Diğer

2022 Konu Dizini

J Turk Sleep Med 2022;9(3):0-0

Acil servis/Emergency medical services27
Addiction/Addiction180
Adenozin/Adenosine190
Adölesan ve uyku/Adolescence and sleep89
Adölesan/Adolescents232
Ağrı şiddeti/Pain intensity244
Ağrı/Pain199,288
Akdeniz diyeti/Mediterranean diet172
Ameliyat sonrası bakım/Postoperative care244
Anksiyete/Anxiety27,51,120,214,288
Anneler/Mothers1
Bağımlılık/Addiction79
Bebeklik/Infancy130
Bellek konsolidasyonu/Memory consolidation186
Benign prostat obstrüksiyonu/Benign prostatic obstruction209
Beslenme durumu/Nutritional status269
Beslenme/Nutrition172,254
Bilgisayar oyun bağımlılığı/Computer game addiction73
Bilişsel değerlendirme/Cognitive dysfunction269
Bruksizm/Bruxism64
Cerrahi klinik/Surgical clinic288
COVID-19 pandemisi/COVID-19 pandemic27
COVID-19 pnömonisi/COVID-19 pneumonia51
COVID-19/COVID-1911,16,115,147,157,180,204
COVİD/COVID232
CPAP uyumu/CPAP adherence16
Çocuk/Child73,165
Çözüm önerileri/Solution suggestions1
Depresyon/Depression51,120,172,214
Dijital ekrana maruz kalma/Digital screen exposure157
Dijital oyun/Digital game79
Doğal öldürücü hücreler/Natural killer cells214
Duygulanım/Affect120
Emzirme/Breastfeeding294
Ergen/Adolescent79
Eritrosit dağılım genişliği/Erythrocyte distribution width21
Fenotip/Phenotype139
Fiziksel aktivite/Physical activity115
Gastrit/Gastritis263
Gebelikte depresyon/Antenatal depression43
Gelecek zaman algısı/Future time perspective57
Gen polimorfizm/Gene polymorphisms5
Genç yetişkinler/Young adults115
GPX1/GPX15
Gündüz aşırı uykululuk/Excessive daytime sleepiness85,95
Hasta/Patient37
Hastane/Hospital37
Hayatın amacı/Purpose in life57
Hemşire/Nursing73
Hemşirelik/Nursing278
Hipersomni/Hypersomnia85,95
Hipertansiyon/Hypertension238,278
Hospitalizasyon/Hospitalization51
Huzursuz bacak sendromu/Restless legs syndrome165
İnsomnia/Insomnia180
İnşaat işçileri/Construction workers221
İnternet bağımlılığı/Internet addiction232
Kadın OUA/Female OSA139
Kafein/Caffeine190
Kan basıncı kontrolü/Blood pressure control278
Kardiyovasküler hastalıklar/Cardiovascular disease238
Kardiyovasküler olay/Cardiovascular event139
Kas gevşetici/Muscle relaxant85
Kas krampları/Muscle cramps199
Kaygı düzeyleri/Anxiety levels147
Kaygı ve mutluluk durumu/Anxiety and happiness status254
Klinik/Clinic95
Kronotip uyku/Chronotype sleep73
Menopoz/Menopause37
MnSOD/MnSOD5
Müzik terapi/Music therapy244
Noktüri/Nocturia209
Obstrüktif uyku apne sendromu/Obstructive sleep apnea 
syndrome5,21,139,204,238
Obstrüktif uyku apne/Obstructive sleep apnea16
Oksidatif stres/Oxidative stress5
Okul öncesi/Preschooler157
Okul/School165
Orta yaşlı/Middle aged199
Öz bakım gücü/Self-care agency278
Pakistan/Pakistan199
Pandemi/Pandemia232
Pandemi/Pandemic16,204
Pittsburgh uyku kalite indeksi/Pittsburgh sleep quality index209
Polisomnografi/Polysomnography139,153
Postpartum/Postpartum294
Pozitif hava yolu basıncı/Positive airway pressure204
Progresif gevşeme egzersizi/Progressive relaxation exercises244
Psikolojik yönetim/Psychological management221
Rasyonel özellikler/Rational features221
Ruh sağlığı/Mental health89,263
Sağlık personeli/Medical personnel27
Santral korneal kalınlık/Central corneal thickness21
Sirkadyen ritim/Circadian rhythm190,269
Social media/Social media180
Sosyal jetlag/Social jetlag89
Stanford uykululuk ölçeği/Stanford sleepiness scale153
Stres/Stress64,263
Şizofreni/Schizophrenia186
Tanı/Diagnosis95
Teletıp/Telemedicine147
Uyku/Sleep1,37,43,57,85,172,199
Uyku apnesi/Sleep apnoea147
Uyku bozukluğu/Sleep disorder165,186
Uyku bozuklukları/Sleep disorders263
Uyku değişikliği/Sleep patterns254
Uyku düzeni/Sleep pattern130
Uyku eğitimi/Sleep training130
Uyku kalitesi/Sleep quality11,27,43,51,64,79,115,120,147,209,214,232,244,278,288,294
Uyku mahmurluğu/Sleep inertia153
Uyku sorunları/Sleep problems1,157
Uyku vakti/Sleep time57
Uyku ve uyanıklık/Sleep and wakefulness190
Uykululuk/Sleepiness11
Uykusuzluk/Insomnia11,221
Uykuyu erteleme/Bedtime procrastination57
Uykuyu etkileyen etmenler/Factors affecting sleep37
Vardiya/Shift269
Yaşam kalitesi/Quality of life43,263
Yaygın değişken immün yetmezlik/Common variable 
immunodeficiency214
Yorgunluk/Fatigue294
Zihinsel engelli çocuk/Child with intellectual disabilities1