Diğer

2020 Konu Dizini

J Turk Sleep Med 2020;7(3):0-0

Adolesan/Adolescence96
Adölesan/Adolescents181
Ağrı/Pain149
Akademik başarı/Academic achievement83
Aktigrafi/Actigraphy140
Ani Bebek Ölümü sendromu/Sudden Infant Death syndrome73
Anjiyografi/Angiography10
Ankisiyete/Anxiety57
Arter stenozu/Artery stenosis155
Bebek sağlığı/Infant Health73
Bebek/Infant73
Beden Kitle indeksi/Body Mass index83
Belirteç/Predictor162
Birliktelik/Coexistence36
Çocuk/Child80, 175
Çocuklar/Children65
Çok bileşenli uyku protokolü/Multicomponent sleep protocol140
D vitamini/Vitamin D44
Depresyon/Depression149
Dijital oyun bağımlılığı/Digital game addiction83
Doğum sonrası105
Duchenne müsküler distrofi/Duchenne muscular dystrophy1
Egzersiz testi/Exercise test49
Erektil disfonksiyon/Erectile dysfunction162
Etkileyen faktörler/Affecting factors91
Gebelik/Pregnancy44,105
Göğüs ağrısı/Chest pain155
Görme bozukluğu/Visual impairment83
Gündüz aşırı uykululuğu/Daytime sleepiness36
Gündüz uyku hali/ Daytime sleepiness175
Gündüz uykululuk/Daytime sleepiness181
Güvenilirlilik ve geçerlilik/Reliability and validity65
Hasta eğitimi/Patient education195
Hasta/Patient189
Hemşirelik girişimi/Nursing intervention96
Hemşirelik/Nursing10
Hemşirleik öğrencisi/ Nursing student195
Hipnoterapi/Hypnotherapy16
Hipnoz/Hypnosis16
Huzursuz Bacaklar sendromu/Restless Legs syndrome44,57
İnsomni Derecelendirme ölçeği/Insomnia Rating scale106
İlkokul çocukları/School children91
İlkokul/Primary School83
İnsomni/Insomnia106
İnternet bağımlılığı/Internet addiction31
İntihar amaçlı olmayan kendine zarar verme/
Non-suicidal self-injury169
Kadın/Woman23
Kalitesi indeksi/Quality index112
Kardiyovasküle/Cardiovascular5
Kas kuvveti/Muscle strength49
Katatreni/Catathrenia41
Kronik Obstrüktif Akciğer hastalığı/
Chronic Obstructive Pulmonary disease49, 1
Menapoz/Menopause207
Metabolik sendrom/Metabolic syndrome118
Miyokard infarktüsü/Myocardial infarction155
Narkolepsi/Narcolepsy36, 80
Nöroşirürji/Neurosurgery189
Obezite/Obesity16, 57
Obstrüktif uyku apne/Obstructive sleep apnea112
Obstrüktif Uyku Apne sendromu/
Obstructive Sleep Apnea syndrome118, 149, 162, 214
Obstrüktif uyku apnesi/Obstructive sleep apnea49
Ortalama trombosit hacmi/Mean platelet volume5
Öğrenciler/Students181
Ölçek/Scale65
Pediyatrik Obstrüktif Uyku Apne sendromu/
Pediatric Obstructive Sleep Apnea syndrome1
Periyodik bacak hareketi/Periodic leg movement131
Pittsburg Uyku/Pittsburgh Sleep112
Pittsburgh Uyku Kalitesi indeksi/Pittsburgh Sleep Quality index......31
Pittsburgh/Pittsburgh106
Polisomnografi/Polysomnography41, 131
Postpartum/Postpartum23
Pozisyon/Positson73
Prevalans/Prevalence131
Psikososyal risk/Psychosocial risk201
REM uyku evresi/REM sleep stage214
REM-ilişkili OSA/REM-related OSA124
Richards-Campbell Uyku anketi/
Richards-Campbell Sleep Questionnaire140
Risk etmenleri/Risk factors181
Ritmik hareket bozukluğu/
Sleep-related rhythmic movement disorders214
Rüya/Dream155
Sağlığı geliştirme model/Health promotion model96
Sağlık çalışanları/Health care workers201
Santral uyku apne/Central sleep apnea41
Solunum kasları/Respiratory muscles49
Somatik semptomlar/Somatic symptoms155
Spinal müsküler atrofi/Spinal muscular atrophy1
STOP-Bang/STOP-Bang112
Stres/Stress201
Tamamlayıcı ve alternatif tedavi/
Complementary and alternative medicine207
Tanı kriterleri/Diagnosis124
Taşınabilir elektronik cihaz/Portable electronic device175
Tıkayıcı uyku apne/Obstructive sleep apnea5
Tip 2 diabetes mellitus/Type 2 diabetes mellitus106
Türkçe/Turkish65
Uyku alışkanlıkları/Sleep habits primary91
Uyku Apne sendromu/Sleep Apnea syndrome36, 57
Uyku apnesi/Apnea syndrome118
Uyku bozukluğu/Sleep disorder41, 80
Uyku bozuklukları/Sleep disorders155,201
Uyku düzeni/Sleep pattern96
Uyku hijyen eğitimi/Sleep hygiene training195
Uyku ile ilişkili hastalıklar/Sleep-related disorders1
Uyku kalitesi/Sleep quality10, 16, 23, 31, 44, 105, 169,189
Uyku programı/Sleep schedule31
Uyku sorunları/Sleep disturbance207
Uyku süresi/Sleep time175
Uyku zorlukları/Sleep difficulties169
Uyku/Sleep1, 65, 73, 83, 140, 175
Uykuda solunum bozuklukları/Sleep disordered breathing124
Uykululuk/Sleepiness57
Uykusuzluk/Insomnia10, 57
Yaşam kalitesi/Quality of life23
Yaşlanma/Aging162
Yatma zamanı direnci/Bedtime resistance175
Yoğun bakım ünitesi/Intensive care unit140
Yorgunluk/Fatigue149