental health199
Saldırganlık/Aggression144
Semptom değişimi/Symptom change240
Serebral reaktivite/Cerebral reactivity216
Sirkadiyen ritim uyku bozuklukları/Circadian rhythm sleep disorders199
Sirkadiyen ritim/Circadian rhythm229
Sosyal jetlag/Social jetlag48,229
Stres/Stress65
Tahmin/Prediction78
Teknolojik cihaz/Technological device98
Tıkayıcı uyku apne sendromu/Obstructive sleep apnea 
syndrome235
Tıp öğrencisi/Medical student65
Trimester/Trimester137
Uyku alışkanlığı/Sleeping habits122
Uyku alışkanlıkları/Sleep habits9
Uyku apne/Sleep apnea240
Uyku bozukluğu/Sleep disorder42,110,182
Uyku bozuklukları/Sleep disorders26
Uyku bozuklukları/Sleep disturbances221
Uyku bozuklukları/Sleeping disorders60
Uyku deprivasyonu/Sleep deprivation216
Uyku hijyeni/Sleep hygiene206
Uyku ile ilgili davalar/Sleep-related lawsuits60
Uyku ilişkili solunum bozuklukları/Sleep related breathing disorders5
Uyku kalitesi/Quality of sleep71
Uyku kalitesi/Sleep quality17,54,84,116,144,192
Uyku pozisyonu/Sleep position192
Uyku sağlığı/Sleep health5
Uyku sorunları/Sleep disorder36
Uyku ve hukuk/Sleep and law60
Uyku-uyanıklık bozuklukları/Sleep-wake disorders91
Uyku/Sleep1,9,36,48,65,91,98,104,110,152,168,175
Uykusuzluk/Insomnia137,182
Üniversite öğrencileri/University students17
Üniversite öğrencisi/College students84
Üst ekstremite fonksiyonu/Upper extremity function192
Vardiyalı çalışan/Shift worker48
Yaşam kalitesi/Quality of life48,144
Yaşlı hasta/Elderly patient221
Yaşlı/Elderly104
Yavaş dalga aktivitesi/Slow wave activity1
YBÜ/ICU206
Yenidoğan/Newborn129
Yoğun bakım/Intensive care71
Yorgunluk/Fatigue104