Cerrahi Yoğun Bakım Hastalarında Uyku Kalitesi
PDF
Atıf
Paylaş
Talep
Editöre Mektup
P: 140-140
Haziran 2024

Cerrahi Yoğun Bakım Hastalarında Uyku Kalitesi

J Turk Sleep Med 2024;11(2):140-140
1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Anestezi Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
2. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Muğla, Türkiye
Bilgi mevcut değil.
Bilgi mevcut değil
Alındığı Tarih: 16.06.2023
Kabul Tarihi: 06.07.2023
PDF
Atıf
Paylaş
Talep

Sayın Editör,

Kızılcık Özkan ve ark.’nın1 derginizde yayınlamış oldukları “Sleep Quality and Related Factors in Surgical Care Patients” başlıklı makaleyi ilgiyle okuduk.

Çalışmada cerrahi yoğun bakım takibinde izlenen hastaların uyku kalitesi kötü bulunmuştur. Uyku kalitesi postoperatif 2. gün değerlendirilmiştir. Yaş, uygulanan ameliyatın türü, ağrı şiddeti, stres skoru ve çevresel faktörlerin (yoğun bakımdaki ışıklar, makine sesleri, ortam kokusu, ortam ısısı, diğer hastaların sesleri, yoğun bakım personelinin konuşmaları) uyku kalitesini etkilediğini saptamışlardır. %32 ortopedik cerrahi, %28 onkolojik cerrahi, %40 non-onkolojik abdominal cerrahi olguları çalışmaya alınmıştır. Mekanik ventilasyonda olanlar, 24 saatten az yoğun bakımda kalanlar, kraniyal ameliyat geçirenler, Glascow Koma skoru 12’nin altında olanlar, uyku kalitesini etkileyebilecek (kronik organ yetmezliği, sepsis, uyku bozuklukları, psikiyatrik bozukluklar, ilaç ve madde kullanımı vs.) durumlar çalışmaya dahil edilmemiştir.

Torasik cerrahi sonrası özellikle ağrı, nefes darlığı gibi şikayetlerin olması ve postoperatif göğüs tüpü bulunması sebebi ile uyku kalitesi sık bozulmaktadır. Özellikle genç ve zayıf hastalarda sık karşılaşılan spontan pnömotoraks sonrası yapılan cerrahi operasyonlar ülkemizde ve dünyada başarı ile uygulanmaktadır. Operasyon sonrası hastalar göğüs tüpü ile servislere alınmaktadır. Ortalama 4-5 gün servis izleminde bulunan hastaların uyku kalitesi belirgin bozulmaktadır.2 Kızılcık Özkan ve ark.’nın1 çalışmasında torasik ve kardiyovasküler cerrahi olgularının çalışmaya alınmaması bu anlamda önemlidir. Abdominal cerrahi olgularında fonksiyonel rezidüel kapasitenin düşmesi ile birlikte diyafragma fonksiyonları etkilenmektedir. Bu durum postoperatif süreçte atelektazi gelişime katkıda bulunmaktadır.3 Çalışmanın tartışma kısmında özellikle abdominal cerrahi geçiren hastalarda solunum fonksiyon parametrelerinde bozulmalar olabileceği ve bunun neticesinde diyafragma kontraktilitesinin etkilenerek uyku kalitesi üzerinde negatif etkiler yapabileceği belirtilmelidir.

References

1
Kızılcık Özkan Z, Dığın F, Kalaycı E. Sleep Quality and Related Factors in Surgical Intensive Care Patients. J Turk Sleep Med. 2023;10(1):71-77.
2
Zeybek A, Kalemci S, Gürünlü Alma O, Süzen A, Akgül M, Koç K. The Effect of Additional Pleural Procedures onto Recurrence Rates on the Spontaneous Pneumothorax Surgery. Iran Red Crescent Med J. 2013;15(2):136-141.
3
Barisione G, Rovida S, Gazzaniga GM, Fontana L. Upper abdominal surgery: does a lung function test exist to predict early severe postoperative respiratory complications? Eur Respir J. 1997;10(6):1301-1308.
2024 ©️ Galenos Publishing House